Vormsel

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Vormsel of hernieuwing van de doopbeloften.

Door het doopsel wordt iemand lid gemaakt van de christelijke gemeenschap, met het sacrament van het vormsel bevestigt de gedoopte zelf dit lidmaatschap. Het vormsel wordt toegediend wanneer iemand ongeveer twaalf jaar is (eerder lag de leeftijd rond 14 jaar, het moment waarop veel kinderen de school verlieten en aan het werk gingen), een leeftijd waarop iemand een bewuste keuze kan maken. Tijdens het vormsel bevestigt de vormeling niet alleen dat hij of zij gelooft, door de genade (bovennatuurlijke hulp van God, die mensen helpt als een goed christen te leven. Door als een goed christen te leven kan iemand het heil, het eeuwige leven bij God, bereiken) van het sacrament zelf wordt het geloof van de vormeling versterkt, zodat deze voor zijn of haar geloof uit durft te komen en het zelfs durft te verspreiden. Het vormsel wordt toegediend door een bisschop, of door een priester, in opdracht van de bisschop. Met heilige olie, het chrisma, maakt de bisschop een kruisje op het voorhoofd van de vormeling, terwijl zijn hand op het hoofd van de vormeling rust. Op een enkele plaats in Nederland krijgt de vormeling hierna nog een kaakslag (te vergelijken met een ridderslag, de vormeling is een ridder van Christus geworden. Er wordt ook gezegd dat de kaakslag een middeleeuwse gewoonte is, die verwijst naar de smaad en vervolging die om Christus verduurd moet worden), een kleine tik tegen de wang.

Persoonlijke instellingen