Tekstfragment:Publicatie KSGV

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

"Een eerste aanbeveling luidt dat het gesprek tussen met name de ambulante geestelijke gezondheidszorg en het veld van de geestelijke verzorging weer op gang geholpen dient te worden. Heel specifiek zou de geestelijke verzorger een duidelijker plaats in het verwijzingsproces moeten krijgen, niet alleen wat doorverwijzing van hun hulpvragenden naar de geestelijke gezondheidszorg betreft, maar ook wat doorverwijzing vanuit de geestelijke gezondheidszorg naar de geestelijk verzorger betreft.


[...]


Ten tweede zal het beleid gedragen moeten worden door wetenschappelijk onderzoek. [...] Het verband tussen geloof/levensbeschouwing en de psychische problematiek zou door middel van interviews diepgaander onderzocht moeten worden.


[...]


Tot slot en ten derde zou de discussie over geloof en levensbeschouwing ook op het niveau van de hulpverleners gevoerd moeten worden. [...] Wat nodig is, is dat hulpverleners kunnen spreken over zingeving en religie en kunnen luisteren naar andermans verhalen daarover. [...] Wenselijk zou bovendien zijn als de hulpverleners zouden leren beschikken over het in de christelijke traditie opgeslagen kapitaal aan verhalen, rituelen en symbolen."


Beschrijving

In dit fragment uit een publicatie (uit 1996) van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid komt duidelijk naar voren hoe het KSGV tegen de relatie tussen geestelijke gezondheidszorg en het katholicisme aankijkt. Ze willen het katholicisme in de geestelijke gezondheidszorg op allerlei manieren (publicaties, geestelijk verzorgers plaatsen in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg, kennisbevordering onder hulpverleners) stimuleren. Ook wil het KSGV meer onderzoek zodat ze precies te weten kan komen hoe men het verband tussen geloof en geestelijke gezondheidszorg moet leggen.

Jaar: 1996.

Auteur: © M.H.F. van den Uden & J.Z.T. Pieper.

Herkomst: M.H.F. van den Uden & J.Z.T. Pieper, Religie in de geestelijke gezondheidszorg (Nijmegen 1996).


Eigenschappen voor type “Publicatie KSGV”

Er zijn 0 eigenschappen die gebruik maken van dit type.
Persoonlijke instellingen