Tekstfragment:Lezing Prof F. Buytendijk

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

"In een vorige generatie werd door de psychoanalytische onthulling van de verborgen drijfveren van het menselijk denken en handelen met zekerheid aangetoond, dat wat zich als geloof en vroomheid aandiende, evenals het te stipt vervullen van de godsdienstige verplichtingen in vele gevallen de dwangmatige uitingen waren van een onvolwassen zijn of zelfs van een infantiliteit. Deze is gekenmerkt door een behoefte aan bescherming en troost, aan onderricht en autoriteit. Aan deze behoefte van de onvolgroeide mens moet worden voldaan, om hem van de angstige onveiligheid en van een ondragelijke verantwoordelijkheid enigszins te verlossen.

Terecht is opgemerkt, dat naast dit ongezonde, duidelijk neurotische pseudo-geloof ook een ongeloof aangetroffen wordt, dat de uiting van een gestoorde persoonlijkheid is. Dit ongeloof wordt gevoed door een onbeheerste weigering om zich in vertrouwen open te stellen voor elke ontmoeting met de openbaring van een boven alle menselijkheid verheven werkelijkheid, die ons aanspreekt en roept tot een overgave in vertrouwen."

Beschrijving

In dit fragment uit een lezing van Prof Dr Frits Buytendijk is duidelijk dat Buytendijk vindt dat het traditioneel beleefde geloof niet ‘gezond’ is voor de mens. Een katholiek moet niet in angst leven of afhankelijk zijn van de kerkelijke autoriteit: dit is een ‘pseudo-geloof’. Ongeloof vond Buytendijk echter ook een psychische stoornis. Hij ging dus nog een stap verder dan het simpelweg genezen of voorkomen van geestelijke ziekten: hij wilde de levensstijl van de katholieken beïnvloeden.

Jaar: 1964.

Auteur: © Prof Dr F.J.J. Buytendijk.

Herkomst: F.J.J. Buytendijk, R.C. Kwant en A.L. Janse de Jonge, Geloof en beklemming (Utrecht / Antwerpen 1964).


Eigenschappen voor type “Lezing Prof F. Buytendijk”

Er zijn 0 eigenschappen die gebruik maken van dit type.
Persoonlijke instellingen