Tekstfragment:J.A. Alberdingk Thijms 'Het Voorgeborchte'

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

[...] Mijn Meester buigt de knie; gewijde en trouwe tolk

Stijgt hij de treden op, den Vorsten tegenover

Zijn graauw gewaad verzinkt; een altoos groenend lover,

Ten krans gestrikt, omgeeft zijn slapen; blanke wol

Plooit om zijn leden; 't oog, van moed en ijver vol

Als bij zijn strijd op aard, maar heden vreemd van driften

Straalt voor hem uit; zijn handpalm strekt hij, of de schriften,

Die hij ontraadslen moet, aan gene zij der hal

Zich opdoen. - Hij-alleen beheerscht, omvaâmt hier 't al!-

Hij slaat de handen saam; een traan welt in zijn oogen:

"Beklaagbren! die de Liefde en 't Eeuwig Alvermogen

Miskennen!" roept hij uit. Ik klom, met angst en schrik

In 't bloed, den toren op; en ieder oogenblik

Bij 't buitentreên op elk der hoogere ommegangen

Drong de angel dieper door in 't harte: doch 't verlangen

Mijn Holland weêr te zien dreef mij steeds sneller voort.


Beschrijving

Fragment uit het gedicht Het Voorgeborchte van A.J. Alberdingk Thijm, privédruk 1851. In dit fragment komt Thijms bewondering voor Bilderdijk goed naar voren: hij volgt zijn "Meester" door het "voorgeborchte" (het voorportaal) van de hemel, waar Bilderdijk hem rondleidt en voorstelt aan allerlei vorsten, dichters en schilders.

Jaar: 1851.

Auteur: J.A. Alberdingk Thijm.

Herkomst: J.A. Alberdingk Thijm, 'Het Voorgeborchte', fragment geciteerd uit: J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk (Nijmegen 1972), 49.


Eigenschappen voor type “J.A. Alberdingk Thijms 'Het Voorgeborchte'”

Er zijn 0 eigenschappen die gebruik maken van dit type.
Persoonlijke instellingen