Tekstfragment:Handleiding voor het huwelijk en kinderbeperking

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

"Wat de moeilijkheden betreft in verband met de kinderbeperking moet men er wel aan denken, dat de toepassing van de neo-malthusianistische praktijken ook voor de geestelijke gezondheid nadelig is en dat daardoor dikwijls ernstige psychische conflicten kunnen ontstaan. Ook de ongemotiveerde toepassing van periodieke onthouding op ruimere schaal brengt vele gevaren voor de zedelijke en geestelijke gezondheid met zich mede en menig huwelijksgeluk dreigt door toepassing van periodieke onthouding verstoord te worden. Indien gehuwden in bijzondere omstandigheden menen periodieke onthouding te mogen toepassen, dienen zij hierover eerst een dokter en een zielzorger (biechtvader) te raadplegen; voor de toepassing zelf dienen zij zich te wenden tot de huisarts.


[...]


Het grote gezin is van grote waarde voor de geestelijke gezondheid van het gezin. Waar het kleine gezin met één of twee kinderen grote moeilijkheden in de onderlinge verhoudingen (zowel tussen ouders en kinderen als tussen de ouders en de kinderen onderling) met zich meebrengt en daardoor het gevaar voor geestelijke ontsporingen wordt vergroot, schept het grote gezin de beste voorwaarden voor een gezonde geestelijke ontwikkeling. In het grote gezin leert het kind zich aan te passen aan de anderen; daar wordt het aangezet tot activiteit en inspanning zonder dat er veel tijd over blijft om te piekeren; daar leert het zich vormen tot een sociale mens."

Beschrijving

In dit fragment uit een ‘handleiding’ (uit 1948) voor katholieke sociaal-werkenden wordt uitgelegd dat geboortebeperking niet geoorloofd is en dat ‘neo-malthusiaanse praktijken’ (‘moderne’ manieren van geboortebeperking die sociale en economische wantoestanden door overbevolking op zouden heffen) zelfs tot psychische schade konden leiden. De gewenste gezinsvorm was een groot gezin: hierin lagen de onderlinge verhoudingen het beste. Een huwelijk dat veel kinderen produceerde was zo het gunstigst voor de geestelijke ontwikkeling.

Jaar: 1948.

Auteur: © Pastoor H. Bless.

Herkomst: H. Bless, Katholieke Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Een beknopte handleiding en wegwijzer (Roermond 1948).


Eigenschappen voor type “Handleiding voor het huwelijk en kinderbeperking”

Er zijn 0 eigenschappen die gebruik maken van dit type.
Persoonlijke instellingen