Tekstfragment:'Zij zijn van ons geslacht'

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

"En nu beginnen wij te zien, en te herkennen. Te zien wat lang verborgen is gebleven, te herkennen wat alleen een geschoolde blik aan dreiging en nood kan onderscheiden. Maar het zien en herkennen reikt nog verder: wij leren weer mensen zien in de wrakken, in de beschadigden en beklemden. Wij hebben leren inzien dat hun verkramping, verwarring, vervreemding ook tot onze eigen mogelijkheden behoren. Wij zijn gespaard gebleven – door welk toeval? – maar in hun verkommering behoren zij niettemin tot de onzen. Wij herkennen in hun gelaat het vertrokken, vertekende spiegelbeeld van onszelf. Wij weten wat ons te doen staat. Evenmin als wij de kinderen, de zwakken, de invaliden aan hun lot hebben kunnen overlaten, mogen wij deze slachtoffers aan hun lot overlaten. Zij moeten geholpen worden, omdat zij onze medemensen zijn, omdat hun nood de onze is. En uit onze vaste wil om ook hier het leed uit alle macht te keren, is nu al, na een halve eeuw werk, een arsenaal gegroeid van behandelingsmethoden, medicamenten, algemene maatregelen en richtlijnen ter voorkoming van geestelijke stoornis. Wij zijn op weg om de mens te helpen waar hij thans het meest bedreigd wordt: in zijn geest."

Beschrijving

Een fragment uit de door het KNBGG uitgegeven brochure ‘Zij zijn van ons geslacht’ uit 1960. Deze tekst laat goed zien dat de beweging voor geestelijke gezondheidszorg vond dat ook mensen met een geestelijk handicap tot de samenleving behoorden. De maatschappij had een verantwoordelijkheid voor de medemens die niet voor zichzelf kon zorgen. Deze mensen in een gesticht wegstoppen en er niet meer naar omkijken was bij lange na niet meer de juiste reactie.

Jaar: 1960.

Auteur: © Daniel de Lange, in opdracht van KNBGG.

Herkomst: Daniel de Lange, Zij zijn van ons geslacht (Utrecht 1960).


Eigenschappen voor type “'Zij zijn van ons geslacht'”

Er zijn 0 eigenschappen die gebruik maken van dit type.
Persoonlijke instellingen