Bestandslijst

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken. Standaard worden de laatst toegevoegde bestanden bovenaan de lijst weergegeven.

Klikken op een kolomkop verandert de sortering.
Bestandslijst
 

Datum Naam Gebruiker opl.Grootte (bytes) Beschrijving Versies
11 nov 2009 11:59 Video-thumb-.jpg (bestand) WikiSysop 7 kB   1
21 dec 2009 15:27 Ansichtkaart_zonder_achtergrondkopie.gif (bestand) WikiSysop 8 kB   1
10 mei 2010 10:21 Meters_in_schijndel.jpg (bestand) Ramses 19 kB (==Beschrijving== Hier ziet men twee buurvrouwen, waarschijnlijk de meters (peettantes), uit het Brabantse Schijndel, die ieder een kindje naar de kerk dragen. Voor meters was het een eer om het kind naar de kerk te dragen. Omdat het pasgeboren kindje zo ) 1
25 feb 2016 13:50 Janus_van_Domburg.jpg (bestand) Anthony 20 kB (==Beschrijving== Janus van Domburg (1895-1983) was een invloedrijk katholiek filmcriticus die (vaak onder zijn pseudoniem ‘Close-Up’) vanaf de jaren twintig zijn visies beschreef in katholieke bladen als ''De Nieuwe Eeuw'', ''De Gemeenschap'', ''De M) 1
18 jun 2010 10:08 Bejaardenzorgthuis.jpeg (bestand) Bartkockelmans 22 kB (==Beschrijving== Ook hulpbehoevende ouderen werden bediend door de thuiszorg van het Wit-Gele Kruis. Op deze foto, genomen tijdens de Dag der Verpleging in 1965, is te zien hoe een wijkzuster een oudere vrouw in haar woning verzorgt. '''Jaar:''' 1965. ) 1
23 jun 2010 08:15 Achtergrond_tabel.jpg (bestand) WikiSysop 25 kB   2
25 feb 2016 13:25 Simon_Buis.jpg (bestand) Anthony 28 kB (==Beschrijving== Pater Simon Buis (1892-1960) was een missionaris en maker van missiefilms. In 1925 maakte hij zijn eerste missiefilm op Flores: de ''Flores-film, reis naar Insulinde en missie op Flores'', waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte. De film w) 1
1 jun 2010 14:20 Ring.jpg (bestand) Ramses 30 kB (==Beschrijving== Tot in de negentiende eeuw droeg alleen de vrouw een trouwring, zij was hiermee ver- of gebonden aan haar man. In Nederland geven man en vrouw sinds het begin van de twintigste eeuw elkaar een ring, in België werd de katholieke huwelijk) 1
18 nov 2009 15:52 Groot_gezin.jpg (bestand) WikiSysop 30 kB   1
16 jul 2010 11:07 Anton_van_Duinkerken.jpeg (bestand) Bartkockelmans 31 kB (==Beschrijving== Willem Asselbergs (pseudoniem: Anton van Duinkerken) op de algemene ledenvergadering van de Sint Adelbertvereniging. '''Jaar:''' 1958. '''Auteur:''' Jan Veldhoven, Nijmegen. '''Herkom) 1
10 mei 2010 13:19 Dooplatereleeftijd.jpg (bestand) Ramses 32 kB (==Beschrijving== Niet alleen kinderen werden gedoopt. Als iemand later in zijn of haar leven besloot om tot de katholieke kerk toe te treden, moest deze persoon gedoopt worden. Tot 1967 erkende de katholieke kerk de doop van andere kerken niet. '''Jaar:) 1
16 jul 2010 11:47 Beeldverhaal4.JPG (bestand) Bartkockelmans 32 kB   1
16 jul 2010 11:47 Beeldverhaal3.JPG (bestand) Bartkockelmans 33 kB   1
16 jul 2010 11:48 Beeldverhaal8.JPG (bestand) Bartkockelmans 33 kB   1
24 dec 2009 10:05 Intronisatie.jpg (bestand) WikiSysop 35 kB (==Beschrijving== De inwijding van een beeld in de huiskamer door de pastoor in het bijzijn van het hele gezin. Het beeld was de patroon of beschermheilige die het gezin en het huis moest beschermen tegen rampspoed. Beelden van de H. Theresia van Lisieux) 1
16 jul 2010 11:47 Beeldverhaal1.JPG (bestand) Bartkockelmans 35 kB   1
16 jul 2010 11:48 Beeldverhaal9.JPG (bestand) Bartkockelmans 36 kB   1
24 dec 2009 10:56 Uitleg_communie_in_klas.jpg (bestand) WikiSysop 36 kB (==Beschrijving== De pastoor geeft op school uitleg over de mis, om kinderen voor te bereiden op de eerste heilige communie. Dit gebeurde (en gebeurt nog altijd) op school. '''Jaar:''' 1956. '''Fotograaf:''' © L. Veltmeyer. '''Herkomst:''' [http://www) 1
10 mei 2010 10:35 Doopregister.jpg (bestand) Ramses 37 kB (==Beschrijving== Een bladzijde uit het doopboek van de Willibrordusparochie te ' s Gravenhage. Zodra iemand gedoopt was, werd zijn of haar naam in het doopboek opgetekend. Hiermee werd vastgelegd dat het kind lid was geworden van de katholieke kerk. Het ) 1
9 jul 2010 08:46 St_Willibrord_en_de_KUN.jpeg (bestand) Bartkockelmans 37 kB (==Beschrijving== Op deze poster uit 1939 spoort Sint Willibrord de Katholieke Universiteit Nijmegen aan om ‘zijn werk te voltooien’. De van oorsprong Engelse Sint Willibrord kwam in de achtste eeuw na Christus naar de Nederlanden om hier bekeringswerk) 1
16 jul 2010 11:48 Beeldverhaal5.JPG (bestand) Bartkockelmans 37 kB   1
16 jul 2010 11:48 Beeldverhaal6.JPG (bestand) Bartkockelmans 38 kB   1
16 jul 2010 11:47 Beeldverhaal2.JPG (bestand) Bartkockelmans 38 kB   1
10 mei 2010 10:28 Kerkgang.jpg (bestand) Ramses 38 kB (==Beschrijving== Een moeder knielt neer om dank te zeggen voor de geboorte van haar kind. Het dankgebed vindt plaats voor het Maria-altaar. Maria is de moeder van Jezus en heeft bovendien ook God dank gezegd in de tempel voor de geboorte van haar zoon. O) 1
25 feb 2016 13:54 Piet_van_der_Ham.jpg (bestand) Anthony 38 kB (==Beschrijving== Piet van der Ham (1910-2006) was een katholieke cineast. In zijn werk was Van der Ham sterk beïnvloed door de katholieke mentaliteit en door de avantgardistische ideeën over film zoals die uitgedragen werden door zijn goede vriend Janu) 1
24 dec 2009 10:33 Leesboekje.jpg (bestand) WikiSysop 39 kB (==Beschrijving== Twee bladzijden uit “Vroolijk Volkje”, uitgegeven door de drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis in Tilburg. Leren lezen en godsdienstige vorming gaan hier hand in hand. De pastoor in het verhaaltje heeft kleding aan die typisch is v) 1
31 mei 2010 08:06 Slaapzaal.jpg (bestand) Ramses 40 kB (==Beschrijving== Een slaapzaal van de kweekschool (voorloper van de PABO) St. Stanislaus in Tilburg. Tot in de jaren zestig was een aanzienlijk deel van de katholieke middelbare scholen kostschool of internaat: een school waar leerlingen woonden. Interna) 1
1 jun 2010 14:31 Huwelijksstatistieken.jpg (bestand) Ramses 40 kB (==Beschrijving== Uit deze tabel is af te lezen dat het aantal katholieke huwelijkslsuitingen zowel absoluut als relatief vanaf het eind van de jaren zestig afneemt. Dit heeft onder andere te maken met de ontkerkelijking. Steeds minder mensen hechten aan ) 1
16 jul 2010 11:48 Beeldverhaal7.JPG (bestand) Bartkockelmans 41 kB   1
24 dec 2009 11:47 Kindsheid.jpg (bestand) WikiSysop 42 kB (==Beschrijving== In Den Bosch mocht de optocht gewoon over straat. Een groepje kinderen poseert voor de foto, verkleed als pater, zuster en ‘heiden’. '''Jaar:''' 1931. '''Fotograaf:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Docu) 1
18 nov 2009 15:42 Moderndoopvont.jpg (bestand) WikiSysop 43 kB (Beschrijving: Een doopsel uit 1995. Bij dit doopsel zijn naast de peter en de meter de beide ouders ook aanwezig. Dit doopsel vond plaats in de parochie H.H. Johannes en Jacobus in Nijmegen. Het doopsel werd voltrokken door pastoor Theo van Grunsven. J) 1
10 mei 2010 13:38 Kraamzaalrotterdam.jpg (bestand) Ramses 43 kB (==Beschrijving== Een kraamzaal in een katholiek Rotterdams ziekenhuis. Waar tot aan het begin van de twintigste eeuw alleen religieuzen (met de grote witte kappen) verzorgende beroepen mochten uitoefenen, zijn op deze briefkaart ook betaalde lekenverzorg) 1
21 dec 2009 15:44 Huisbezoek_foto_en_spotprent.jpg (bestand) WikiSysop 44 kB ( Categorie:Gezin Categorie:Leven van Alledag Categorie:Huisbezoek) 1
24 dec 2009 11:18 Bekkers_met_bal.jpg (bestand) WikiSysop 44 kB (==Beschrijving== Bisschop Bekkers van Den Bosch geeft de aftrap bij het jeugdvoetbaltoernooi ten bate van de missie bij voetbalvereniging Concordia in Den Bosch. Geestelijken waren nauw betrokken bij katholieke verenigingen, van de voetbalclub tot de vo) 1
31 mei 2010 08:15 Onderwijs_paters.jpg (bestand) Ramses 44 kB (==Beschrijving== Een lerarencongres in Sittard in 1927. Aanwezig zijn schoolleiders en leraren, allen religieuzen. Tot in de jaren zestig was het (naar sekse gescheiden) katholieke onderwijs grotendeels in handen van religieuzen. Zo leidden bijvoorbeeld ) 1
24 dec 2009 11:42 Kindsheidspocessie_heemstede.jpg (bestand) WikiSysop 46 kB (==Beschrijving== Eens per jaar hielden de kinderen die lid waren van het 'Pauselijke Genootschap van de H. kindsheid' een processie waarbij ze zich verkleedden als patertjes, zustertjes, chineesjes en afrikaantjes. Dit genootschap had tot doel om kindere) 1
24 dec 2009 11:09 Welpen_bij_maria.jpg (bestand) WikiSysop 47 kB (==Beschrijving== Een groepje welpen van de Verkenners uit Boxtel staat tijdens een speurtocht stil bij een Mariakapelletje in de meimaand van 1947. '''Jaar:''' 1947. '''Fotograaf:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentat) 1
20 jan 2010 12:50 Adelbert_landdag_1960.jpg (bestand) WikiSysop 47 kB (==Beschrijving== Een landdag van de Sint Adelbertvereniging in Amsterdam. <br>Een foto van de Sint Adelbertvereniging-landdag van 1960. Dit jaar vond deze plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De hoge opkomst is te verklaren do) 1
29 jun 2015 14:25 Circulaire.jpg (bestand) Ramses 47 kB (Kort na de eerste fase van de bouw van de St. Bavo, die startte in 1895, zou de samenwerking tussen Cuypers en Stuyt ten einde lopen, waarna Cuypers onder invloed staan van zijn vader, terwijl Stuyt een veelzijdige carrière op zou zetten. '''Jaar:''' 19) 1
24 dec 2009 10:50 Zuster_tijdens_katechismusles.jpg (bestand) WikiSysop 47 kB (==Beschrijving== Meestal kwam de pastoor of kapelaan op school catechismusles geven. Hier doet een zuster dat. '''Jaar:''' Onbekend. '''Fotograaf:''' © Martien Coppens. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://ww) 1
25 jun 2010 12:30 Latijnse_school_Gemert.jpeg (bestand) Bartkockelmans 48 kB (==Beschrijving== Een klas van de Latijnse school te Gemert bij gelegenheid van de viering van de geboorte van prinses Juliana. Een Latijnse school bezocht je als je arts, jurist of dominee wilde worden en bereidde voor op de universiteit. Het waren voora) 1
24 dec 2009 11:35 Meisjes_bidden.jpg (bestand) WikiSysop 48 kB (==Beschrijving== Een doopsel uit 1995. Bij dit doopsel zijn naast de peter en de meter de beide ouders ook aanwezig. Dit doopsel vond plaats in de parochie H.H. Johannes en Jacobus in Nijmegen. Het doopsel werd voltrokken door pastoor Theo van Grunsven. ) 1
22 jun 2010 12:27 Jongetjes_met_kaarsenkopie.jpg (bestand) Ramses 50 kB   1
24 dec 2009 10:44 Schoolmisgebed.jpg (bestand) WikiSysop 51 kB (==Beschrijving== Iedere ochtend vroeg was er voor de schoolkinderen in de kerk de schoolmis. Pas daarna begonnen de lessen. De afbeelding is van een boekje dat kinderen uitlegde wat er allemaal gebeurde tijdens de mis. Vanaf de jaren zestig werd het verp) 1
2 jun 2010 09:02 Sterk_gezin_kvp.jpg (bestand) Ramses 52 kB (==Beschrijving== Het gezin als hoeksteen van de samenleving, een idee geïntroduceerd door paus Leo XIII, is een terugkerend thema in de katholieke politiek. Voor de Katholieke Volks Partij (K.V.P., 1945-1980) was de bescherming van het gezin één van d) 1
24 dec 2009 10:10 Intronisatie_diploma.jpg (bestand) WikiSysop 52 kB (==Beschrijving== Een doopsel uit 1995. Bij dit doopsel zijn naast de peter en de meter de beide ouders ook aanwezig. Dit doopsel vond plaats in de parochie H.H. Johannes en Jacobus in Nijmegen. Het doopsel werd voltrokken door pastoor Theo van Grunsven.) 1
1 jun 2010 08:32 Huwelijks_oorkonde.jpg (bestand) Ramses 54 kB (==Beschrijving== Herinneringsoorkonde voor het huwelijk. Zoals bij veel belangrijke gebeurtenissen in het leven van een katholiek, als bijvoorbeeld het doopsel en het vormsel, werd ook bij het huwelijk vaak een herinneringsoorkonde afgegeven. Deze oorkon) 1
25 jun 2010 12:38 Brochure_theologie_Tilburg.jpeg (bestand) Bartkockelmans 54 kB (==Beschrijving== Een folder uit 1996 die een Open Collegedag voor de theologieopleiding in Tilburg adverteert. Op dit moment is de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg (met ook een vestiging te Utrecht) het enige instituut dat nog universitaire ople) 1
24 dec 2009 11:26 Fanfare.jpg (bestand) WikiSysop 55 kB (==Beschrijving== Ook muziek maken in je vrije tijd deed je onder het toeziend oog van de geestelijkheid. Hier een groepsfoto van de fanfareorkest, onder leiding van een Broeder van Maastricht. '''Jaar:''' 1920. '''Fotograaf:''' Onbekend. '''Herkomst:') 1
1 jun 2010 14:17 Irene.jpg (bestand) Ramses 55 kB (==Beschrijving== Een spraakmakend voorbeeld van een niet-katholiek, die zich in de katholieke kerk wilde laten opnemen om te kunnen trouwen, is prinses Irene von Lippe Bisterfeld, de zus van koningin Beatrix. Prinses Irene, gedoopt in de Nederlands Hervo) 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Vorige pagina
Vorige pagina
Laatste pagina
Laatste pagina
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen
Hulpmiddelen