Bestandslijst

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken. Standaard worden de laatst toegevoegde bestanden bovenaan de lijst weergegeven.

Klikken op een kolomkop verandert de sortering.
Bestandslijst
 

Datum opl.Naam Gebruiker Grootte (bytes) Beschrijving Versies
2 jun 2010 09:08 Conceptieregeling.jpg (bestand) Ramses 60 kB (==Beschrijving== Omslag van een brochure over conceptieregeling. Eind jaren 1950 veranderde de toon van het debat over huwelijk en seksualiteit. Deze brochure is daar een voorbeeld van. Zij werd uitgebracht door het Nederlands Gesprekcentrum, dat zich ten) 1
28 jul 2010 08:20 Congres_Sint_Gregoriusvereniging.jpeg (bestand) Bartkockelmans 163 kB (==Beschrijving== Een congres in Amsterdam bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. '''Jaar:''' 1953. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Doc) 1
21 jun 2010 12:08 DKE_logo.jpg (bestand) Ramses 619 kB   1
1 jul 2010 10:34 DKE_logo_voorpagina.jpg (bestand) Ramses 686 kB   1
21 jun 2010 14:04 DKElogo.jpg (bestand) Ramses 582 kB   2
29 jun 2015 14:26 De_Lantaarn.jpg (bestand) Ramses 1,33 MB (==Beschrijving== Op deze spotprent wordt Pierre Cuypers (rechts) afgebeeld naast zijn vrienden Joseph Albert Alberdingk Thijm, een katholiek dichter en schrijver, en Victor de Stuers, katholiek advocaat en een van de opdrachtgevers van de bouw van het Ri) 1
9 jul 2010 10:48 De_Tijd_1846.jpg (bestand) Bartkockelmans 430 kB (==Beschrijving== De voorpagina van ''De Tijd'' van 4 juli 1846. ''De Tijd'' had, als een van de weinige dagbladen tijdens de periode van haar oprichting in 1845 tot het jaar 1869, haar katholiciteit nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit blijkt ook ) 1
21 mei 2010 08:07 Devotieprentje_vormsel.jpg (bestand) Ramses 60 kB (==Beschrijving== Voor- en achterkant van een devotieprentje, een soort herinneringsprentje ter gelegenheid van het vormsel. Op de achterkant is de vormnaam van de vormeling te lezen. Bij je vormsel kreeg je een vormnaam, de naam van een heilige, die een v) 1
19 mei 2010 10:32 Doopcertificaat.jpg (bestand) Ramses 127 kB (==Beschrijving== Een zogenaamd doopdiploma, een herinnering aan het ontvangen van het doopsel. Duidelijk is dat door het doopsel het kind lid is geworden van de kerk. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc ) 1
10 mei 2010 13:19 Dooplatereleeftijd.jpg (bestand) Ramses 32 kB (==Beschrijving== Niet alleen kinderen werden gedoopt. Als iemand later in zijn of haar leven besloot om tot de katholieke kerk toe te treden, moest deze persoon gedoopt worden. Tot 1967 erkende de katholieke kerk de doop van andere kerken niet. '''Jaar:) 1
10 mei 2010 10:35 Doopregister.jpg (bestand) Ramses 37 kB (==Beschrijving== Een bladzijde uit het doopboek van de Willibrordusparochie te ' s Gravenhage. Zodra iemand gedoopt was, werd zijn of haar naam in het doopboek opgetekend. Hiermee werd vastgelegd dat het kind lid was geworden van de katholieke kerk. Het ) 1
19 mei 2010 14:07 Doopsel.jpeg (bestand) Ramses 120 kB (==Beschrijving== Een baby wordt gedoopt. De meter houdt de baby vast. Zij draagt een hoed in de kerk, zoals dat voor vrouwen de gewoonte was. Mannen hoorden juist geen hoofddeksel te dragen wanneer zij de kerk binnengingen. '''Jaar:''' Onbekend. '''Foto) 1
18 jun 2010 10:24 Drankstatistieken.jpg (bestand) Bartkockelmans 115 kB (==Beschrijving== De jonge Franse student Frédéric Ozanam (hier afgebeeld op jonge leeftijd) richtte in 1833 te Parijs de eerste Vincentiusconferentie op. Het doel was zelfheiliging door persoonlijke inzet voor de christelijke naastenliefde. Deze ‘con) 1
18 jun 2010 13:01 Eerstemariaverenigingenschede.jpg (bestand) Bartkockelmans 356 kB (==Beschrijving== De Roermondse meisjesbond, gefotografeerd op 3 maart 1917. '''Jaar:''' 1917. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' Persoonlijk archief Chris Dols. Categorie: Maatschappelijke gezondheidszorg Categorie: Sobriëtas ) 1
9 jul 2010 10:14 Engelbewaarder.jpeg (bestand) Bartkockelmans 152 kB (==Beschrijving== De voorkant van de ‘Engelbewaarder. Geïllustreerd tijdschrift voor de katholieke jeugd’, een jeugdtijdschrift voor de 4e t/m de hoogste klas van de Lagere School. Er waren, naast de grote katholieke kranten en tijdschriften, ook tal) 1
24 dec 2009 11:26 Fanfare.jpg (bestand) WikiSysop 55 kB (==Beschrijving== Ook muziek maken in je vrije tijd deed je onder het toeziend oog van de geestelijkheid. Hier een groepsfoto van de fanfareorkest, onder leiding van een Broeder van Maastricht. '''Jaar:''' 1920. '''Fotograaf:''' Onbekend. '''Herkomst:') 1
10 jun 2010 11:30 Fjjbuytendijk.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== Prof Dr Frederik (Frits) Jacobus Johannes Buytendijk achter zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht in 1948. Buytendijk werd in 1887 te Breda geboren, in een Nederlands Hervormd gezin. Hij studeerde vanaf zijn zeventiende) 1
11 jun 2010 09:17 Fortmann.jpg (bestand) Bartkockelmans 341 kB (==Beschrijving== Prof Dr Henricus (Han) Martinus Maria Fortmann werd in 1912 in Amersfoort geboren. Hij studeerde filosofie en theologie aan het groot-seminarie Rijsenburg en werd in 1936 priester in het aartsbisdom Utrecht. Hierna volgde hij een studie ) 1
18 jun 2010 10:29 Gedicht_ariens_drank.jpeg (bestand) Bartkockelmans 95 kB (==Beschrijving== In onderstaand citaat van de oprichter van Sobriëtas Alfons Ariëns wordt de vrouw beschreven als zowel de ‘alleenheerscheres in de kinderkamer’ als ‘het machtige parlement bij den man’: niet alleen de kinderen moesten door de op) 1
1 jun 2010 10:43 Gemengd_huwelijk.jpg (bestand) Ramses 63 kB   2
2 jul 2010 08:45 Geschiedenis_voorpagina.jpg (bestand) Ramses 141 kB   1
25 jun 2010 12:44 Getuigschrift_goed_gedrag.jpeg (bestand) Bartkockelmans 143 kB (==Beschrijving== Een getuigschrift uitgereikt aan Johan van Ette bij het verlaten van de Rotterdamse Sint Willibrordusschool (een lagere school) als ‘een bewijs van goed gedrag, vlijt en gemaakte vorderingen’. Dit prachtige, met Bijbelse gebeurteniss) 1
4 jun 2010 13:01 GiftenOLVG.jpg (bestand) Bartkockelmans 310 kB (==Beschrijving== Twee dankbetuigingen, geplaatst in een krant, voor giften van tien duizend gulden aan het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Vaak doneerden rijke katholieken geld aan de ziekenhuizen om hun eigen zielenheil veilig te stellen. Giften waren een ) 1
25 feb 2016 13:58 Gofilex_brief.pdf (bestand) Anthony 464 kB (==Beschrijving== In deze brief presenteert Gofilex (Goede Film Exploitatie) zich aan de besturen van rooms-katholieke organisaties in Nederland. Gofilex was opgericht op initiatief van de KFA en zou zich gaan bezighouden met de distributie van moreel goe) 1
25 feb 2016 14:04 Gofilex_films.pdf (bestand) Anthony 1,28 MB (==Beschrijving== Een brochure waarin Gofilex (Goede Film Exploitatie) een selectie van films presenteert die zij distribueren aan katholieke verenigingen. De film ''Notre Dame de la Mouise'' (1939) is een van de twee katholieke films die met steun van Go) 1
28 jul 2010 08:32 Gospel_in_de_Stevenskerk_te_Nijmegen.jpeg (bestand) Bartkockelmans 166 kB (==Beschrijving== Een optreden van de gospelgroep ‘New Hope’ in 1976 in de Stevenskerk te Nijmegen. Tijdens de jaren 1960 en 1970 probeerde de kerk om door middel van moderne popmuziek meer kerkgangers te trekken: de bezoekersaantallen namen namelijk ) 1
28 jul 2010 08:28 Gregoriusverening_huldigt_Cuypers.jpeg (bestand) Bartkockelmans 123 kB (==Beschrijving== De Sint Gregoriusvereniging huldigde in 1941 de bekende Nederlandse componist, organist en dirigent H. Cuypers (zittend, derde van rechts) bij gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum. '''Jaar:''' 1941. '''A) 1
18 jun 2010 10:31 Groene_kruis_sanatorium.jpeg (bestand) Bartkockelmans 82 kB (==Beschrijving== In dit sanatorium (het Rooms-Katholieke Groene Kruis-Sanatorium voor tuberculosepatiënten te Horn) werden de patiënten verzorgd door de Kleine Zusters van de Heilige Jozef. Afgebeeld is een van de lighallen. De Limburgse afdeling van h) 1
18 jun 2010 13:03 Groentewinkelverzuiling.jpg (bestand) Bartkockelmans 280 kB (==Beschrijving== Een spotprent die de verregaande maatschappelijke scheidingslijnen die veroorzaakt werden door de verzuiling weergeeft. Zelfs kranten werden naar zuil ingedeeld, een fenomeen dat deze spotprent tot in het extreme doordrijft: zelfs de gro) 1
18 nov 2009 15:52 Groot_gezin.jpg (bestand) WikiSysop 30 kB   1
16 jul 2010 11:32 H.J.A.M._Schaepman.jpg (bestand) Bartkockelmans 270 kB (==Beschrijving== H.J.A.M. Schaepman in zijn woon- en werkkamer in het Groot-Seminarie Rijsenburg. '''Jaar:''' 1903. '''Auteur:''' Firma W. Ivens. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://ww) 1
8 jun 2010 09:58 Hanfortmann.jpg (bestand) Ramses 1.022 kB (test) 1
8 jun 2010 10:07 Hanfortmann_2.jpg (bestand) Ramses 144 kB (test) 1
3 aug 2010 15:24 Herderlijk_schrijven_tegen_nazi_1941_1.jpg (bestand) Ramses 245 kB (categorie:Herdelijk schrijven categorie:Tweede wereldoorlog) 1
3 aug 2010 15:25 Herderlijk_schrijven_tegen_nazi_1941_2.jpg (bestand) Ramses 324 kB (categorie:Herderlijk schrijven categorie: Tweede Wereldoorlog) 1
3 aug 2010 15:25 Herderlijk_schrijven_tegen_nazi_1941_3.jpg (bestand) Ramses 323 kB (categorie: Herderlijk schrijven categorie: Tweede Wereldoorlog) 1
3 aug 2010 15:08 Herderlijk_schrijven_tegen_nsb_1936.jpg (bestand) Ramses 703 kB (==Beschrijving== Sinds 1935 verbood de katholieke kerkleiding in Nederland het lidmaatschap van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). In een herderlijk schrijven van mei 1936 verklaarden de bisschoppen dat vooraanstaande leden van de NSB voortaan de) 1
4 jun 2010 11:55 Hjcmgruygers.jpeg (bestand) Bartkockelmans 59 kB (==Beschrijving== Prof Dr Henricus Josephus Cornelis Maria Gerardus Ruygers werd in 1913 te Den Haag geboren. In 1937 werd hij tot priester geweid. In deze periode kwam Ruygers in aanraking met Prof Dr Buytendijk, door wie hij zo geïnspireerd werd dat hi) 1
21 dec 2009 15:44 Huisbezoek_foto_en_spotprent.jpg (bestand) WikiSysop 44 kB ( Categorie:Gezin Categorie:Leven van Alledag Categorie:Huisbezoek) 1
2 jun 2010 15:17 Huishoudster.jpg (bestand) Ramses 151 kB   2
10 jun 2010 12:01 Huizebethlemennijmegen.jpeg (bestand) Bartkockelmans 129 kB (==Beschrijving== De gevel van Huize ‘Bethlehem’ te Nijmegen. Dit huis werd in 1919 gesticht door de Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament als verzorgingshuis voor de armen. Tegenwoordig is Huize Bethlehem een hospice en heet dan ook Hospice ) 1
2 jun 2010 10:21 Humanae_vitae.jpg (bestand) Ramses 63 kB (==Beschrijving== Voorpagina van de vertaling van de pauselijke encycliek ''Humanae Vitae''. '''Jaar:''' 1968. '''Auteur:''' © Paus Paulus VI. Vertaald door J. Kahmann. '''Herkomst:''' Paus Paulus VI, ''Humanae Vitae. Encycliek van paus Paulus VI van ) 1
16 jul 2010 11:16 Huub_Oosterhuis.jpg (bestand) Bartkockelmans 194 kB (==Beschrijving== Priester, theoloog en componist Huub Oosterhuis. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/kdc/zoeken/deelcatalogi/deelca) 1
1 jun 2010 08:32 Huwelijks_oorkonde.jpg (bestand) Ramses 54 kB (==Beschrijving== Herinneringsoorkonde voor het huwelijk. Zoals bij veel belangrijke gebeurtenissen in het leven van een katholiek, als bijvoorbeeld het doopsel en het vormsel, werd ook bij het huwelijk vaak een herinneringsoorkonde afgegeven. Deze oorkon) 1
1 jun 2010 15:01 Huwelijkscursus.jpg (bestand) Ramses 59 kB (==Beschrijving== Wie wilde trouwen kon een katholieke verloofdencursus doen, waarvan hiernaast een inleidende tekst te zien is. '''Jaar:''' Jaren zestig. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum] [[) 1
1 jun 2010 08:28 Huwelijksmis.jpg (bestand) Ramses 61 kB (==Beschrijving== Een katholiek huwelijk wordt gesloten tijdens een huwelijksmis. Aan het begin hiervan wordt het bruidspaar met wijwater gezegend en lezingen en preek staan in het teken van het huwelijk. '''Jaar:''' Onbekend. '''Fotograaf:''' Onbekend) 1
1 jun 2010 14:31 Huwelijksstatistieken.jpg (bestand) Ramses 40 kB (==Beschrijving== Uit deze tabel is af te lezen dat het aantal katholieke huwelijkslsuitingen zowel absoluut als relatief vanaf het eind van de jaren zestig afneemt. Dit heeft onder andere te maken met de ontkerkelijking. Steeds minder mensen hechten aan ) 1
4 jun 2010 12:49 Ignatiusziekenhuisbreda.jpg (bestand) Bartkockelmans 69 kB (==Beschrijving== Een afbeelding van het eerste katholieke ziekenhuis van Nederland: het in 1826 opgerichte Sint Ignatiusziekenhuis te Breda. Het ziekenhuis was gehuisvest in een pand dat van 1455 tot 1798 als Oude Mannen Gasthuis had dienstgedaan. Na de ) 1
24 dec 2009 10:05 Intronisatie.jpg (bestand) WikiSysop 35 kB (==Beschrijving== De inwijding van een beeld in de huiskamer door de pastoor in het bijzijn van het hele gezin. Het beeld was de patroon of beschermheilige die het gezin en het huis moest beschermen tegen rampspoed. Beelden van de H. Theresia van Lisieux) 1
24 dec 2009 10:10 Intronisatie_diploma.jpg (bestand) WikiSysop 52 kB (==Beschrijving== Een doopsel uit 1995. Bij dit doopsel zijn naast de peter en de meter de beide ouders ook aanwezig. Dit doopsel vond plaats in de parochie H.H. Johannes en Jacobus in Nijmegen. Het doopsel werd voltrokken door pastoor Theo van Grunsven.) 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Laatste pagina
Laatste pagina
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen
Hulpmiddelen