Bestandslijst

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken. Standaard worden de laatst toegevoegde bestanden bovenaan de lijst weergegeven.

Klikken op een kolomkop verandert de sortering.
Bestandslijst
 

Datum Naam Gebruiker opl.Grootte (bytes) Beschrijving Versies
4 jun 2010 11:55 Hjcmgruygers.jpeg (bestand) Bartkockelmans 59 kB (==Beschrijving== Prof Dr Henricus Josephus Cornelis Maria Gerardus Ruygers werd in 1913 te Den Haag geboren. In 1937 werd hij tot priester geweid. In deze periode kwam Ruygers in aanraking met Prof Dr Buytendijk, door wie hij zo geïnspireerd werd dat hi) 1
1 jun 2010 15:01 Huwelijkscursus.jpg (bestand) Ramses 59 kB (==Beschrijving== Wie wilde trouwen kon een katholieke verloofdencursus doen, waarvan hiernaast een inleidende tekst te zien is. '''Jaar:''' Jaren zestig. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum] [[) 1
21 mei 2010 08:07 Devotieprentje_vormsel.jpg (bestand) Ramses 60 kB (==Beschrijving== Voor- en achterkant van een devotieprentje, een soort herinneringsprentje ter gelegenheid van het vormsel. Op de achterkant is de vormnaam van de vormeling te lezen. Bij je vormsel kreeg je een vormnaam, de naam van een heilige, die een v) 1
2 jun 2010 09:08 Conceptieregeling.jpg (bestand) Ramses 60 kB (==Beschrijving== Omslag van een brochure over conceptieregeling. Eind jaren 1950 veranderde de toon van het debat over huwelijk en seksualiteit. Deze brochure is daar een voorbeeld van. Zij werd uitgebracht door het Nederlands Gesprekcentrum, dat zich ten) 1
1 jun 2010 08:28 Huwelijksmis.jpg (bestand) Ramses 61 kB (==Beschrijving== Een katholiek huwelijk wordt gesloten tijdens een huwelijksmis. Aan het begin hiervan wordt het bruidspaar met wijwater gezegend en lezingen en preek staan in het teken van het huwelijk. '''Jaar:''' Onbekend. '''Fotograaf:''' Onbekend) 1
24 dec 2009 09:56 Poster_gezinsverzorgster.jpg (bestand) WikiSysop 61 kB (==Beschrijving== Een wervingsposter voor de gezinszorg. Een gezinsverzorgster hielp in huis met de verzorging van de kinderen als moeder bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag. De gezinsverzorgsters waren soms lid van een congregatie - dus kloosterzuster -) 1
2 jun 2010 10:21 Humanae_vitae.jpg (bestand) Ramses 63 kB (==Beschrijving== Voorpagina van de vertaling van de pauselijke encycliek ''Humanae Vitae''. '''Jaar:''' 1968. '''Auteur:''' © Paus Paulus VI. Vertaald door J. Kahmann. '''Herkomst:''' Paus Paulus VI, ''Humanae Vitae. Encycliek van paus Paulus VI van ) 1
1 jun 2010 10:43 Gemengd_huwelijk.jpg (bestand) Ramses 63 kB   2
24 dec 2009 11:33 Optocht_communie.jpg (bestand) WikiSysop 63 kB (==Beschrijving== Kinderen van de parochie van de H. Lambertus in Veghel in een feestelijke optocht naar de kerk voor hun eerste communie. '''Jaar:''' 1948. '''Fotograaf:''' © Johannes van Eerd. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Document) 1
10 jun 2010 11:04 Jp3A156.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== Prof Dr Frederik (Frits) Jacobus Johannes Buytendijk achter zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht in 1948. Buytendijk werd in 1887 te Breda geboren, in een Nederlands Hervormd gezin. Hij studeerde vanaf zijn zeventiende) 1
10 jun 2010 11:30 Fjjbuytendijk.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== Prof Dr Frederik (Frits) Jacobus Johannes Buytendijk achter zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht in 1948. Buytendijk werd in 1887 te Breda geboren, in een Nederlands Hervormd gezin. Hij studeerde vanaf zijn zeventiende) 1
25 jun 2010 12:40 Kinderen_naar_christelijke_school.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== In deze poster van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie, een katholieke massaorganisatie die tot doel had de secularisering van de samenleving tegen te gaan door het intensiveren van het georganiseerde geloofsleven, worden ouder) 1
3 apr 2018 11:02 Wapen_Basiliek_Laren.jpg (bestand) Jhuntjens 66 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1937 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van Sint Johannes de Doper te Laren. De staf en het zwaard staan voor St. Johannes en de gouden S voor de gemeente Laren. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc] [[Categori) 1
3 apr 2018 11:12 Wapen_Basiliek_Oldenzaal.jpg (bestand) Jhuntjens 66 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1950 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Deze bestaat uit een geel kruis op blauw vlak dat verwijst naar de gemeente Oldenzaal en het rode Keltische Kruis verwijst naar de Ierse monnik ) 1
24 dec 2009 11:05 Baden_powell.jpg (bestand) WikiSysop 67 kB (==Beschrijving== en van de vele jeugdorganisaties die de katholieken hadden was de padvinderij, nu scouting geheten. Hier brengen Mgr. Aengenent en oprichter van de padvinderij, Robert Baden Powell, een bezoek aan het nationaal Padvinderskamp in Wassenaa) 1
16 jul 2010 10:58 Anton_Binnewiertz.jpeg (bestand) Bartkockelmans 67 kB (==Beschrijving== Het overlijdensprentje van pastoor en dichter Anton Binnewiertz (1870-1915). '''Jaar:''' 1915. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/) 1
3 apr 2018 09:54 Wapen_Basiliek_Sittard.png (bestand) Jhuntjens 68 kB   2
3 apr 2018 10:13 Wapen_Basiliek_Sittard.jpg (bestand) Jhuntjens 68 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1883 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart te Sittard. Hoewel de kerk in 1883 al tot basiliek werd verheven, werd dit wapen pas in 1991 toegekend. Het wapen bestaat uit een kr) 1
3 apr 2018 11:08 Wapen_Basiliek_Haarlem.jpg (bestand) Jhuntjens 68 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1948 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem. De zilveren valk verwijst naar de Heilige Bavo van Gent en het rode kruis op witte vlak verwijst naar het voormalig bisdom Haarlem (nu: bisd) 1
4 jun 2010 12:49 Ignatiusziekenhuisbreda.jpg (bestand) Bartkockelmans 69 kB (==Beschrijving== Een afbeelding van het eerste katholieke ziekenhuis van Nederland: het in 1826 opgerichte Sint Ignatiusziekenhuis te Breda. Het ziekenhuis was gehuisvest in een pand dat van 1455 tot 1798 als Oude Mannen Gasthuis had dienstgedaan. Na de ) 1
3 apr 2018 10:50 Wapen_Basiliek_Sterre_der_Zee_Maastricht.jpg (bestand) Jhuntjens 69 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1933 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, ook wel bekend als de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek of de Sterre-der-Zee. De gele ster op een blauw vlak staat voor de Heilige Maagd en de) 1
16 jul 2010 10:29 J.A._Alberdingk_Thijm.jpeg (bestand) Bartkockelmans 70 kB (==Beschrijving== J.A. Alberdingk Thijm, prominent katholiek schrijver en dichter. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/kdc/zoek) 1
3 apr 2018 11:18 Wapen_Basiliek_Meerssen.jpg (bestand) Jhuntjens 71 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1938 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van het Heilige Sacrament te Meerssen. Op het wapen staan lelies en een adelaar die verwijzen naar de gemeente Meerssen en het Heilige Sacrament. '''Herkomst:''' [http://ww) 1
3 apr 2018 10:26 Wapen_Basiliek_Oudenbosch.jpg (bestand) Jhuntjens 71 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1912 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. Het wapen bestaat uit het Wapen van Oudenbosch en twee sleutels die verwijzen naar de Heilige Petrus, omdat de basiliek een kopi) 1
3 apr 2018 10:54 Basil.05.jpg (bestand) Jhuntjens 72 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1935 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Willibrordusbasiliek te Hulst, bestaande uit de Vlaamse Leeuw die staat voor de stad Hulst en een palium voor de Heilige Willibrordus. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc] [) 1
3 apr 2018 10:59 Wapen_Basiliek_Hulst.jpg (bestand) Jhuntjens 72 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1935 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Willibrordusbasiliek te Hulst, bestaande uit de Vlaamse Leeuw die staat voor de stad Hulst en een palium voor de Heilige Willibrordus. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc] [) 1
24 dec 2009 10:19 Kleutertjes.jpg (bestand) WikiSysop 73 kB (==Beschrijving== Een bewaarschoolzuster met kleutertjes in Breda. De bewaarschool was de voorloper van de kleuterschool, onder leiding van zusters. '''Jaar:''' Onbekend. '''Fotograaf:''' © Martien Coppens. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Kathol) 1
3 apr 2018 11:38 Wapen_Basiliek_Ijsselstein.jpg (bestand) Jhuntjens 74 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1972 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Nicolaasbasiliek te Ijsselstein. Het kruis verwijst naar de gemeente Ijsselstein en de drie rode cirkels naar de Heilige Drie-eenheid (de naam van de parochie). '''Herkomst:'') 1
16 jul 2010 10:01 M.A.P.C._Poelhekke.jpeg (bestand) Bartkockelmans 74 kB (==Beschrijving== De Neerlandicus en dichter M.A.P.C. Poelhekke (1864-1925). '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/kdc/zoeken/deelca) 1
4 jun 2010 11:59 Carelkortenhorst.jpeg (bestand) Bartkockelmans 75 kB (==Beschrijving== Dr Carel Timotheus Kortenhorst was de drijvende kracht achter de oprichting van de katholieke initiatieven tot geestelijke gezondheidszorg. Kortenhorst was afdelingsgeneesheer van de katholieke psychiatrische inrichting Voorburg te Utrec) 1
28 jul 2010 10:12 Alphons_Diepenbrock.jpeg (bestand) Bartkockelmans 75 kB (==Beschrijving== Alphons Diepenbrock, componist van, en schrijver over, (kerk)muziek. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/kdc/zoeken/deelcatalogi/deelc) 1
3 apr 2018 11:27 Wapen_Basiliek_St-Odilienberg.jpg (bestand) Jhuntjens 76 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1957 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.-Odiliënberg. De Leeuw en bloemen verwijzen naar de voormalige gemeente St.-Odiliënberg en de drie rode kruisen staan voor de) 1
3 apr 2018 11:34 Wapen_Basiliek_Arnhem.jpg (bestand) Jhuntjens 76 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1964 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Walburgiskerk te Arnhem. De kerk werd in 1964 tot basiliek verheven, maar is sinds 2013 niet meer in gebruik voor erediensten en mag derhalve deze titel niet meer voeren. De wit) 1
28 jul 2010 10:10 Bernard_Huijbers.jpeg (bestand) Bartkockelmans 77 kB (==Beschrijving== Midden: Bernard Huijbers, musicus en componist van kerkmuziek. Vooral bekend geworden door zijn composities bij teksten van Huub Oosterhuis. '''Jaar:''' 1992. '''Auteur:''' Interkerkelijke Omroep Nederland. '''Her) 1
13 jul 2010 12:34 Lubbers_staat_pers_te_woord_tijdens_8_Mei_Manifestatie_1994.jpeg (bestand) Bartkockelmans 78 kB (==Beschrijving== Ruud Lubbers staat de pers te woord tijdens de Acht Mei Manifestatie in 1994. De Acht Mei Beweging werd opgericht naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985, maar eigenlijk was het een uiting van de ) 1
21 mei 2010 08:47 Plechtige_communie.jpg (bestand) Ramses 78 kB (==Beschrijving== Een groep jongens en meisjes uit het Limburgse America, nadat ze de plechtige communie gedaan hebben. Waarschijnlijk hebben de jongens een oorkonde in de hand. Bij belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, zoals het doopsel en het vormsel, w) 1
24 dec 2009 10:26 Jongensklas_meisjesklas.jpg (bestand) WikiSysop 78 kB (==Beschrijving== Een klas van de St. Jozefschool, een armenschool in Tilburg, met de frater in het midden. Een grote klas met alleen maar jongens uit de armere wijken van Tilburg die gratis onderwijs kregen, verzorgd door de fraters. De tweede foto is va) 1
3 apr 2018 10:31 Wapen_Basiliek_Den_Bosch.jpg (bestand) Jhuntjens 81 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1920 '''Omschrijving:''' Het wapen van de Sint-Janskathedraal (ook wel bekend als de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist) te 's-Hertogenbosch. Het wapen bestaat uit een adelaar die verwijst naar Sint Jan en een goude) 1
24 dec 2009 11:30 Communieprentjes.jpg (bestand) WikiSysop 81 kB (==Beschrijving== Ter voorbereiding op de communie leerden de kinderen op school wat deugden waren en hoe ze zich moesten gedragen. De methoden om dat te leren liepen nogal uiteen. Hier een prentje van een serie die kinderen leert wat deugden zijn, geholp) 1
21 mei 2010 08:29 Kaakslag.jpg (bestand) Ramses 81 kB (==Beschrijving== Bisschop Moors geeft de zogenaamde kaakslag aan een vormeling. Tot in de jaren zestig was het de gewoonte dat een vormeling tijdens het vormsel de kaakslag ontving. Deze kaakslag is te vergelijken met een ridderslag, de vormeling is een r) 1
18 jun 2010 10:31 Groene_kruis_sanatorium.jpeg (bestand) Bartkockelmans 82 kB (==Beschrijving== In dit sanatorium (het Rooms-Katholieke Groene Kruis-Sanatorium voor tuberculosepatiënten te Horn) werden de patiënten verzorgd door de Kleine Zusters van de Heilige Jozef. Afgebeeld is een van de lighallen. De Limburgse afdeling van h) 1
2 jul 2010 06:49 Missiezuster_voorpagina.jpg (bestand) Ramses 84 kB   2
4 jun 2010 11:57 Cjbjtrimbos.jpeg (bestand) Bartkockelmans 84 kB (==Beschrijving== Prof Dr Cornelis (Kees) Johannes Baptist Joseph Trimbos werd in 1920 te Vught geboren in een katholiek gezin. In 1947 behaalde hij zijn artsexamen, hierna ging hij zich specialiseren in de psychiatrie. Toen in 1952 het KNBGG tot stond kw) 1
18 jun 2010 10:51 Ozanam.jpeg (bestand) Bartkockelmans 85 kB (==Beschrijving== De jonge Franse student Frédéric Ozanam (hier afgebeeld op jonge leeftijd) richtte in 1833 te Parijs de eerste Vincentiusconferentie op. Het doel was zelfheiliging door persoonlijke inzet voor de christelijke naastenliefde. Deze ‘con) 1
25 jun 2010 12:36 Zieke_leerling_Oss.jpeg (bestand) Bartkockelmans 86 kB (==Beschrijving== In deze foto uit 1935 staan een aantal bezorgde leraren van het Instituut Sint Nicolaas in Oss om een ernstig zieke MULO-leerling. Aan een jongensinternaat zoals deze kregen de leerlingen niet alleen les: ze aten en sliepen er ook. De le) 1
9 jul 2010 12:28 Pamflet_tegen_anti_abortusbeleid_Van_Agt.jpeg (bestand) Bartkockelmans 87 kB (==Beschrijving== In dit pamflet uit de jaren 1970, gemaakt door het Vrouwenbevrijdingsfront, komt duidelijk naar voren dat een aantal belangengroepen het niet eens waren met de beslissing van Minister van Justitie Van Agt (KVP) om abortuskliniek Bloemenho) 1
16 jul 2010 10:39 Lodewijk_van_Deyssel_wordt_gehuldigd.jpeg (bestand) Bartkockelmans 88 kB (==Beschrijving== Zeventigste verjaardag van Karel Alberdingk Thijm, waarbij hij als Lodewijk van Deyssel – zijn pseudoniem - werd gehuldigd en hem door minister H.P. Marchant namens de koningin het Commandeurkruis van de Ord) 1
18 jun 2010 10:50 Luier_verschonen.jpeg (bestand) Bartkockelmans 88 kB (==Beschrijving== Een gezinsverzorgster in opleiding in Brummen (Gelderland). Ook voor kraamverzorgsters in spe werd een eigen opleiding van katholieke signatuur ingericht. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' http://www.ru.nl/) 1
18 jun 2010 11:50 Standbeeld_ariens.jpeg (bestand) Bartkockelmans 91 kB (==Beschrijving== Het standbeeld van Alfons Ariëns in Enschede. Ariëns (1860-1928) was een sociaal betrokken priester in Enschede die het drankmisbruik in zijn stad onzedelijk vond en hier wat tegen ondernam. Om deze reden richtte hij in 1895 Sobriëtas) 1
4 jun 2010 11:48 Ajhbartels.jpeg (bestand) Bartkockelmans 92 kB (==Beschrijving== Dr Aloysius Jan Hubert Bartels werd in 1915 in Venlo geboren. Van 1947 tot 1952 was hij tweede secretaris van het Wit Gele Kruis Utrecht. Hierna was Bartels tot 1963 directeur van het KNBGG. Als econoom en organisatiedeskundige wist hij ) 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Laatste pagina
Laatste pagina
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen
Hulpmiddelen