Bestandslijst

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken. Standaard worden de laatst toegevoegde bestanden bovenaan de lijst weergegeven.

Klikken op een kolomkop verandert de sortering.
Bestandslijst
 

opl.Datum Naam Gebruiker Grootte (bytes) Beschrijving Versies
21 mei 2010 08:47 Plechtige_communie.jpg (bestand) Ramses 78 kB (==Beschrijving== Een groep jongens en meisjes uit het Limburgse America, nadat ze de plechtige communie gedaan hebben. Waarschijnlijk hebben de jongens een oorkonde in de hand. Bij belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, zoals het doopsel en het vormsel, w) 1
25 mei 2010 08:11 Vormsel_zalving.jpeg (bestand) Ramses 121 kB (==Beschrijving== Bisschop Ernst van Breda dient in een kerk in Bergen op Zoom het vormsel toe. Met heilige olie, het chrisma, maakt de bisschop een kruisje op het voorhoofd van het meisje: het zalven. '''Jaar:''' 1995. '''Fotograaf:''' © Peter Kusters) 1
25 mei 2010 08:20 Oorkonde_plechtige_communie.jpg (bestand) Ramses 182 kB (==Beschrijving== Zoals bij meer belangrijke kerkelijke gebeurtenissen gebeurde, was het vaak de gewoonte om bij de plechtige communie een oorkonde uit te reiken. '''Jaar:''' Onbekend '''Auteur:''' '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Docume) 1
25 mei 2010 08:58 Schoolklassen.jpg (bestand) Ramses 286 kB (==Beschrijving== Tot in de jaren zestig waren de meeste katholieke middelbare scholen naar sekse gescheiden. Op de foto boven zien we een klas van het meisjeslyceum Onze Lieve Vrouwe ter Eem uit Amersfoort. Op de foto beneden is een klas van de jongensmul) 1
27 mei 2010 07:58 Praalwagen_de_jong.jpg (bestand) Ramses 113 kB (==Beschrijving== Praalwagen van de Utrechtse Willibrordparochie. "Mit dem Mann ist nicht zu reden". Aartsbisschop De Jong werd direct na de oorlog geëerd voor zijn rol tijdens de bezetting. De verzuchting in het Duits werd hem toegerekend als eretitel. ) 1
31 mei 2010 08:03 Schoolgebouw.jpg (bestand) Ramses 272 kB (==Beschrijving== Katholieke middelbare scholen waren (en zijn soms nog) gehuisvest in imposante gebouwen, die iets van een klooster hadden. Veel scholen hadden een eigen kapel, waarin 's ochtends voor de les een mis plaatsvond. Deze foto's zijn van de M) 1
31 mei 2010 08:06 Slaapzaal.jpg (bestand) Ramses 40 kB (==Beschrijving== Een slaapzaal van de kweekschool (voorloper van de PABO) St. Stanislaus in Tilburg. Tot in de jaren zestig was een aanzienlijk deel van de katholieke middelbare scholen kostschool of internaat: een school waar leerlingen woonden. Interna) 1
31 mei 2010 08:15 Onderwijs_paters.jpg (bestand) Ramses 44 kB (==Beschrijving== Een lerarencongres in Sittard in 1927. Aanwezig zijn schoolleiders en leraren, allen religieuzen. Tot in de jaren zestig was het (naar sekse gescheiden) katholieke onderwijs grotendeels in handen van religieuzen. Zo leidden bijvoorbeeld ) 1
31 mei 2010 09:05 Meisjesklas.jpg (bestand) Ramses 144 kB (==Beschrijving== Klas Ic van het meisjesinternaat van de Zusters van Onze Lieve Vrouw (Amersfoort) met zuster Francesco Kamphof. '''Jaar:''' 1966. '''Fotograaf:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http) 1
1 jun 2010 08:28 Huwelijksmis.jpg (bestand) Ramses 61 kB (==Beschrijving== Een katholiek huwelijk wordt gesloten tijdens een huwelijksmis. Aan het begin hiervan wordt het bruidspaar met wijwater gezegend en lezingen en preek staan in het teken van het huwelijk. '''Jaar:''' Onbekend. '''Fotograaf:''' Onbekend) 1
1 jun 2010 08:32 Huwelijks_oorkonde.jpg (bestand) Ramses 54 kB (==Beschrijving== Herinneringsoorkonde voor het huwelijk. Zoals bij veel belangrijke gebeurtenissen in het leven van een katholiek, als bijvoorbeeld het doopsel en het vormsel, werd ook bij het huwelijk vaak een herinneringsoorkonde afgegeven. Deze oorkon) 1
1 jun 2010 10:43 Gemengd_huwelijk.jpg (bestand) Ramses 63 kB   2
1 jun 2010 14:17 Irene.jpg (bestand) Ramses 55 kB (==Beschrijving== Een spraakmakend voorbeeld van een niet-katholiek, die zich in de katholieke kerk wilde laten opnemen om te kunnen trouwen, is prinses Irene von Lippe Bisterfeld, de zus van koningin Beatrix. Prinses Irene, gedoopt in de Nederlands Hervo) 1
1 jun 2010 14:20 Ring.jpg (bestand) Ramses 30 kB (==Beschrijving== Tot in de negentiende eeuw droeg alleen de vrouw een trouwring, zij was hiermee ver- of gebonden aan haar man. In Nederland geven man en vrouw sinds het begin van de twintigste eeuw elkaar een ring, in België werd de katholieke huwelijk) 1
1 jun 2010 14:31 Huwelijksstatistieken.jpg (bestand) Ramses 40 kB (==Beschrijving== Uit deze tabel is af te lezen dat het aantal katholieke huwelijkslsuitingen zowel absoluut als relatief vanaf het eind van de jaren zestig afneemt. Dit heeft onder andere te maken met de ontkerkelijking. Steeds minder mensen hechten aan ) 1
1 jun 2010 15:01 Huwelijkscursus.jpg (bestand) Ramses 59 kB (==Beschrijving== Wie wilde trouwen kon een katholieke verloofdencursus doen, waarvan hiernaast een inleidende tekst te zien is. '''Jaar:''' Jaren zestig. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum] [[) 1
2 jun 2010 08:37 Moeder_thuis.jpg (bestand) Ramses 163 kB   2
2 jun 2010 09:02 Sterk_gezin_kvp.jpg (bestand) Ramses 52 kB (==Beschrijving== Het gezin als hoeksteen van de samenleving, een idee geïntroduceerd door paus Leo XIII, is een terugkerend thema in de katholieke politiek. Voor de Katholieke Volks Partij (K.V.P., 1945-1980) was de bescherming van het gezin één van d) 1
2 jun 2010 09:08 Conceptieregeling.jpg (bestand) Ramses 60 kB (==Beschrijving== Omslag van een brochure over conceptieregeling. Eind jaren 1950 veranderde de toon van het debat over huwelijk en seksualiteit. Deze brochure is daar een voorbeeld van. Zij werd uitgebracht door het Nederlands Gesprekcentrum, dat zich ten) 1
2 jun 2010 09:11 Periodieke_onthouding001.jpg (bestand) Ramses 350 kB (==Beschrijving== Omslag van de meest bekende handleiding voor periodieke onthouding. De vraag in hoeverre ‘ongeoorloofde huwelijkspraktijken’ voorkwamen, is lastig te beantwoorden. Vanuit Frankrijk raakte de onbetrouwbare anticonceptiemethode van co) 1
2 jun 2010 09:20 Casti_connubii.jpg (bestand) Ramses 280 kB (==Beschrijving== Voorpagina van de vertaling van de pauselijke encycliek ''Casti Connubii.'' '''Jaar:''' 1931. '''Auteur:''' © Paus Pius XI. '''Herkomst:''' Paus Pius XI, ''Encycliek Casti Connubii. Van onzen H. vader Pius XU door de goddelijke voor) 1
2 jun 2010 10:21 Humanae_vitae.jpg (bestand) Ramses 63 kB (==Beschrijving== Voorpagina van de vertaling van de pauselijke encycliek ''Humanae Vitae''. '''Jaar:''' 1968. '''Auteur:''' © Paus Paulus VI. Vertaald door J. Kahmann. '''Herkomst:''' Paus Paulus VI, ''Humanae Vitae. Encycliek van paus Paulus VI van ) 1
2 jun 2010 15:17 Huishoudster.jpg (bestand) Ramses 151 kB   2
4 jun 2010 11:37 Speelkamer.jpeg (bestand) Bartkockelmans 121 kB (==Beschrijving== '''Jaar:''' 1950. '''Auteur:''' © Weers (Amersfoort). '''Herkomst:''' [http://www.ru.nl/kdc Katholiek Documentatie Centrum], [http://www.ru.nl/kdc/zoeken/deelcatalogi/deelcatalogi/deelcatalogi_beeld/ Collectie Katholiek Leven in Beeld) 1
4 jun 2010 11:40 Willibrordusstichtingheiloo.jpeg (bestand) Bartkockelmans 160 kB (==Beschrijving== Het vooraanzicht van het Sint Aloysius-paviljoen, onderdeel van de Psychiatrische Inrichting van de St Willibrordusstichting te Heiloo (Noord-Holland). Op het terrein waren veel voorzieningen aanwezig: onder andere een wasserij, schoenma) 1
4 jun 2010 11:43 Pandknbgg.jpeg (bestand) Bartkockelmans 233 kB (==Beschrijving== Het pand Wilhelminapark 26 in Utrecht, waar het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg van 1954 tot de opheffing in 1972 gevestigd was. '''Jaar:''' Onbekend. '''Auteur:''' Onbekend. '''Herkomst:''' [http://www.ru) 1
4 jun 2010 11:48 Ajhbartels.jpeg (bestand) Bartkockelmans 92 kB (==Beschrijving== Dr Aloysius Jan Hubert Bartels werd in 1915 in Venlo geboren. Van 1947 tot 1952 was hij tweede secretaris van het Wit Gele Kruis Utrecht. Hierna was Bartels tot 1963 directeur van het KNBGG. Als econoom en organisatiedeskundige wist hij ) 1
4 jun 2010 11:52 Pjacalon.jpeg (bestand) Bartkockelmans 92 kB (==Beschrijving== Prof Dr Petrus Johannes Augustinus Calon werd in 1905 geboren en studeerde in 1940 cum laude af in de psychologie. Voor en tijdens deze studie had hij echter filosofie gestudeerd in onder andere Parijs, Bonn (psychopathologie van het kin) 1
4 jun 2010 11:55 Hjcmgruygers.jpeg (bestand) Bartkockelmans 59 kB (==Beschrijving== Prof Dr Henricus Josephus Cornelis Maria Gerardus Ruygers werd in 1913 te Den Haag geboren. In 1937 werd hij tot priester geweid. In deze periode kwam Ruygers in aanraking met Prof Dr Buytendijk, door wie hij zo geïnspireerd werd dat hi) 1
4 jun 2010 11:57 Cjbjtrimbos.jpeg (bestand) Bartkockelmans 84 kB (==Beschrijving== Prof Dr Cornelis (Kees) Johannes Baptist Joseph Trimbos werd in 1920 te Vught geboren in een katholiek gezin. In 1947 behaalde hij zijn artsexamen, hierna ging hij zich specialiseren in de psychiatrie. Toen in 1952 het KNBGG tot stond kw) 1
4 jun 2010 11:59 Carelkortenhorst.jpeg (bestand) Bartkockelmans 75 kB (==Beschrijving== Dr Carel Timotheus Kortenhorst was de drijvende kracht achter de oprichting van de katholieke initiatieven tot geestelijke gezondheidszorg. Kortenhorst was afdelingsgeneesheer van de katholieke psychiatrische inrichting Voorburg te Utrec) 1
4 jun 2010 12:49 Ignatiusziekenhuisbreda.jpg (bestand) Bartkockelmans 69 kB (==Beschrijving== Een afbeelding van het eerste katholieke ziekenhuis van Nederland: het in 1826 opgerichte Sint Ignatiusziekenhuis te Breda. Het ziekenhuis was gehuisvest in een pand dat van 1455 tot 1798 als Oude Mannen Gasthuis had dienstgedaan. Na de ) 1
4 jun 2010 12:55 OLVGAmsterdam.jpg (bestand) Bartkockelmans 1,14 MB (==Beschrijving== Deze foto laat een grote toeloop zien voor het bezoekuur van het Onze Lieve Vrouwengasthuis Amsterdam. Het aantal katholieke ziekenhuizen nam vanaf het einde van de negentiende eeuw snel toe. Er was aan de ene kant een grote vraag naar k) 1
4 jun 2010 12:59 Prentjesgasthuispenning.jpg (bestand) Bartkockelmans 207 kB (==Beschrijving== Drie prentjes voor de gasthuispenning van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Het linker prentje komt uit 1910, de andere twee dateren uit ongeveer 1930. Een penning is een soort herinnering aan mensen om geld te geven aan een i) 1
4 jun 2010 13:01 GiftenOLVG.jpg (bestand) Bartkockelmans 310 kB (==Beschrijving== Twee dankbetuigingen, geplaatst in een krant, voor giften van tien duizend gulden aan het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Vaak doneerden rijke katholieken geld aan de ziekenhuizen om hun eigen zielenheil veilig te stellen. Giften waren een ) 1
4 jun 2010 13:04 Personeeljoannesdedeo.jpg (bestand) Bartkockelmans 330 kB (==Beschrijving== Een bijlage uit het gedenkboek van het Joannes de Deo ziekenhuis in Den Haag. Deze laat de hiërarchie zien in een typisch katholiek ziekenhuis in de jaren 1920. Ook is dit een goed voorbeeld van de specialismen die aanwezig waren in zul) 1
4 jun 2010 13:08 Verhuizingpatientradboud.jpeg (bestand) Bartkockelmans 161 kB (==Beschrijving== Verhuizing van een patiënt van het perifeer Sint Canisiusziekenhuis Nijmegen naar een afdeling van het academisch Radboud Ziekenhuis in 1966. Het in 1956 gestichte Radboudziekenhuis was het enige katholieke academische ziekenhuis in Ned) 1
8 jun 2010 09:58 Hanfortmann.jpg (bestand) Ramses 1.022 kB (test) 1
8 jun 2010 10:07 Hanfortmann_2.jpg (bestand) Ramses 144 kB (test) 1
10 jun 2010 11:04 Jp3A156.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== Prof Dr Frederik (Frits) Jacobus Johannes Buytendijk achter zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht in 1948. Buytendijk werd in 1887 te Breda geboren, in een Nederlands Hervormd gezin. Hij studeerde vanaf zijn zeventiende) 1
10 jun 2010 11:30 Fjjbuytendijk.jpeg (bestand) Bartkockelmans 65 kB (==Beschrijving== Prof Dr Frederik (Frits) Jacobus Johannes Buytendijk achter zijn schrijfbureau in de Witte Vrouwenstraat te Utrecht in 1948. Buytendijk werd in 1887 te Breda geboren, in een Nederlands Hervormd gezin. Hij studeerde vanaf zijn zeventiende) 1
10 jun 2010 11:55 Vkaj_veghel.jpg (bestand) Ramses 167 kB   2
10 jun 2010 11:57 Kapelsintantoniusziekenhuis.jpeg (bestand) Bartkockelmans 117 kB (==Beschrijving== Een foto van de kapel van het Sint Antonius Ziekenhuis te Utrecht. Vrijwel alle katholieke ziekenhuizen, groot en klein, hadden een kapel op hun terrein. Dit was een belangrijk onderdeel van de katholieke identiteit van het ziekenhuis. V) 1
10 jun 2010 11:59 Personeelsintantoniusziekenhuis.jpeg (bestand) Bartkockelmans 147 kB (==Beschrijving== Zusters en personeel van het Sint Antonius Ziekenhuis te Utrecht. In het midden staat de heer W.A. Boekelman, geneesheer-directeur van 1910 tot 1934. Op de foto is goed te zien hoe al vroeg in de twintigste eeuw een groot deel van het ve) 1
10 jun 2010 12:01 Huizebethlemennijmegen.jpeg (bestand) Bartkockelmans 129 kB (==Beschrijving== De gevel van Huize ‘Bethlehem’ te Nijmegen. Dit huis werd in 1919 gesticht door de Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament als verzorgingshuis voor de armen. Tegenwoordig is Huize Bethlehem een hospice en heet dan ook Hospice ) 1
10 jun 2010 12:03 Zustersvanhetheilighart.jpeg (bestand) Bartkockelmans 157 kB (==Beschrijving== Een statiefoto van de aan het Rooms-Katholieke Sluiskil Ziekenhuis werkzame Zusters van het Heilig Hart ter gelegenheid van het feest van Zuster Angela en Zuster Judoca. Op deze foto is duidelijk te zien dat de voorgeschreven klederdrach) 1
10 jun 2010 12:06 Palliatievezorg.jpeg (bestand) Bartkockelmans 104 kB (==Beschrijving== Een terminale patiënte in bed ontvangt haar medicatie in hospice Rozenheuvel te Rozendaal (Gelderland). Hospices zijn een verschijnsel van de laatste tien jaar, hiervoor lag deze zorg voor op sterven liggende mensen nog bij de ziekenhui) 1
10 jun 2010 12:08 Joannesdedeoutrecht.jpeg (bestand) Bartkockelmans 212 kB (==Beschrijving== Het Sint Joannes de Deo ziekenhuis te Utrecht: een typisch voorbeeld van neogotische architectuur uit de negentiende eeuw. Veel versieringen en verwijzingen naar de (katholieke) middeleeuwen zoals de smalle hoge ramen en de torentjes, zi) 1
10 jun 2010 12:13 Joannesdedeoziekenhuis.jpeg (bestand) Bartkockelmans 110 kB (==Beschrijving== Een typisch voorbeeld van een katholiek ziekenhuis dat haar katholieke identiteit niet uitstraalt in haar architectonische vormgeving. Vaak hebben katholieke ziekenhuizen, zeker als ze gebouwd zijn in de negentiende of begin twintigste e) 1
10 jun 2010 12:15 Rontgenmaartensklinieknijmegen.jpeg (bestand) Bartkockelmans 136 kB (==Beschrijving== De röntgenkamer van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen in 1936. In de negentiende- en begin van de twintigste eeuw ging de medische wetenschap snel vooruit. Rond 1800 was het nog gebruikelijk dat ofwel de arts bij de patiënten thuis k) 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Laatste pagina
Laatste pagina
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen
Hulpmiddelen