Sacramenten

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie

Sacramenten zijn rituelen uit het christendom. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. Volgens de katholieke kerk zijn deze rituelen door Jezus Christus ingesteld en markeren ze belangrijke scharnierpunten in het leven van een mens. Sacramenten worden toegediend door een bedienaar, meestal is dat een priester, aan een gelovige, die het sacrament ontvangt. Het is belangrijk dat een sacrament op een correcte manier wordt uitgevoerd met de juiste formuleringen forma en met de goede stof of materia, bijvoorbeeld gewijd water, anders heeft het sacrament geen effect. Katholieken geloven dat een gelovige door een sacrament Gods genade ontvangt. Sacramenten worden dan ook tekenen van genade genoemd. De genade is de bovennatuurlijke hulp van God, die mensen helpt als een goed christen te leven. Door als een goed christen te leven kan iemand het heil, het eeuwige leven bij God, bereiken.

De zeven sacramenten

De katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten, die ieder een andere vorm van genade bewerkstelligen. Door het doopsel bijvoorbeeld wordt iemand een echt christen en door het ontvangen van het vormsel wordt het geloof versterkt:

1. doopsel
2. vormsel of hernieuwing van de doopbeloften
3. biecht of het sacrament van de verzoening.
4. eucharistie of communie.
5. priesterwijding.
6. huwelijk.
7. sacrament van de zieken of heilig oliesel.

Persoonlijke instellingen