Maria-verering

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

De aandacht voor Maria, moeder van Jezus Christus, is bij de katholieken zeer groot. Met name sinds de negentiende eeuw. Dit kwam mede doordat toen enkele beroemde ‘verschijningen’ plaatsvonden, waarvan de beroemdste in Lourdes. De Mariaverering heeft sindsdien een belangrijke plaats in het kerkelijk jaar gekregen, in die mate dat het voor de geestelijken soms zelfs een probleem vormde. De Mariaverering moest onderdeel vormen van de verering van Jezus Christus en mocht niet belangrijker zijn.

Met name in de maanden mei (Mariamaand) en oktober (Rozenkransmaand) wordt Maria veel herdacht, maar door het gehele jaar zijn er feesten, gebeden en bedevaarten ter ere van Maria. Een belangrijke bedevaartsplaats in Nederland is Heiloo (NH), bij het Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Het belangrijkste Mariafeest is op 15 augustus: Maria Tenhemelopneming . Het is één van de oudste Maria-feestdagen en herdenkt het einde van haar leven en haar opname in de hemel. In veel landen is 15 augustus daarom een vrije dag, in Nederland echter niet.

Persoonlijke instellingen