Inventaris archief Pax Christi International

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken
              Archief Pax Christi Internationaal


           41. Overige documenten
   1-3   (archiefschema 41)
        Internationale bedevaarten. Geordend op bedevaartplaats.
          1. Lourdes (Frankrijk). 1951.
          2. Assisi - Rome (Italië). 1952.
          3. Idem 1961. 1957, 1960-1962.
        1951-1952, 1957, 1960-1962.             3 omslagen
   4-12   (archiefschema 41)
        Internationale voettochten. Geordend op plaats of regio.
          4. Nijmegen 1955. 1954-1955.
          5. Valladolid (Spanje). 1956.
          6. Maria-Zell (Oostenrijk). 1957. 1956-1957.
          7. Bretagne (Frankrijk). 1958.
          8. Trier (Bondsrepubliek Duitsland (BRD)). 1959.
          9. Montserrat (Spanje) 1960. 1959-1960.
         10. 's-Hertogenbosch 1961. 1960-1961.
         11. Le Puy (Frankrijk). 1962.
         12. Sachseln-Le Fluëli (Zwitserland) 1963. 1962-1963.
        1954-1963.                     9 omslagen


           11. Correspondentie en circulaires
   13-14  (archiefschema 11)
        Circulaires van het comité de Liaison.
         13. 1955-1958.
         14. 1959-1964, 1 pak.
        1955-1964.                  1 omslag en 1 pak


           Bestuursorganen
           1. Algemene Internationale Raad
   15-27  (archiefschema 1)
        Stukken betreffende de Algemene Internationale Raad. Geordend 
        op congresplaats.
         15. Altenberg (BRD). 1953.
         16. Nijmegen 1955.
         17. Valladolid (Spanje). 1956.
         18. Mariazell (Oostenrijk). 1957.
         19. Leuven (België). 1958.
         20. Genève (Zwitserland). 1960, 1 pak.
         21. 's-Hertogenbosch. 1964.
         22. Bergamo (Italië). 1966.
         23. Speyer (BRD). 1968.
         24. Fribourg (Zwitserland). 1969.
         25. Londen (Verenigd Koninkrijk). 1970.
         26. Straatsburg (Frankrijk). 1972.
         27. Bemelen. 1976.
        1953, 1955-1958, 1960, 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1976.
                             12 omslagen en 1 pak
   28    (archiefschema 41)
        Studieconferentie gehouden te Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland 
        (BRD)) in 1955.
        1954-1955.                      1 omslag
   29    (archiefschema 41)
        Eucharistisch wereldcongres gehouden te München (BRD).
        1960.                         1 omslag
   30    (archiefschema 41)
        Derde internationale conferentie over het gebruik van 
        atoomenergie voor vreedzame doelen.
        1964.                         1 omslag
        NB: Persberichten.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   31    (archiefschema 41)
        Tweede wereldcongres voor het lekenapostolaat gehouden te Rome 
        (Italië) in 1957.
        1957-1958.                      1 omslag
   32    (archiefschema 41)
        Eerste Europese congres voor het lekenapostolaat gehouden te 
        Kopenhagen (Denemarken).
        1960.                         1 omslag
   33-36  (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: Mission de Pax Christi International 
        en Amérique Central (MICA).
         33. 1979-1980.
         34. 1981.
         35. 1982, 1 pak.
         36. z.j.
        1979-1982, z.j.              3 omslagen en 1 pak
   37-40  (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten, MICA: rapportages over mensenrechten 
        in landen van Midden-Amerika. Alfabetisch op naam.
         37. El Salvador.
         38. Guatemala.
         39. Honduras.
         40. Nicaragua. 1 stuk.
        1981.                   3 omslagen en 1 stuk
   41    (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten, MICA: artikelen.
        Concepten.
        z.j.                         1 omslag
        NB: In het Spaans.
   42    (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: Nicaragua.
        1983-1984.                      1 omslag


           26 Commissie Oost-West/Oost-Eurpese contacten
   43    (archiefschema 26)
        Stukken betreffende de commissie Oost-West.
        1982-1984.                      1 omslag
   44    (archiefschema 41)
        Ondergang van de kruiser Generaal Belgrano in de oorlog tussen 
        Argentinië en het Verenigd Koninkrijk om de 
        Falklandeilanden/Malvinas.
        1983.                         1 omslag
   45    (archiefschema 41)
        Internationaal congres "Spritualiteit van de vrede" gehouden te 
        Nassogne (België) in 1981.
        1981-1982.                      1 omslag
   46    (archiefschema 41)
        Krantenknipsels.
        1969-1971.                      1 omslag
   47    (archiefschema 41)
        Commissie voor Midden-Amerika en Zuid-Amerika.
        1955-1961.                      1 omslag
   48-67  (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         48. Canada. 1967, 1970, 1974-1978.
         49. Denemarken. 1966, 1977.
         50. BRD. 1966-1973, 1 pak.
         51. Idem. 1974-1978, z.j, 1 pak.
         52. Finland. 1977-1978.
         53. Frankrijk. 1954, 1956-1958, 1960, 1966-1978, 1 pak.
         54. Ierland. 1962-1963, 1966-1967, 1970, 1972-1978.
         55. Italië. 1955, 1966-1978, z.j.
         56. Luxemburg. 1968-1970, 1972-1973, 1975-1976, 1978.
         57. Nederland. 1964, 1966-1978, z.j.
         58. Noorwegen. 1968, 1975-1978.
         59. Oostenrijk. 1963, 1965-1978.
         60. Portugal. 1966, 1973-1978.
         61. Spanje. 1953, 1955, 1957, 1967-1974.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

         62. Idem. 1975-1978.
         63. Verenigd Koninkrijk. 1964-1978.
         64. Verenigde Staten van Amerika. 1965-1975.
         65. Idem. 1976-1978, z.j.
         66. Zweden. 1965, 1969-1970, 1973-1978.
         67. Zwitserland. 1966-1978, z.j.
        1953-1958, 1960, 1962-1978, z.j.    17 omslagen en 3 pakken
   68-69  (archiefschema 26)
        Stukken betreffende de commissie Oost-Europese Contacten.
         68. 1965-1974.
         69. 1975-1983, 1 doos.
        1965-1983.                 1 doos en 1 omslag
        NB: Bevat eveneens stukken betreffende de Russisch Orthodoxe 
        Kerk en stukken betreffende de Berliner Konferenz te Berlijn 
        (Duitse Democratische Republiek (DDR)).
   70-71  (archiefschema 41)
        Commissie Oost-Europese Contacten. Alfabetisch op naam van het 
        land.
         70. Joegoslavië. 1966-1978.
         71. Polen. 1965-1967, 1969-1978.
        1965-1978.                     2 omslagen
   72    (archiefschema 41)
        Kas- en giroboek.
        1952-1955.                       1 deel
   73    (archiefschema 41)
        Krantenknipsels over het marxisme en de Oostbloklanden.
        1962-1967.                      1 omslag
   74    (archiefschema 41)
        Commissie Duitsland.
        1955-1960.                      1 omslag
   75    (archiefschema 41)
        Centre d' Information des Organisations Internationales 
        Catholiques (COIC) te Genève (Zwitserland).
        1965, 1967-1979.                   1 omslag
   76    (archiefschema 41)
        Consilium de Laicis.
        1969-1973.                      1 omslag
   77    (archiefschema 41)
        Europese bisschoppenconferentie.
        1967-1968, 1971-1972, 1978.              1 omslag
   78    (archiefschema 41)
        Pauselijke commissie Justitia et Pax te Rome (Italië).
        1967, 1970-1978.                   1 omslag
   79    (archiefschema 11)
        Correspondentie met de apostolische nuntiatuur te Den Haag.
        1967-1976, 1978.                   1 omslag
   80    (archiefschema 11)
        Correspondentie met personen en instellingen te Rome (Italië).
        1966, 1968, 1971-1972, 1974-1975, 1977-1978.     1 omslag
   81    (archiefschema 11)
        Circulaires aan nationale secties.
        1965, 1967, 1969-1978.                1 omslag
   82    (archiefschema 41)
        Correspondentie met diverse personen over internationale 
        voettochten.
        1967-1973, 1978.                   1 omslag
   83    (archiefschema 41)
        United Nations Educational, Scientific and Cultural 
        Organization (UNESCO) te Parijs (Frankrijk).
        1960, 1969-1978.                   1 omslag
   84-85  (archiefschema 41)
        Status als niet-gouvernementele organisatie (ngo) bij 
        internationale instellingen. Geordend op instelling.
         84. Raad van Europa te Straatsburg (Frankrijk). 1968, 1971-1978.
         85. Verenigde Naties te New York, New York (Verenigde Staten van 
           Amerika). 1969-1970, 1972-1979.
        1968-1979.                     2 omslagen


             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   86-104  (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Geordend op onderwerp.
         86. World Conference on Religion and Peace te Kyoto (Japan) en te
           Leuven (België). 1969-1978.
         87. Amnesty International te Londen (Verenigd Koninkrijk). 
           1972-1978.
         88. International Fellowship of Reconciliation (IFOR) te Alkmaar. 
           1968, 1970, 1974, 1977-1978.
         89. The International Union of Christian Business Executives 
           (Uniapac) te Brussel (België). 1968-1978.
         90. War Resisters International. 1970, 1972, 1974-1975, 1977.
         91. Sécurité et Coopération Européennes te Brussel. 1971-1978.
         92. Paulus-Gesellschaft te Salzburg (Oostenrijk). 1976, 1 stuk.
         93. Synthèses te Brussel. 1968-1970.
         94. Women's International League for Peace and Freedom Pax te 
           Londen en te Genève (Zwitserland). 1969, 1978.
         95. Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE) te 
           Lausanne (Zwitserland). 1971, 1977-1979.
         96. International Confederation for Disarmament and Peace (ICDP) 
           te Londen. 1975, 1977.
         97. Mouvement Mondial de Travailleurs Chrétiens (MMTC) te Brussel.
           1970, 1972, 1974-1978.
         98. International Peace Bureau te Genève. 1975-1976.
         99. Vredesuniversiteit te Huy (België). 1978.
         100. International Documentation and Communication Center (IDOC) te
           Rome (Italië). 1976.
         101. Ecumenical Research Exchange (ERE) te Rotterdam. 1974, 
           1976-1977, z.j.
         102. Institute for World Order te New York, New York (Verenigde 
           Staten van Amerika). 1978, 1 stuk.
         103. Union des Associations Internationales (UAI) te Brussel. 1972,
           1974-1977.
         104. Diversen. 1968-1979, z.j.
        1968-1979.              17 omslagen en 2 stukken
   105   (archiefschema 41)
        Correspondentie met diverse personen over toetreding tot het 
        curatorium van het project "Vrienden van Pax Christi".
        1973-1976, 1978.                   1 omslag
   106   (archiefschema 11)
        Correspondentie met B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van 
        Utrecht, internationaal voorzitter. Incidenteel met bijlagen.
        1965-1966, 1968, 1970-1978.              1 omslag
   107   (archiefschema 41)
        Afscheid van B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, 
        als internationaal voorzitter.
        1978.                         1 omslag
   108-116 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Geordend op onderwerp.
         108. Mobilization for Survival te Philadelphia, Pensylvania 
           (Verenigde Staten van Amerika). 1978.
         109. Bureau International de la Paix te Genève (Zwitserland). 1977.
         110. Pax Romana te Fribourg (Zwitserland). 1969-1971, 1974, 
           1976-1977, 1979.
         111. World Federation of Catholic Youth/Fédération Mondiale de 
           Jeunesse Catholique te Brussel (België). 1968-1979.
         112. Caritas Internationalis te Rome (Italië). 1972, 1975-1978.
         113. Comité van ngo's voor het Internationale Jaar van het Kind te 
           Genève. 1976-1978.
         114. Office International de l'Enseignement Catholique (OIEC) te 
           Brussel. 1974, 1976-1979.
         115. Committee on Society, Development and Peace (Sodepax) te 
           Genève. 1970, 1972-1978.
         116. Diversen. 1968-1971, 1974, 1976-1978.
        1968-1979.                     9 omslagen
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   117-120 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen in Afrika. 
        Incidenteel met bijlagen. Geordend op land.
         117. Ghana. 1968-1974, 1976-1978.
         118. Midden-Afrika en Zuid-Afrika. 1970-1978.
         119. Tanzania. 1971-1974, 1978.
         120. Diverse landen. 1967-1972, 1974-1978.
        1967-1978.                     4 omslagen
   121   (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen in 
        Australië. Incidenteel met bijlagen.
        1966-1967, 1970, 1972-1978.              1 omslag
   122-128 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen in Azië. 
        Incidenteel met bijlagen. Geordend op land.
         122. India. 1968-1972, 1974, 1976-1978.
         123. Indonesië. 1967-1969, 1971-1972, 1977, z.j.
         124. Japan. 1966-1977, z.j.
         125. Midden-Oosten. 1970-1972, 1974-1977.
         126. Sri Lanka. 1972, 1974-1977.
         127. Vietnam. 1968, 1970-1972, 1975-1978.
         128. Diverse landen. 1968-1969, 1971-1974, 1976-1978.
        1966-1978, z.j.                   7 omslagen
   129-136 (archiefschema 11)
        Correspondentie met personen en instellingen in Midden-Amerika 
        en Zuid-Amerika. Incidenteel met bijlagen. Geordend op land.
         129. Argentinië. 1973, 1976, 1978.
         130. Brazilië. 1967-1975, 1978, z.j.
         131. Chili. 1967, 1969.
         132. Colombia. 1967-1968, 1973, 1976-1978.
         133. Mexico. 1969-1974.
         134. Peru. 1969, 1971.
         135. Uruguay. 1970-1971, 1976, 1978.
         136. Diverse landen. 1965, 1967-1968, 1970-1974, 1976-1978, z.j.
        1965, 1967-1978, z.j.                8 omslagen


           Gedeponeerde archivalia
           51 International Peace Information Service
   137-156 (archiefschema 51)
        International Peace Information Service (IPIS) te Antwerpen 
        (België). Geordend op onderwerp.
         137. Werkgroep Spiritualiteit van de Vrede. 1979, 1981, 1986, 1990,
           z.j.
         138. B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, 
           internationaal voorzitter. 1966, 1968-1973, 1975-1979, 1988, 
           z.j.
         139. Algemene Internationale Raad. 1964-1979, z.j.
         140. Vredeseducatie. 1976-1981.
         141. Idem. 1983.
         142. Geweldloosheid. 1968, 1971-1981, 1984-1986, 1990-1991, z.j.
         143. Jongeren- en zomeractiviteiten. 1966, 1969, 1971-1976.
         144. Idem. 1977-1983, 1985, 1988.
         145. Berliner Konferenz te Berlijn (Duitse Democratische Republiek 
           (DDR)). 1971-1979, 1982, z.j.
         146. Christliche Friedeskonferenz (CFK) te Praag 
           (Tsjechoslowakije). 1972, 1974-1980, z.j.
         147. Commissie Oost-Europa. 1970, 1976, 1978-1981.
         148. Idem. 1982-1986, z.j.
         149. Commissie Oost-Europa: Unie van Socialistische 
           Sovjetrepublieken (USSR). 1978, 1980-1986, 1988-1989, z.j.
         150. Commissie Oost-Europese Contacten: Russisch-orthodoxe Kerk. 
           1971-1979.
         151. Idem. 1980-1983, 1986-1987, z.j, 1 pak.
         152. Midden-Amerika . 1980-1985, z.j.
         153. Zekerheid en ontwapening. 1972, 1975-1981, z.j, 1 pak.
         154. Krantenknipsels. 1977-1978, 1980-1981.
         155. Idem. 1982-1985.
         156. Krantenknipsels over Midden-Amerika en Consejo Episcopal 
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

           Latinoamericano (CELAM). 1981-1982.
        1964-1991, z.j.            18 omslagen en 2 pakken
        NB: IPIS, een samenwerkingsverband van Pax Christi 
        International, Pax Christi Vlaanderen en Geweldloze 
        Alternatieven, was gehuisvest in het in 1980 geopende 
        International Peace Centre.
   157-177 (archiefschema 51)
        IPIS te Antwerpen (België). Geordend op onderwerp.
         157. Gewetensbezwaarden militaire dienstplicht. 1967-1968, 1972, 
           1974-1976, 1978-1979.
         158. Mensenrechten. 1968, 1974-1979, z.j.
         159. Tsjechoslowakije. 1968, 1975-1977, 1979.
         160. USSR. 1970, 1972-1973, 1975-1978.
         161. Wapenhandel. 1970, 1974, 1976-1979.
         162. Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 1970, 1973, 1978-1979.
         163. Strategic Arms Limitation Talks (SALT). 1970, 1972, 1979.
         164. Midden-Oosten. 1970-1974, 1977-1979.
         165. Oost-Pakistan/Bangladesh. 1971-1972.
         166. Ondergrondse kernproeven op het eiland Amchitka, Alaska 
           (Verenigde Staten van Amerika). 1971.
         167. Portugal. 1973-1974.
         168. Republiek van Zuid-Afrika. 1975, 1977-1979, z.j.
         169. Kernbewapening. 1977-1979.
         170. Financiële commissie. 1978-1982.
         171. Interne communicatie. 1978-1982, 1985, z.j.
         172. Externe communicatie. 1979-1981, 1983, z.j.
         173. Werkgroep Wereldgemeenschap. 1979, 1981.
         174. Vrienden van Pax Christi. 1981-1982, 1985, z.j.
         175. Statuten en huishoudelijk reglement. 1980, 1982, z.j.
         176. Knipsels over mgr. Betazzi, bisschop van Ivrea (Italië), 
           internationaal voorzitter. 1977, 1980-1983.
         177. Overzicht van gehouden congressen, voettochten en Algemene 
           Internationale Raad over de periode 1947-1982. z.j, 1 deel.
        1967-1968, 1970, 1972-1983, 1985, z.j.  20 omslagen en 1 deel
   178-180 (archiefschema 11)
        Circulaires.
         178. 1950, 1952-1958, 1 pak.
         179. 1959-1960.
         180. 1961-1965.
        1950, 1952-1965.              2 omslagen en 1 pak
   181   (archiefschema 11)
        Circulaires aan nationale secties.
        1967-1970.                      1 omslag
   182   (archiefschema 2)
        Stukken betreffende het Voorlopig Uitvoerend Comité.
        1965.                         1 omslag
   183-202 (archiefschema 2)
        Stukken betreffende het Uitvoerend Comité.
         183. 1965.
         184. 1966.
         185. 1967.
         186. 1968.
         187. 1969.
         188. 1970.
         189. 1971.
         190. 1972.
         191. 1973.
         192. 1974.
         193. 1975.
         194. 1976.
         195. 1977.
         196. 1978.
         197. 1979.
         198. 1980.
         199. 1981.
         200. 1982.
         201. 1983.
         202. 1984.
        1965-1984.                     20 omslagen
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   203-209 (archiefschema 2)
        Stukken betreffende het Uitvoerend Comité.
         203. 1985.
         204. 1986.
         205. 1987.
         206. 1988.
         207. 1989.
         208. 1990.
        1985-1990.                     6 omslagen
   209-210 (archiefschema 41)
        Internationaal secretariaat: financiële aangelegenheden.
         209. 1952-1959.
         210. 1960-1963.
        1952-1963.                     2 omslagen
   211   (archiefschema 41)
        Programma van de bedevaart vanuit Arnstein (BRD) naar Rome 
        (Italië).
        1959.                         1 omslag
   212   (archiefschema 41)
        Teksten van toespraken gehouden bij diverse gelegenheden.
        1954-1964.                      1 omslag
        NB: Specificatie in omslag.
   213-214 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen.
         213. 1960.
         214. 1963.
        1960, 1963.                     2 omslagen
   215-236 (archiefschema 11)
        Correspondentie met personen en instellingen in diverse landen. 
        Geordend op land.
         215. Australië. 1966-1967.
         216. België. 1965-1967.
         217. BRD. 1965-1967.
         218. Verenigd Koninkrijk. 1965-1967.
         219. Frankrijk. 1965-1967.
         220. Ierland. 1965-1967.
         221. Italië. 1965-1967.
         222. Japan. 1966-1967.
         223. Joegoslavië. 1966-1967.
         224. Luxemburg. 1965-1967.
         225. Nederland. 1965-1967.
         226. Noorwegen. 1966-1967.
         227. Oostenrijk. 1965-1967.
         228. Polen. 1967.
         229. Portugal. 1966-1967.
         230. Spanje. 1965-1967.
         231. Tsjechoslowakije. 1967.
         232. Verenigde Staten van Amerika. 1965-1967.
         233. Zuid-Vietnam. 1967, 1 stuk.
         234. Zweden. 1966-1967.
         235. Zwitserland. 1965-1967.
         236. Diverse. 1967.
        1965-1967.                20 omslagen en 1 stuk
   237-248 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         237. België. 1968-1971.
         238. Duitsland. 1969-1971.
         239. Verenigd Koninkrijk. 1968-1971.
         240. Frankrijk. 1968-1971.
         241. Ierland. 1968-1971.
         242. Italië. 1968-1971.
         243. Luxemburg. 1968-1971.
         244. Nederland. 1968.
         245. Oostenrijk. 1968-1971.
         246. Spanje. 1968-1971.
         247. Zweden. 1968-1969.
         248. Zwitserland. 1968-1971.
        1968-1971.                     12 omslagen


             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   249-252 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen.
         249. 1968.
         250. 1969.
         251. 1970, ontbreekt.
         252. 1971.
        1968-1971.                     4 omslagen
   253-262 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen. 
        Incidenteel met bijlagen. Met circulaires.
         253. 1972.
         254. 1973.
         255. 1974.
         256. 1975.
         257. 1976.
         258. 1977.
         259. 1978.
         260. 1979.
         261. 1980.
         262. 1981.
        1972-1981.                     10 omslagen


           3. Internationaal secretariaat
   263-282 (archiefschema 3)
        Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
        secretariaat. Doorlopend genummerd. Geordend op volgnummer.
         263. 0000-0300.
         264. 0301-0550.
         265. 0551-0750.
         266. 0751-0960.
         267. 1001-1150.
         268. 1151-1300.
         269. 1301-1500.
         270. 1501-1700.
         271. 1701-1894, 1995-1996.
         272. 2000-2199.
         273. 2299-2256, 1 omslag.
         274. 2700-2950.
         275. 3000-3199.
         276. 3200-3299, 1 omslag.
         277. 3300-3499.
         278. 3500-3650, 1 omslag.
         279. 3651-3799, 1 omslag.
         280. 3800-3999.
         281. 4000-4199.
         282. 4200-4349.
        1978-1985.               16 pakken en 4 omslagen
        NB: Zie inv.nrs. 313-316; onvolledig; chronologie verschuift; 
        eveneens zijn stukken samengevoegd of gevoegd bij het dossier 
        waarop zij betrekking hebben.
   283-302 (archiefschema 3)
        Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
        secretariaat. Doorlopend genummerd. Geordend op volgnummer.
         283. 4350-4553.
         284. 5000-5149.
         285. 5150-5299.
         286. 5300-5449, 1 pak.
         287. 5450-5699, 1 pak.
         288. 5700-5849.
         289. 5850-6049, 6094.
         290. 6150-6299, 1 pak.
         291. 6300-6499.
         292. 6500-6699.
         293. 6700-6899.
         294. 6900-7099.
         295. 7100-7299.
         296. 7300-7599.
         297. 7600-7799.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

         298. 7800-7999.
         299. 8000-8052.
         300. 8100-8299.
         301. 8300-8399.
         302. 8500-8549.
        1980-1982.               17 omslagen en 3 pakken
        NB: Zie inv.nrs. 313-316; zie ook 263-282.
   303-312 (archiefschema 3)
        Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
        secretariaat. Doorlopend genummerd. Geordend op volgnummer.
         303. 8550-8699.
         304. 8700-8899.
         305. 8900-9099, 1 pak.
         306. 9100-9149.
         307. 9150-9299, 1 pak.
         308. 9300-9399.
         309. 9400-9599.
         310. 9600-9799.
         311. 9800-9949.
         312. 9950-9999.
        1982-1983.               8 omslagen en 3 pakken
        NB: Zie inv.nrs. 313-316; zie ook inv.nrs 263-282.
   313-316 (archiefschema 3)
        Kaartsysteem houdende toegang op de reeks doorlopend genummerde 
        stukken, ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
        secretariaat.
         313. Personen. A-L.
         314. Idem. M-Z.
         315. Instellingen.
         316. Nationale secties, commissies, conferenties en landen.
        z.j.                      4 systeembakken
        NB: Zie inv.nrs. 263-312.
   317   (archiefschema 41)
        Missie naar Haïti en de Dominicaanse Republiek.
        1983-1985.                      1 omslag


           52. Archivalia van personen
   318-327 (archiefschema 52)
        Archivalia van abbé Lalande, délégué général ecclésiastique. 
        Geordend op onderwerp.
         318. Identiteit van Pax Christi. 1951-1953, 1955-1956, 1959-1961, 
           z.j.
         319. Bedevaart naar Assissi en Rome (Italië). 1952.
         320. Algemene Internationale Raad gehouden te Assissi. 1952.
         321. Bedevaart naar Einsiedeln (Zwitserland). 1954.
         322. Algemene Intrnationale Raad. 1952, 1955-1956, 1958-1959, 1961,
           1963.
         323. Correspondentie met personen en instellingen te Rome. 
           1953-1954, 1963.
         324. Comité de Liaison. 1956, 1959-1961, z,j.
         325. Internationaal congres te Brussel en Leuven (België). 1958.
         326. Uitvoerend Comité. 1960-1961.
         327. Diversen. 1956, 1958-1959.
        1951-1956, 1958-1961, z.j.             10 omslagen
   328   (archiefschema 41)
        Oorlog in de Perzische Golf.
        1990-1991.                       1 doos
   329-348 (archiefschema 52)
        Archivalia van B.J. kardinaal Alfrink aartsbisschop van 
        Utrecht, internationaal voorzitter. Geordend op onderwerp.
         329. Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
           secretariaat. 1974-1977, 1 pak.
         330. Circulaires aan nationale secties. 1975-1978.
         331. Utvoerend Comité. 1975, 1978-1979, 1981.
         332. Interne communicatie. 1978-1979.
         333. Algemene Internationale Raad. 1975-1980.
         334. Financiële Commissie. 1970-1971, 1974-1975, 1977-1978.
         335. Circulaires van Documentatie/Publicatie. 1973, 1975-1977.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

         336. Knipsels. 1976-1977.
         337. Berliner Konferenz te Berlijn (DDR). 1976.
         338. Commissie Oost-Europa. 1975-1981.
         339. Algemene Internationale Raad. 1969-1970, 1972.
         340. USSR en Russisch-orthodoxe Kerk. 1972-1978, 1980, 1982-1983.
         341. Polen. 1964, 1968, 1970-1971, 1974, 1981, z.j.
         342. Oostenrijk. 1967-1972, 1975.
         343. Werkgroep West-Berlijnse Kinderen. 1970-1972, 1974-1975.
         344. Joegoslavië. 1968-1969, 1973.
         345. Italië. 1967-1969, 1971-1977.
         346. Hongarije. 1975.
         347. Griekenland. 1968, 1974.
         348. Frankrijk. 1968-1974.
        1964, 1967-1983.             19 omslagen en 1 pak
   349-368 (archiefschema 52)
        Archivalia van B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van 
        Utrecht, internationaal voorzitter. Geordend op onderwerp.
         349. Frankrijk. 1975-1976.
         350. Vietnam. 1968-1973, 1975.
         351. Verenigd Koninkrijk en Ierland. 1968-1976, z.j.
         352. BRD. 1968-1977.
         353. België en Luxemburg. 1968-1976, 1978, z.j.
         354. Nederland. 1968, 1970-1972, 1974, 1976-1977.
         355. Verenigde Staten van Amerika. 1968-1976, 1978, 1982, z.j.
         356. Zuid-Amerika. 1968-1977, 1980, 1982.
         357. Spanje en Portugal. 1968-1975.
         358. Internationale studieconferentie over Europese veiligheid in 
           een wereldwijde context gehouden te Leuven (België). 1977.
         359. Uruguay. 1975, 1977-1978, z.j.
         360. Midden-Oosten. 1967, 1970, 1973-1978.
         361. Azië. 1968-1975, 1986.
         362. Australië. 1973-1974.
         363. Afrika. 1969-1976, 1978, 1980, 1982-1983, 1985-1986.
         364. Zwitserland. 1968-1977.
         365. Tsjechoslowakije. 1968, 1975, 1977-1979, 1981-1982.
         366. Finland en Zweden. 1968-1970, 1980.
         367. Diverse landen. 1968-1969, 1976.
         368. Internationale beraadslaging over geweldloze alternatieven, 
           gehouden te Derry (Ierland) in 1977. 1976-1977.
        1968-1978, 1980-1983, 1985-1986.          20 omslagen
   369-379 (archiefschema 52)
        Archivalia van B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van 
        Utrecht, internationaal voorzitter. Geordend op onderwerp.
         369. Correspondentie met de apostolische nuntiatuur te Den Haag. 
           1968-1976, 1978.
         370. Russisch-orthodoxe Kerk. 1973-1976, z.j.
         371. Internationaal jongerencongres gehouden te Bemelen in 1976. 
           1976-1977.
         372. Curatorium "Vrienden van Pax Christi". 1975-1976, 1978.
         373. Katholischer Akademikertag te Münster (BRD) 1978. Met retro 
           acta. 1976-1978.
         374. Ontwapening. 1975-1976.
         375. Voorlopig financieel jaaroverzicht 1976 van Pax Christi 
           Nederland. 1977, 1 stuk.
         376. Voorlopig financieel jaaroverzicht 1976. 1977, 1 stuk.
         377. Filmscenario "De onmogelijke angst, Valkenburg ontmoet 
           Hiroshima" van L. Brouwers. 1977, 1 stuk.
         378. Rapport "Zur Verfassungsreform in Polen" uitgebracht door 
           Wissenschaftlichen Kommission des Katholischen Arbeitskreises 
           Entwicklung und Frieden. [1977], 1 stuk.
         379. Diversen. [1970], 1974, 1976-1981.
        1968-1981.               7 omslagen en 4 stukken

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   380   (archiefschema 41)
        Herderlijke brieven van diverse bisschoppenconferenties.
        1983.                         1 omslag
   381   (archiefschema 41)
        Jumelages met scholen in Italië en Portugal.
        1955.                         1 omslag
   382   (archiefschema 2)
        Stukken betreffende het Uitvoerend Comité.
        1960, 1964.                      1 omslag
   383   (archiefschema 41)
        Pelgrimstocht van [Pax Christi Duitsland] naar Rome (Italië).
        1960.                          1 stuk
   384   (archiefschema 41)
        Nationale secties: activiteitenoverzichten over 1954.
        1954.                         1 omslag
   385-386 (archiefschema 11)
        Circulaires van [de dienst] Documentatie en Publicatie.
         385. 1969.
         386. 1970-1974, 1976.
        1969-1974, 1976.                  2 omslagen
   387   (archiefschema 41)
        International Peace Communication and Coordination Centre 
        (IPCC) te Den Haag.
        1983-1984.                      1 omslag
   388   (archiefschema 41)
        European Nuclear Disarmament (END) Liaison Committee.
        1982-1984.                      1 omslag
   389   (archiefschema 41)
        Grondbeginselen en doelstelling van de beweging.
        1951-1954, z.j.                    1 omslag
   390   (archiefschema 41)
        Correspondance Catholique Internationale (CCI).
        1955, 1957-1962.                   1 omslag


           Overige basisdocumenten
           31. Statuten en statutenwijzigingen
   391   (archiefschema 31)
        Statuten en statutenwijzigingen. Met correspondentie.
        1951, 1956-1958, 1960-1961, 1965-1974, 1977-1978, z.j.1 omslag
   392   (archiefschema 41)
        Pax Christi Vlaanderen: algemene vergadering.
        1974.                         1 omslag
   393   (archiefschema 41)
        Verenigde Naties: wereldtop over sociale ontwikkeling gehouden 
        te Kopenhagen (Denemarken) in 1995.
        1994-1995.                       1 doos
   394   (archiefschema 41)
        Wereldraad van Kerken: wereldbijeenkomst over Justice Peace and 
        Integrity of Creation (JPIC) gehouden te Seoel (Zuid-Korea) in 
        1990.
        1989-1990.                      1 omslag
   395   (archiefschema 41)
        Onderzoek naar de mensenrechten in Columbia in 1988, opgezet 
        door Pax Christi Nederland.
        1987-1989.                        1 pak
   396   (archiefschema 41)
        Conciliair proces: JPIC.
        1984-1989, 1991.                     1 pak
   397   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: Latijns-Amerikaanse federatie van 
        verenigingen van verwanten van gevangen en verdwenen personen 
        (Fedefam).
        1993-1996.                      1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   398   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: Haïti.
        1993-1996.                      1 omslag
   399-418 (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: diverse landen en regio's. Alfabetisch 
        op naam.
         399. Albanië. 1987, 1992-1993.
         400. Angola. 1992-1993.
         401. Argentinië. 1991-1993.
         402. Australië. 1993.
         403. Baltische staten. 1991-1993.
         404. Bahrein. 1993, 1 stuk.
         405. Bangladesh. 1991-1993.
         406. Birma. 1991-1993, z.j.
         407. Bosnië-Herzegovina. 1992-1993.
         408. Bougainville. 1990, 1992-1993.
         409. Brazilië. 1990-1993, z.j.
         410. Burkina Faso. 1992.
         411. Burundi. 1993.
         412. Cambodja. 1989-1991, 1993.
         413. Chili. 1991-1993.
         414. China. 1989-1993.
         415. Columbia. 1991-1993.
         416. Costa Rica. 1991, 1993.
         417. Cuba. 1990-1993.
         418. Djibouti. 1991, 1 stuk.
        1987, 1989-1993, z.j.         18 omslagen en 2 stukken
   419-438 (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: diverse landen. Alfabetisch op naam.
         419. Dominikaanse Republiek. 1991-1992.
         420. Ecuador. 1991-1992.
         421. Egypte. 1991.
         422. El Salvador. 1991-1994.
         423. Eritrea. 1980, 1990.
         424. Filippijnen. 1991-1993.
         425. Griekenland. 1992, z.j.
         426. Georgië. 1993.
         427. Guatemala. 1991-1992.
         428. Haïti. 1986-1992.
         429. Honduras. 1991-1993.
         430. India. 1991-1993.
         431. Iran. 1991-1993.
         432. Israël. 1991-1993, z.j.
         433. Jamaica. 1991, 1 stuk.
         434. Joegoslavië. 1992-1994, 1 pak.
         435. Kenia. 1991, 1 stuk.
         436. Korea. 1990-1993.
         437. Kosovo. 1991, 1993.
         438. Koerdistan. 1989-1993.
        1980, 1986-1994, z.j.     17 omslagen, 2 stukken en 1 pak
   439-458 (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: diverse landen en regio's. Alfabetisch 
        op naam.
         439. Kroatië. 1992-1993, z.j.
         440. Macedonië. 1993.
         441. Malawi. 1992.
         442. Maleisië. 1991-1992.
         443. Marokko. 1991-1993.
         444. Mexico. 1991-1993.
         445. Midden-Amerika. 1991-1992.
         446. Midden-Oosten. 1989-1993.
         447. Nicaragua. 1991-1993.
         448. Nigeria. 1991-1993.
         449. Oost-Timor. 1983-1986, 1989-1993.
         450. Pacific. 1991-1993.
         451. Panama. 1991-1993.
         452. Peru. 1990-1993.
         453. Portugal. 1991.
         454. Roemenië. 1990-1992.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

         455. Rwanda. 1990-1993.
         456. Saoedi-Arabië. 1993.
         457. Servië. 1992-1993.
         458. Slovenië. 1993.
        1983-1986, 1989-1993.               20 omslagen
   459-474 (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten: diverse landen en regio's. Alfabetisch 
        op naam.
         459. Soedan. 1962, 1989-1992.
         460. Idem. 1993-1994.
         461. USSR. 1991-1992.
         462. Sri Lanka. 1990-1993.
         463. Syrië. 1991-1993.
         464. Thailand. 1991-1993.
         465. Tibet. 1991-1993.
         466. Togo. 1993.
         467. Transkaukasus. 1993, 1 stuk.
         468. Tunesië. 1991-1992.
         469. Turkije. 1991-1993.
         470. Uruguay. 1993.
         471. Venezuela. 1992.
         472. Vietnam. 1992-1993.
         473. Zaïre. 1990-1993.
         474. Republiek van Zuid-Afrika. 1990-1993.
        1962, 1989-1994.             15 omslagen en 1 stuk
   475-476 (archiefschema 41)
        Commissie Oost-West: diverse landen. Alfabetisch op naam.
         475. Bulgarije. 1990, 1992.
         476. Kroatië. 1991, 1993-1994.
        1990-1994.                     2 omslagen
   477-478 (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: Midden- en Zuid-Amerika.
         477. 1993-1995.
         478. 1996.
        1993-1996.                     2 omslagen
   479   (archiefschema 41)
        Wereldtop over sociale ontwikkeling: voorbereidingscommissie.
        1992-1993.                      1 omslag
   480   (archiefschema 41)
        El Taller International te Tunis-Belvédère (Tunesië): tweede 
        algemene vergadering.
        1993.                         1 omslag
   481   (archiefschema 41)
        Inheemse volkeren.
        1993-1995.                      1 omslag
   482   (archiefschema 41)
        Verenigde Naties: vierde vrouwenconferentie gehouden te Beijing 
        (Volksrepubliek China) in 1995.
        1994-1995.                      1 omslag
   484   (archiefschema 41)
        Conferentie over het culturele erfgoed van Europa gehouden te 
        Driebergen in 1990.
        1989-1990.                      1 omslag
   485   (archiefschema 41)
        Conferentie "Worlds apart - worlds together" gehouden te 
        Utrecht.
        1991.                         1 omslag
   486   (archiefschema 41)
        Commissie Justitia et Pax, werkgroep Centraal Afrika: Rwanda.
        1993-1996.                      1 omslag
   487-493 (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: landen in Afrika. Alfabetisch op naam.
         487. Angola. 1995.
         488. Egypte. 1995, z.j.
         489. Mauretanië. 1994, 1 deel.
         490. Nigeria. 1995-1996.
         491. Soedan. 1993-1996.
         492. Tunesië. 1995.
         493. West-Sahara. 1994.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

        1993-1996, z.j.              6 omslagen en 1 deel
   494-495 (archiefschema 41)
        UNESCO: toekenning Vredesopvoedingsprijs 1983.
         494. 1981-1982.
         495. 1983-1984.
        1981-1984.                     2 omslagen
   496   (archiefschema 41)
        Uitreiking van de Jan van 't Hof prijs op 25 december 1988, 
        postuum toegekend aan Margarida Maria Alvas te Alogoa Grande, 
        Paraiba (Brazilië). Met foto's.
        1983-1989.                      1 omslag
   497   (archiefschema 41)
        Raad van Europa: Europees Jeugdcentrum te Straatsburg 
        (Frankrijk).
        1988-1991.                      1 omslag
   498-499 (archiefschema 41)
        Brazilië.
         498. 1987-1989.
         499. 1990-1993.
        1987-1993.                     2 omslagen
   500-501 (archiefschema 41)
        Rwanda.
         500. 1991-1994.
         501. 1995-1996, 1 doos.
        1991-1996.                   1 doos en 1 pak
   502   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: Missie naar Brazilië in 1994.
        1994-1996.                      1 omslag
   503-514 (archiefschema 52)
        Archivalia van F. v.d. Schueren. Geordend op onderwerp.
         503. Commissie Zekerheid en Ontwapening. 1975-1976, 1978-1980.
         504. Commissie Mensenrechten. 1975, 1978-1980.
         505. Commissie Geweldloosheid. 1979-1980, z.j.
         506. Wereldorde. 1979.
         507. Kerk en Vrede. 1974, 1976-1980.
         508. Commissie Oost-Europa. 1978-1980.
         509. Vredesopvoeding. 1978-1979.
         510. Commissie Jongeren- en zomeractiviteiten. 1978-1980.
         511. Commissie Financiën. 1977-1980.
         512. Interne communicatie. 1978-1980.
         513. Externe communicatie, 1978-1980.
         514. Algemene Internationale Raad. 1978-1980.
        1974-1980, z.j.                  12 omslagen
   515   (archiefschema 41)
        Missie naar Brazilië in 1988.
        1987-1989.                        1 pak
   516   (archiefschema 41)
        Missies naar Haïti.
        1985-1989.                        1 pak
   517   (archiefschema 41)
        Internationale missie naar Brazilië in 1994.
        1990, 1993-1994.                   1 omslag
   518   (archiefschema 41)
        Missie naar de Innu en de luchtmachtbasis van de 
        Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) te Goose Bay, 
        Newfoundland (Canada) in 1990.
        1986-1991.                       1 doos
   519   (archiefschema 41)
        Columbia: mensenrechten.
        1993-1994.                      1 omslag
   520   (archiefschema 41)
        Midden-Amerika.
        1982, 1985-1989, z.j.                  1 pak
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   521-522 (archiefschema 41)
        Stukken betreffende zr. Mary Beth Reissen, vertegenwoordigster 
        bij de Verenigde Naties te New York, New York (Verenigde Staten 
        van Amerika).
         521. 1981-1982.
         522. 1986-1991.
        1981-1982, 1986-1991.                2 omslagen
   523   (archiefschema 41)
        Missie naar Brazilië in 1988: rapportages.
        1988-1989.                      1 omslag
   524   (archiefschema 41)
        Seminar "Verantwoordelijkheid van christenen voor de strijd om 
        de mensenrechten in de Derde Wereld" gehouden te Birkerød 
        (Denemarken).
        1989.                         1 omslag
   525   (archiefschema 41)
        Berliner Konferenz te Berlijn (Duitse Democratische Republiek 
        (DDR)).
        1971-1972.                      1 omslag
   526   (archiefschema 11)
        Correspondentie met de Wereldbeweging van Christelijke 
        Arbeiders (WBCA) te Brussel (België).
        1970-1978.                      1 omslag
   527   (archiefschema 41)
        Internationaal congres "De katholieke geloofsgemeenschap in 
        Midden- en Oost-Europa" gehouden te Hilversum in 1989.
        1988-1989.                      1 omslag
   528-537 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
         528. Afghanistan. 1984-1986.
         529. Albanië. 1986.
         530. Argentinië. 1984-1986.
         531. Bolivia. 1984, 1 stuk.
         532. Bulgarije. 1987, 1990.
         533. Burundi. 1985.
         534. Chili. 1984-1989.
         535. Guatemala. 1993-1994.
         536. Haïti. 1993.
         537. Volksrepubliek China. 1989-1990.
        1984-1990, 1993-1994.           9 omslagen en 1 stuk
   538   (archiefschema 41)
        Oost-Timor.
        1983-1992.                        1 pak
   539   (archiefschema 41)
        Workshop "Theologie van de vrede en de spiritualiteit van de 
        vrede" gehouden te Chantilly (Frankrijk).
        1987.                         1 omslag
   540-541 (archiefschema 26)
        Stukken betreffende de Commissie Oost-Europese Contacten.
         540. 1978-1980.
         541. 1981-1982.
        1978-1982.                      2 pakken
   542-544 (archiefschema 26)
        Stukken uitgegaan van de commissie Oost-West.
         542. 1983-1984.
         543. 1985-1986.
         544. 1987-1990.
        1983-1990.                     3 omslagen
   545   (archiefschema 41)
        Gewetensbezwaarden militaire dienst.
        1982, 1984-1985, 1988, z.j.              1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   546-549 (archiefschema 41)
        Internationale retraites.
         546. 1984.
         547. 1985.
         548. 1986.
         549. 1987.
        1984-1987.                     4 omslagen
   550-553 (archiefschema 41)
        Seminars. Geordend op onderwerp.
         550. "Geweldloosheid" gehouden te Antwerpen (België) in 1986. 
           1985-1986.
         551. "Minderheidskerken in de Unie van Socialistische 
           Sovetrepublieken (USSR)" gehouden te Brussel (België) in 1987.
           1986-1987.
         552. "Geweldloosheid" gehouden te New Orleans, Louisiana (Verenigde
           Staten van Amerika) in 1988. 1988-1989.
         553. "Verantwoordelijkheid van de christenen voor de strijd om de 
           mensenrechten in de Derde Wereld" gehouden te Birkerød 
           (Denemarken in 1989. 1988-1989.
        1985-1989.                     4 omslagen
   554   (archiefschema 41)
        Studiedag over de Republiek van Zuid-Afrika.
        1985.                         1 omslag
   555-559 (archiefschema 41)
        Internationale routes. Geordend op onderwerp.
         555. Puglia (Italië). 1985.
         556. Westfalen (BRD). 1986.
         557. North West Region (Verenigd Koninkrijk). 1987.
         558. Walonië (België). 1988.
         559. Polen. 1989.
        1985-1989.                     5 omslagen
   560   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: Organisation Mondiale contre la Torture 
        (OMCT)/SOS-Torture te Genève (Zwitserland.
        1995-1996.                      1 omslag
   561-573 (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: diverse landen. Alfabetisch op landsnaam.
         561. Burundi. 1991-1996.
         562. Columbia. 1993.
         563. Idem. 1994-1996, 1 doos.
         564. Congo. 1996, 1 stuk.
         565. Cuba. 1994-1995.
         566. Dominicaanse Republiek. 1994.
         567. Ecuador. 1994.
         568. El Salvador. 1994-1995.
         569. Gabon. 1995.
         570. Guatemala. 1994-1996.
         571. Mexico. 1994-1996.
         572. Zaïre. 1993-1995.
         573. Republiek van Zuid-Afrika. 1993, 1995-1996.
        1991-1996.            11 omslagen, 1 doos en 1 stuk
   574   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: straffeloosheid.
        1993-1995, z.j.                    1 omslag
   575-578 (archiefschema 41)
        Commissie Mensenrechten. Geordend op onderwerp.
         575. Servicio Paz y Justicia (Serpaj). 1994-1995.
         576. Comissão Pastoral da Terra (CPT) te Goiânia, Goiás (Brazilië).
           1994-1996.
         577. Army School of the Americas (SOA). 1993-1995.
         578. Commissie Justitia et Pax, Informele Werkgroep Midden-Amerika 
           (IWMA).
          . 1994-1995.
        1993-1996.                     4 omslagen
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   579   (archiefschema 41)
        Bougainville.
        1994-1996.                      1 omslag
   580-583 (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk.
         580. 1985.
         581. 1986-1988, 1 pak.
         582. 1989-1990.
         583. 1991-1992.
        1985-1992.                 3 omslagen en 1 pak
   584-585 (archiefschema 41)
        Verenigde Naties. Geordend op onderwerp.
         584. Internationaal Jaar voor de Jeugd 1985. 1983-1985.
         585. Internationaal Jaar voor de Vrede 1986. 1983-1986.
        1983-1986.                     2 omslagen
   586   (archiefschema 41)
        Seminar "Geweldloosheid" gehouden te Antwerpen (België) in 
        1981.
        1981-1982, z.j.                    1 omslag
   587   (archiefschema 41)
        Conciliair proces: European network for JPIC te Genève 
        (Zwitserland).
        1989-1991, z.j.                    1 omslag
   588   (archiefschema 41)
        International Fellowship of Reconciliation (IFOR) te Alkmaar.
        1988-1989.                      1 omslag
   589   (archiefschema 41)
        Werkgroep Inheemse Volken te Amsterdam: Innu-kwestie bij Goose 
        Bay, Newfoundland (Canada).
        1989.                         1 omslag
   590   (archiefschema 41)
        International Peace Bureau (IPB) te Genève (Zwitserland).
        1985-1987.                      1 omslag
   591   (archiefschema 41)
        Bijzondere Europese Bisschoppensynode te Rome (Italië).
        1991, z.j.                      1 omslag
   592-593 (archiefschema 41)
        Voormalig Joegoslavië.
         592. 1988, 1990-1993.
         593. 1994-1996.
        1988, 1990-1996.                   2 pakken
   594   (archiefschema 41)
        Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen).
        1995.                         1 omslag
   595-596 (archiefschema 41)
        Conférence des Organisations Internationales Catholiques (OIC) 
        te Genève (Zwitserland).
         595. 1988-1990.
         596. 1991, 1993.
        1988-1991, 1993.                  2 omslagen
   597   (archiefschema 41)
        Bosnië-Herzegovina.
        1992-1995.                      1 omslag
   598-602 (archiefschema 41)
        Landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         598. India. 1993-1994, z.j.
         599. Kashmir. 1994-1996.
         600. Koerdistan. 1996.
         601. Oost-Timor. 1993-1996.
         602. Pakistan. 1994-1996.
        1993-1996, z.j.                   5 omslagen

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   603-604 (archiefschema 52)
        Archivalia mevr. K. Declercq, internationaal secretariaat.
         603. 1992-1996, 1 pak.
         604. 1997-1998, z.j.
        1992-1998, z.j.               1 omslag en 1 pak
   605-606 (archiefschema 52)
        Archivalia zr. Catherine Ferguson, internationaal secretariaat.
         605. 1992-1995, 1 pak.
         606. 1996.
        1992-1996.                  1 omslag en 1 pak
   607   (archiefschema 41)
        Geünieerde Grieks-Katholieke Kerk in Roemenië.
        1978, 1990-1994, z.j.                 1 omslag
   608-610 (archiefschema 41)
        Seminars. Geordend op onderwerp.
         608. "Vluchtelingen, migranten, xenophobie" gehouden te 
           Herzogenrath (BRD).
         609. "Aziatische godsdiensten" gehouden te Brussel (België).
         610. "Bevrijding van onderaf in Latijns-Amerika en Midden- en 
           Oost-Europa" gehouden te idem.
        1992.                        3 omslagen
   611   (archiefschema 41)
        Bezoek van een delegatie uit het Gemenebest van Onafhankelijke 
        Staten (GOS).
        1993.                         1 omslag
   612-630 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         612. Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) te Brussel 
           (België). 1991-1992.
         613. Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) te Brussel. 
           1989-1993.
         614. Amnesty International. 1993.
         615. Consilium Conferentiarium Episcopalium Europae (CCEE) te Sankt
           Gallen (Zwitserland). 1992-1993.
         616. Conference of European Churches (CEC). 1992-1993.
         617. CELAM. 1992.
         618. Idem. 1993.
         619. Coopération Internationale pour le Développement et Solidarité
           (CIDSE) te Brussel. 1993.
         620. Catholic Intstitute for International Relations (CIIR)te 
           Londen (Verenigd Koninkrijk). 1991.
         621. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en 
           Centroamérica (CODEHUCA) te San José (Costa Rica). 1991-1992.
         622. Conference of Non-Governmental Organisations in Consultative 
           Status with the United Nations Economic and Social Council 
           (CONGO) te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika). 
           1991-1993.
         623. CPT te Goiânia, Goiás (Brazilië). 1990-1993.
         624. Earth Action te Brussel. 1992-1993.
         625. Economen voor Vrede te Antwerpen (België) en Rotterdam. 1993.
         626. El Taller International te Reus (Spanje) later te 
           Tunis-Belvédère (Tunesië). 1991-1993.
         627. Euro-Caritas te Brussel. 1991.
         628. European Centre for Studies, Information and Education on 
           Pacific Issues (ECSIEP) te Zeist. 1993.
         629. END Liaison Committee te Brussel. 1991-1993.
         630. European Peace and Security Office (EPSO) te Brussel. 
           1991-1992.
        1989-1993.                     19 omslagen
   631-647 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         631. Helsinki Citizens' Assembly (HCA) te Praag (Tsjechoslowakije).
           1991-1993.
         632. International Alert te Londen (Verenigd Koninkrijk). 
           1991-1993.
         633. IFOR te Alkmaar. 1992.
         634. IPB te Genève (Zwitserland). 1991-1993.
         635. IPIS te Antwerpen (België). 1990-1993.
         636. Commissie Justitia et Pax Europa. 1991-1992.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

         637. Idem, Nederland. 1989, 1991-1993.
         638. Idem, pauselijke commissie. 1988, 1991-1993.
         639. European network for JPIC te Genève (Zwitserland).
         640. Office Catholique d'Information et d'Initiative pour l'Europe 
           (OCIPE). 1991-1992.
         641. OMCT/SOS Torture te Genève (Zwitserland). 1991-1993.
         642. Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Europa. 1991.
         643. Idem. 1992-1993.
         644. Serpaj Latijns-Amerika. 1991-1992.
         645. Servisch-orthodoxe Kerk. 1992-1993.
         646. Servizio di Documentazione e Studi (SeDoS) te Rome (Italië). 
           1993.
         647. Special ngo committee for Disarmament. 1991.
        1988-1993.                     17 omslagen
   648-651 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         648. United Nations Conference on Environment and Development 
           (UNCED). 1992.
         649. Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) te Den 
           Haag. 1991-1993.
         650. Wereldraad van Kerken. 1992, 1 stuk.
         651. World Conference on Religion and Peace (WCRP) te New York, New
           York (Verenigde Staten van Amerika). 1991, 1993.
        1991-1993.                3 omslagen en 1 stuk
   652-653 (archiefschema 41)
        Pax Christi Vredesprijs. Geordend op winnaar.
         652. Osservatorio Meridionale te Reggio di Calabria (Italië). 
           1991.
         653. Mid-South Peace and Justice Center te Memphis, Tennessee 
           (Verenigde Staten van Amerika). 1993.
        1991, 1993.                     2 omslagen
   654-655 (archiefschema 41)
        Midden-Oosten.
         654. 1991-1994, 1 pak.
         655. 1996-1998.
        1991-1994, 1996-1998.            1 omslag en 1 pak
   656   (archiefschema 41)
        Internationale sancties tegen Irak.
        1996-1997.                      1 omslag
   657-673 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         657. Argentinië. 1997-1998.
         658. Bangladesh. 1998.
         659. Baltische staten. 1998.
         660. Bosnië-Herzegovina.1998.
         661. Columbia. 1996-1998.
         662. Cuba. 1998.
         663. Guatemala. 1998.
         664. Indonesië. 1998.
         665. Kosovo.1998.
         666. Kroatië.1998.
         667. Libanon. 1998.
         668. Mexico. 1998.
         669. Myanmar. 1998-1999.
         670. Oost-Timor. 1991, 1993-1994, 1996-1997.
         671. Rwanda. 1998.
         672. Soedan. 1997-1998.
         673. Sri Lanka. 1998.
        1991, 1993-1994, 1996-1999.            17 omslagen
   674   (archiefschema 41)
        Biografie van F. Jägerstätter, Oostenrijks dienstweigeraar.
        1990-1992.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   675-698 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         675. Bougainville. 1993-1994.
         676. Brazilië. 1994-1996.
         677. Burundi. 1994-1995.
         678. Columbia. 1994-1995.
         679. Ecuador. 1993-1995.
         680. Filippijnen. 1994-1995.
         681. Guatemala. 1993-1994.
         682. Haïti. 1994-1995.
         683. India. 1994, z.j.
         684. Irak. 1994-1995.
         685. Koerdistan. 1994-1995.
         686. Kroatië. 1993-1994.
         687. Idem. 1995.
         688. Mexico. 1994-1995.
         689. Midden-Oosten. 1994-1995.
         690. Nigeria. 1994-1995.
         691. Oost-Timor. 1994-1996.
         692. Polen. 1995.
         693. Roemenië. 1991. 1993-1995.
         694. Rwanda. 1993-1995.
         695. Soedan. 1993-1995.
         696. Turkije. 1994-1995.
         697. Voormalig Joegoslavië. 1992-1995.
         698. Republiek van Zuid-Afrika. 1995.
        1991-1996.                     24 omslagen
   699   (archiefschema 41)
        B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht.
        1980-1984, 1987.                   1 omslag
   700   (archiefschema 41)
        Midden-Europa en de Balkan.
        1992-1994.                      1 omslag
   701   (archiefschema 41)
        E. de Jonghe, internationaal secretaris: bezoek aan Canada.
        1989.                         1 omslag
   702   (archiefschema 41)
        Conciliair proces: JPIC.
        1986-1990.                      1 omslag
   703   (archiefschema 41)
        Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP) te Luik (België).
        1984.                         1 omslag
   704-712 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Geordend op onderwerp.
         704. Comité international pour la Sécurité et la Coopération 
           Européennes (CISCE) te Brussel (België). 1984-1989.
         705. Aartsbisdom Mechelen-Brussel. 1986, 1 stuk.
         706. Oost-Christelijk Tehuis te Brussel. 1988.
         707. Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human 
           Survival te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika).
           1985, 1987-1988.
         708. IFOR te Alkmaar. 1984-1987.
         709. END Liaison Committee te Madrid (Spanje). 1984-1989.
         710. Weekblad De Bazuin te Huissen. 1984-1985.
         711. European Network for East-West Dialogue te Berlijn (BRD). 
           1986.
         712. European Ecumenical Organization for Development (EECOD) te 
           Brussel. 1989.
        1984-1989.                8 omslagen en 1 stuk
   713   (archiefschema 41)
        Europese Bisschoppenconferentie te Rome (Italië).
        1991-1992.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   714   (archiefschema 41)
        Onderzoek naar het overlijden van mevrouw M. Garcia Villas, 
        voorzitster van de commissie voor Mensenrechten van El 
        Salvador.
        1983.                         1 omslag
   715   (archiefschema 41)
        International Service for Human Rights te Genève (Zwitserland).
        1986-1989.                      1 omslag
   716   (archiefschema 41)
        Brazilië.
        1994-1996.                      1 omslag
   717   (archiefschema 41)
        Estonian Christian Union te Talinn, Estland (Unie van 
        Socialistische Sovjet Republieken (USSR)).
        1990.                         1 omslag
   718-743 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         718. Australië. 1984-1992.
         719. België, Vlaanderen. 1984-1992, 1 pak.
         720. België, Walonië-Brussel. 1985-1992.
         721. Canada. 1981-1992.
         722. Denemarken, 1989-1990, 1992.
         723. BRD. 1984-1986.
         724. Idem. 1987-1992, 1 pak.
         725. Filippijnen. 1979-1985.
         726. Idem. 1986-1993.
         727. Finland. 1984-1986.
         728. Frankrijk. 1984-1990, 1 pak.
         729. Idem. 1991-1992.
         730. Verenigd Koninkrijk. 1984-1992.
         731. Ierland. 1984-1990.
         732. Idem. 1991-1992.
         733. Italië. 1984-1992.
         734. Luxemburg. 1985-1990, 1992.
         735. Nederland. 1984-1989.
         736. Idem. 1990-1992, april, 1 doos.
         737. Idem. 1992, mei - december.
         738. Oostenrijk. 1984-1992.
         739. Portugal. 1981, 1983-1992.
         740. Puerto Rico. 1984-1992.
         741. Spanje. 1982-1990.
         742. Verenigde Staten van Amerika. Met foto's 1982, 1984-1992, 1 
           pak.
         743. Zwitserland. 1982-1985, 1987-1992.
        1979-1993.           21 omslagen, 4 pakken en 1 doos
   744   (archiefschema 41)
        Dialoog tussen christenen en joden.
        1991-1994.                      1 omslag
   745   (archiefschema 41)
        Midden-Oosten.
        1996-1997.                      1 omslag
   746-748 (archiefschema 41)
        GOS.
         746. 1991-1992.
         747. 1994-1997, 1 doos.
         748. 1998.
        1991-1992, 1994-1998.           2 omslagen en 1 doos
   749   (archiefschema 41)
        Aanmeldingen voor geassocieerd lidmaatschap en verzoeken om 
        informatie.
        1980-1986.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   750-751 (archiefschema 41)
        Werkgroep Noord-Zuid: diverse landen en regio's. Alfabetisch op 
        naam.
         750. Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. 
           1991-1994.
         751. Soedan. 1994.
        1991-1994.                     2 omslagen
   752   (archiefschema 41)
        Vrienden van PXI: Steuncomité.
        1983-1988.                      1 omslag
   753   (archiefschema 41)
        Zr. Mary Beth Reissen, vertegenwoordigster bij de Verenigde 
        Naties te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika).
        1979-1985.                        1 pak
   754   (archiefschema 41)
        Werkgroep Geloof, Dialoog en Verzoening.
        1991-1992, 1995.                   1 omslag
   755   (archiefschema 41)
        Inhumane wapens.
        1995.                         1 omslag
   756   (archiefschema 41)
        Slavernij.
        1994.                         1 omslag
   757   (archiefschema 41)
        Viering 50-jarig bestaan te Assisi (Italië).
        1995.                         1 omslag
   758   (archiefschema 41)
        Bezoek aan de republiek Tsjetsjenië.
        1995-1996.                      1 omslag
   759   (archiefschema 41)
        Seminar "Dialoog tussen christenen en joden" gehouden te 
        Berlijn (BRD).
        1989.                         1 omslag
   760   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de Verenigde Naties te New York, 
        New York (Verenigde Staten van Amerika) en enkele van haar 
        instellingen.
        1981, 1985-1986, 1989-1994.              1 omslag
   761-763 (archiefschema 41)
        OIC te Genève (Zwitserland).
         761. 1980, 1982-1987.
         762. 1988.
         763. 1992-1994.
        1980, 1982-1988, 1992-1995.             3 omslagen
   764   (archiefschema 41)
        Life and Peace Institute te Uppsala (Zweden).
        1993-1995.                      1 omslag
   765   (archiefschema 41)
        Servisch-orthodoxe Kerk.
        1994-1995.                      1 omslag
   766   (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk.
        1988, 1992-1995.                   1 omslag
   767-768 (archiefschema 41)
        Pax Christi Vredesprijs. Geordend op naam van de winnaar.
         767. J. Mpundu E'Booto te Kinshasha (Zaïre). 1991-1994.
         768. J. Ochojska te Warschau (Polen). 1994-1995.
        1991-1995.                     2 omslagen
   769   (archiefschema 41)
        Viering 50-jarig bestaan in 1995 te Assisi (Italië).
        1994-1995.                        1 pak

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   770-772 (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: werkgroepen. Geordend op onderwerp.
         770. Afrika.
         771. Azië en de Pacific.
         772. Latijns Amerika.
        1991-1992.                     3 omslagen
   773   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de Verenigde Naties te New York, 
        New York (Verenigde Staten van Amerika) en enkele van haar 
        instellingen.
        1978, 1980, 1982-1989.                1 omslag
   774   (archiefschema 41)
        Midden-Oosten.
        1995.                         1 omslag
   775   (archiefschema 41)
        Symposium "The United Nations: between sovereignty and global 
        governance?" gehouden te Melbourne, Victoria (Australië).
        1995.                         1 omslag
   776-809 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         776. Australië. Met badges. 1991, 1993-1997.
         777. Bangladesh. 1991-1992.
         778. België, Vlaanderen. 1992-1993.
         779. Idem. 1994-1995, 1 doos.
         780. Idem. 1996-1997.
         781. België, Walonië-Brussel. 1989, 1992-1995.
         782. BRD. 1991-1994.
         783. Idem. 1995-1996, 1 pak.
         784. Canada. 1993-1995.
         785. Denemarken. 1992-1993.
         786. Frankrijk. 1993.
         787. Idem. 1994-1996.
         788. Verenigd Koninkrijk. 1993-1995.
         789. Hongarije. Met foto. 1992, 1994-1995.
         790. Ierland. 1991-1995.
         791. Italië. Met diskette. 1993-1996.
         792. Luxemburg. 1993.
         793. Nederland. 1993.
         794. Idem. 1994-1996, 1 doos.
         795. Nieuw-Zeeland. 1991-1995.
         796. Oostenrijk. 1993-1995.
         797. Polen. 1991, 1993-1995.
         798. Portugal. 1992-1995.
         799. Puerto Rico. 1993.
         800. Rwanda. 1994-1995.
         801. Slovenië. 1992-1993.
         802. Slowakije. 1990, 1992-1995.
         803. Sri Lanka. 1991-1992.
         804. Tsjechië. 1991-1992, 1994-1995.
         805. Verenigde Staten van Amerika. 1993-1996, 1 pak.
         806. Zwitserland. 1993-1996.
         807. Filippijnen. 1991, 1993.
         808. Idem. 1994-1995.
         809. Japan. 1991, 1993-1995.
        1989-1997.          30 omslagen, 2 dozen en 2 pakken
   810   (archiefschema 41)
        Uitreiking van de Pax Christi Vredesprijs aan mgr. F. Komarica, 
        bisschop van Banja Luka, H.I. Efendi Halilovic te Banja Luka 
        (Republika Srpska), mevrouw G. Stojanovic uit de regio Baranja 
        (Kroatië) en mevrouw J. Santic te Belgrado (Federale Republiek 
        Joegoslavië).
        1996.                         1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   811   (archiefschema 41)
        Movimento dei Focolari: toekenning van de Telamone Vredesprijs.
        1996.                         1 omslag
   812-843 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         812. Albanië. 1996-1997.
         813. Algerije. 1994, 1997-1998.
         814. Australië. 1995-1997.
         815. Baltische staten. 1992, 1995-1997.
         816. Bangladesh. 1996-1997.
         817. Bosnië-Herzegovina. 1997.
         818. Bougainville. 1996-1997.
         819. Brazilië. 1994, 1996-1998.
         820. Bulgarije. 1994-1998, z.j.
         821. Burundi. 1996-1997.
         822. Columbia. 1996-1997.
         823. Congo (Zaïre). 1996-1998.
         824. Cuba. 1994, 1996-1998.
         825. El Salvador. 1994, 1997, z.j.
         826. GOS. 1997.
         827. Guatemala. 1997-1998.
         828. Haïti. 1996-1997, z.j.
         829. India. 1993-1997.
         830. Voormalig Joegoslavië. 1995, 1997.
         831. Jordanië. 1997.
         832. Kosovo. 1994-1997.
         833. Kroatië. 1997-1998, z.j.
         834. Libanon. 1990, 1994, 1996-1998, z.j.
         835. Mexico. 1996-1998.
         836. Midden-Oosten. 1996-1997, z.j.
         837. Nigeria. 1996.
         838. Oost-Timor. [1994], 1996-1999.
         839. Roemenië. 1994-1997.
         840. Rwanda. 1996-1997, z.j.
         841. Sri Lanka. 1994, 1995-1997, z.j.
         842. Soedan. 1995-1998, z.j.
         843. Tunesië. 1997.
        1990, 1992-1999, z.j.               32 omslagen
   844-863 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         844. Australië. 1994, 1996-1998.
         845. België, Vlaanderen. 1995-1998.
         846. België, Walonië-Brussel. 1996-1998.
         847. BRD. 1989, 1995-1998.
         848. Filippijnen. 1995-1997, z.j.
         849. Frankrijk. 1996-1998, z.j.
         850. Verenigd Koninkrijk. 1995-1999.
         851. Hongarije. 1995-1998.
         852. Italië. 1993-1998, z.j.
         853. Luxemburg. 1994-1997.
         854. Nederland. 1996-1999.
         855. Nieuw-Zeeland. 1995-1998.
         856. Oostenrijk. 1996-1998.
         857. Pakistan. 1994-1995, 1997-1998.
         858. Polen. 1991-1997.
         859. Puerto Rico. 1994-1997.
         860. Slowakije. 1995-1998.
         861. Tsjechië. 1996-1997.
         862. Verenigde Staten van Amerika. 1997-1999.
         863. Zwitserland. 1984, 1997.
        1984, 1989, 1994-1999, z.j.            20 omslagen

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   864   (archiefschema 41)
        Project "Memorandum 1990 Pax Christi International" over de 
        veranderingen in Europa.
        1990.                         1 omslag
   865   (archiefschema 41)
        Dialoog tussen christenen en joden.
        1989.                         1 omslag
   866   (archiefschema 41)
        Internationale routes.
        1965-1974, 1977, 1979.                1 omslag
   867   (archiefschema 41)
        Life and Peace Institute te Uppsala (Zweden).
        1984-1989.                      1 omslag
   868   (archiefschema 41)
        Auteursrechten op Midden-Oosten posters uitgegeven door 
        Jerusalem Art Prints te Lawrence, New York (Verenigde Staten 
        van Amerika).
        1982, 1986.                      1 omslag
   869   (archiefschema 41)
        Niwano Peace Foundation te Tokyo (Japan).
        1984-1987.                      1 omslag
   870   (archiefschema 41)
        Bewaargeving van het archief bij het Katholiek Documentatie 
        Centrum (KDC) te Nijmegen. Met verzoeken om raadpleging.
        1982, 1987-1989.                   1 omslag
   871   (archiefschema 41)
        IPCC te Den Haag.
        1985-1989.                      1 omslag
   872   (archiefschema 41)
        Briefing papers van de Index on Censorship te Londen (Verenigd 
        Koninkrijk).
        1985, 1988.                      1 omslag
   873-874 (archiefschema 41)
        IPB te Genève (Zwitserland).
         873. 1988.
         874. 1989.
        1988-1989.                     2 omslagen
   875   (archiefschema 41)
        Commissie Justitia et Pax België te Brussel (België): werkgroep 
        Midden-Amerika.
        1988-1989.                      1 omslag
   876   (archiefschema 41)
        Christliche Friedeskonferenz (CFK) te Praag (Tsjechoslowakije).
        1984-1988.                      1 omslag
   877   (archiefschema 41)
        Berliner Konferenz te Berlijn (DDR).
        1984-1988.                      1 omslag
   878   (archiefschema 41)
        Begisch comité ter voorbereiding van de Tweede Europese Assisen 
        voor het Asielrecht.
        1986-1987.                      1 omslag
   879   (archiefschema 41)
        Amnesty International te Londen (Verenigd Koninkrijk).
        1984-1987, 1989.                   1 omslag
   880   (archiefschema 41)
        Aktiekomitee Zuidelijk Afrika (AKZA) te Leuven (België).
        1985-1986, 1989.                   1 omslag
   881   (archiefschema 41)
        Internationaal forum voor jongeren gehouden te Santiago de 
        Compostella (Spanje) in 1989.
        1988-1990.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   882   (archiefschema 41)
        Pro Muni Vita, internationaal onderzoeks- en informatiecentrum, 
        te Brussel (België).
        1984-1986, 1988.                   1 omslag
   883   (archiefschema 41)
        Vredesuniversiteit te Namen (België).
        1986-1988.                      1 omslag
   884   (archiefschema 41)
        Uitreiking van de Pax Christi Vredesprijs aan pater L.P. 
        Aguirre SJ te Montevideo (Uruguay).
        1989.                         1 omslag
   885   (archiefschema 41)
        Vredesmuseum te Lindau-Bad Schachen (BRD).
        1980-1982, 1984-1988.                 1 omslag
        NB: Met foto van het interieur.
   886   (archiefschema 41)
        Wereldcongres gewijd aan het Internationale Jaar van de Vrede 
        gehouden te Kopenhagen (Denemarken).
        1986.                         1 omslag
   887   (archiefschema 41)
        Dom Helder Camara, aartsbisschop van Olinda en Recife, 
        Pernambuco (Brazilië).
        1983-1985, z.j.                    1 omslag
   888   (archiefschema 41)
        K. Kiszely te Ady (Hongarije), gewetensbezwaarde en candidaat 
        corresponderend lid.
        1984, 1986-1987.                   1 omslag
   889   (archiefschema 41)
        Afscheid van W.J. Kreeftmeijer, directeur van de 
        Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.
        1989.                         1 omslag
   890   (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk: viering 1000 jaar christendom in 1988.
        1986-1988.                      1 omslag
   891   (archiefschema 41)
        Quaker Council for European Affairs.
        1984-1985, 1987-1989.                 1 omslag
   892   (archiefschema 41)
        Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
        1984-1989.                      1 omslag
   893   (archiefschema 41)
        Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) te Utrecht.
        1985, 1988.                      1 omslag
   894   (archiefschema 41)
        OMCT/SOS Torture te Genève (Zwitserland).
        1985-1986.                      1 omslag
   895   (archiefschema 41)
        Sovjet Vredescomité te Moskou (USSR).
        1986-1989.                      1 omslag
   896   (archiefschema 41)
        END Liaison Committee te Nottingham (Verenigd Koninkrijk).
        1988-1990.                      1 omslag
   897   (archiefschema 41)
        IFOR te Alkmaar.
        1990-1991.                      1 omslag
   898   (archiefschema 41)
        Pax Christi Canada: rapport over militaire activiteiten bij 
        Goose Bay, Newfoundland (Canada).
        1990.                          1 stuk
   899   (archiefschema 41)
        IPB te Genève (Zwitserland).
        1989-1990.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   900   (archiefschema 41)
        Internationaal Erasmusprogramma "Adult Education".
        1990.                         1 omslag
   901   (archiefschema 41)
        Sri Lanka.
        1990.                         1 omslag
   902   (archiefschema 41)
        Republiek van Zuid-Afrika.
        1988-1990.                      1 omslag
   903   (archiefschema 11)
        Circulaires aan vertegenwoordigers bij internationale 
        instellingen.
        1984-1986, 1989.                   1 omslag
   904   (archiefschema 41)
        Pauselijke Raad voor de Cultuur.
        1984-1986.                      1 omslag
   905   (archiefschema 41)
        Jongerengroep van de Conferentie van Internationale Katholieke 
        Organisaties: verslag van een colloquium.
        1985.                          1 stuk
   906-912 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         906. Catholic Agency for World Decelopment te Dublin (Ierland). 
           1985-1986.
         907. Institut und Verlag Glaube in der 2. Welt te Zollikon 
           (Zwitserland). 1987-1989.
         908. One World Movement te Carlisle (Verenigd Koninkrijk). 
           1985-1986.
         909. World association of World Federalists te Amsterdam. 1984.
         910. World Conference on Religion and Peace te Genève 
           (Zwitserland). 1980, 1984, 1987-1988.
         911. World Information Clearing Centre te Genève. 1987-1988.
         912. World Peace Council te Helsinki (Finland). 1986, 1988.
        1980, 1984-1989.                  7 omslagen
   913   (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen in Polen.
        1990.                         1 omslag
   914-918 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
         914. Baltische staten. 1990-1991.
         915. Joegoslavië. 1990.
         916. Roemenië. 1989-1991.
         917. Soedan. 1989-1990.
         918. Tibet. 1989-1990.
        1989-1991.                     5 omslagen
   919   (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk.
        1985-1989.                      1 omslag
   920   (archiefschema 41)
        Vredesgroepen in de DDR.
        1990.                         1 omslag
   921   (archiefschema 41)
        Nationale secties: Tsjechoslowakije. Met retro acta.
        1989-1990.                      1 omslag
   922   (archiefschema 41)
        Centrum voor Informatie, Ontmoetingen, Dialoog, Educatie en 
        Gebed te Auschwitz (Polen): symposium "Nationalisme en 
        patriotisme in het Europa van heden" gehouden in 1992.
        1988,1991-1992.                    1 omslag
   923-928 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
         923. DDR. 1985-1986, 1988.
         924. Oost-Timor. 1988-1990.
         925. Polen. 1981, 1984-1989, z.j.
         926. USSR. 1985-1991.
         927. Tsjechoslowakije. 1982-1989.
         928. Republiek van Zuid-Afrika. 1984-1987.
        1981-1991.                     6 omslagen


             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   929-948 (archiefschema 11)
        Kaartsysteem houdende inhoudsopgaven van ingekomen en uitgegane 
        stukken, Geordend op onderwerp.
         929. Commissie Mensenrechten. 1981-1993.
         930. Commissie voor Ontwapening en Veiligheid. 1980-1993.
         931. Commissie Noord-Zuid. 1979, 1984-1993.
         932. Commissie Oost-West. 1988-1993.
         933. Commissie Financiën. 1979-1993.
         934. Commissie Jongeren- en Zomeractiviteiten. 1981-1986, 
           1988-1993.
         935. Commissie Geweldloosheid. 1979-1993.
         936. Interne communicatie. 1988-1993.
         937. Externe communicatie. 1981-1982.
         938. Commissie Oost-Europese Contacten. 1980-1987.
         939. Werkgroep Sprirtualiteit van de Vrede. 1981-1987, 1990-1992.
         940. Werkgroep Theologie van de Vrede. 1988, 1992-1993.
         941. Werkgroep Vredesopvoeding. 1979-1981, 1983-1988, 1990, 1992.
         942. Dialoog en Verzoening. 1988-1993.
         943. Ontwikkeling van de beweging. 1983-1984, 1986-1991.
         944. Representatie. 1983-1987.
         945. Curatorium. 1977-1978, 1980, 1983-1987.
         946. Uitvoerend Comité. 1978-1993.
         947. Algemene Internationale Raad. 1978, 1981-1993.
         948. Diversen. 1978-1983, 1988-1993, 1 omslag.
        1977-1993.               19 bundels en 1 omslag
   949   (archiefschema 41)
        Beraadslaging van nationale secties in Azië en de Pacific 
        gehouden te Hong Kong in 1992.
        1989-1992.                      1 omslag
   950   (archiefschema 41)
        Samenstelling van een retraitehandboek.
        1991-1994.                      1 omslag
   951-952 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
         951. Filippijnen. 1994-1996.
         952. Tibet. 1996.
        1994-1996.                     2 omslagen
   953   (archiefschema 41)
        Internationale actie tegen de wapenhandel.
        1991-1993.                      1 omslag
   954   (archiefschema 41)
        Berliner Konferenz te Berlijn (DDR).
        1989-1990.                      1 omslag
   955   (archiefschema 41)
        Pax Christi Nederland: Republiek van Zuid-Afrika.
        1990.                         1 omslag
   956   (archiefschema 41)
        Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW): werkgroep 
        Buitenlands Beleid te Brussel (België).
        1990.                         1 omslag
   957   (archiefschema 41)
        Secretariaat voor de Niet-gelovigen te Rome: enquête over geluk 
        en christelijk geloof.
        1988.                         1 omslag
   958-965 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         958. Association of International Youth Initiatives (AIYI) te 
           Moskou (USSR). 1989, z.j.
         959. CPT te Goiâna, Goiás (Brazilië). 1990.
         960. Conselho Inigenista Missionário (CIMi) te Brasília, Federaal 
           District (Brazilië). 1990.
         961. El Taller International te Reus (Spanje). 1989-1990.
         962. EPSO te Brussel (België). 1990.
         963. Helsinki Citizens' Assembly (HCA) te Praag (Tsjecoslowakije). 
           1990-1991.
         964. International Council of Christians and Jews (ICCJ) te 
           Heppenheim (BRD). 1990.
         965. Vereniging Economen voor Vrede te Den Haag.1990.
        1989-1991, z.j.                   8 omslagen
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   966-969 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
         966. Brazilië. 1990.
         967. Columbia. 1990.
         968. Haïti. 1990.
         969. Voormalig Joegoslavië. 1991.
        1990-1991.                     4 omslagen
   970-972 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
         970. IPIS te Antwerpen (België).
         971. IPB te Genève (Zwitserland).
         972. JPIC te idem.
        1994-1995.                     3 omslagen
   973   (archiefschema 41)
        Internationaal Gerechtshof te Den Haag: militair regime in 
        Chili.
        1989-1991.                      1 omslag
   974-976 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         974. Afghanistan. 1989.
         975. Cambodja. 1989.
         976. Midden-Amerika. 1989-1990.
        1989-1990.                     3 omslagen
   977   (archiefschema 41)
        Vlaamse Anti-Apartheids Koördinatie (VAAK).
        1988-1989.                      1 omslag
   978-982 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         978. Dominicaanse Republiek. 1984-1985.
         979. Guatemala. 1984-1986, 1989, z.j.
         980. Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 1984-1986, 1988, z.j.
         981. Oost-Timor. 1984-1987.
         982. Polen. 1982.
        1982, 1984-1989, z.j.                5 omslagen
   983-988 (archiefschema 11)
        Circulaires aan nationale secties. Incidenteel met bijlage.
         983. 1984-1987.
         984. 1988-1990.
         985. 1991-1992.
         986. 1993.
         987. 1994.
         988. 1995-1997.
        1984-1997.                     6 omslagen
   989-990 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Alfabetisch op naam van het land.
         989. Nederland. 1991.
         990. Tsjechoslowakije. 1990-1992.
        1990-1992.                     2 omslagen
   991-998 (archiefschema 41)
        Diverse landen en regio's. Alfabetisch op naam.
         991. Libië. 1986, z.j.
         992. Litouwen (USSR). 1985-1986, 1991.
         993. Mexico. 1984, 1986.
         994. Midden-Oosten. 1985-1989.
         995. Nicaragua. 1984-1985.
         996. Paraguay. 1984.
         997. Peru. 1984-1985.
         998. El Salvador. 1988-1990.
        1984-1991, z.j.                   8 omslagen
   999   (archiefschema 41)
        Wereldmediatheek: audiovisuele dienstverlening voor vredes-, 
        onwikkelings- en welzijnswerk te Antwerpen (België).
        1985, 1987-1989.                   1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1000   (archiefschema 51)
        IPIS te Antwerpen (België).
        1984-1991.                      1 omslag


           24. Commissie Mensenrechten
   1001-1008 (archiefschema 24)
        Stukken betreffende de commissie Mensenrechten, later commissie 
        Mensenrechten, Ontwikkeling en Ecologie.
        1001. 1975.
        1002. 1978-1980.
        1003. 1981-1983, 1 pak.
        1004. 1984-1986, 1 pak.
        1005. 1987-1989.
        1006. 1991-1992, 1 pak.
        1007. 1993-1994, 1 pak.
        1008. 1995-1996.
        1975-1996.               4 omslagen en 4 pakken
   1009   (archiefschema 41)
        OMCT/SOS Torture te Genève (Zwitserland).
        1990-1991.                        1 pak
   1010   (archiefschema 41)
        IPCC te Brussel (België).
        1989-1991.                      1 omslag
   1011   (archiefschema 41)
        Deelnemers aan het beraad van nationale secties in Azië en de 
        Pacific gehouden te Hong Kong in 1991.
        1990, z.j.                      1 omslag
   1012   (archiefschema 41)
        Midden-Europa en de Balkan.
        1991-1992, 1995-1996.                 1 omslag
   1013-1014 (archiefschema 41)
        Migranten en vluchtelingen.
        1013. 1990-1995, 1 pak.
        1014. 1996-1997.
        1990-1997.                  1 omslag en 1 pak
   1015   (archiefschema 11)
        Correspondentie met O. Winkler, permanent vertegenwoordiger bij 
        de Economic en Social Council (ECOSOC) van de Verenigde Naties 
        te Wenen (Oostenrijk). Met bijlagen.
        1990-1991.                      1 omslag
   1016   (archiefschema 41)
        Conference of ngo's in consultative status with the United 
        Nations ECOSOC (CONGO) te New York, New York (Verenigde Staten 
        van Amerika): commissie voor het Gezin.
        1986-1990.                      1 omslag
   1017-1035 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de commissie Mensenrechten van 
        de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland).
        1017. 1981-1982.
        1018. 1983.
        1019. 1984, januari - april.
        1020. 1984, mei - december.
        1021. 1985.
        1022. 1986, januari - mei.
        1023. 1986, juni - december.
        1024. 1987.
        1025. 1988.
        1026. 1989.
        1027. 1990.
        1028. 1991, 1 doos.
        1029. 1992, 1 pak.
        1030. 1993, januari - maart.
        1031. 1993, april - december.
        1032. 1994, 1 pak.
        1033. 1995, 1 doos.
        1034. 1996, 1 pak.
        1035. 1997, januari - mei.
        1981-1997.          14 omslagen, 3 pakken en 2 dozen
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1036   (archiefschema 41)
        Bijzondere ngo-commissie voor Ontwapening te Genève 
        (Zwitserland).
        1983-1991.                      1 omslag
   1037   (archiefschema 41)
        Bijzondere ngo-commissie Mensenrechten.
        1986.                         1 omslag
   1038   (archiefschema 41)
        United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) te 
        Wenen (Oostenrijk).
        1983-1988.                      1 omslag
   1039   (archiefschema 41)
        CONGO.
        1990-1991.                      1 omslag
   1040   (archiefschema 41)
        International Labour Office (ILO) te Genève (Zwitserland).
        1990-1991.                      1 omslag
   1041-1043 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1041. UNPO te Den Haag.
        1042. Wereldraad van Kerken te Genève (Zwitserland).
        1043. WCRP te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika).
        1994-1995.                     3 omslagen
   1044-1052 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de Verenigde Naties te New York, 
        New York (Verenigde Staten van Amerika).
        1044. 1988.
        1045. 1989.
        1046. 1990.
        1047. 1991.
        1048. 1992.
        1049. 1993.
        1050. 1994.
        1051. 1995.
        1052. 1996.
        1988-1996.                     9 omslagen
   1053-1068 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de UNESCO te Parijs (Frankrijk).
        1053. 1983.
        1054. 1984.
        1055. 1985.
        1056. 1986.
        1057. 1987.
        1058. 1988.
        1059. 1989.
        1060. 1990.
        1061. 1991.
        1062. 1992.
        1063. 1993.
        1064. 1994, 1 pak.
        1065. 1995, 1 pak.
        1066. 1996.
        1067. 1997.
        1068. 1998.
        1983-1998.               14 omslagen en 2 pakken
   1069   (archiefschema 41)
        Uitreiking van de Pax Christi Vredesprijs 1998 aan M. 
        Mungwarareba en L. Ntezimana te (onbekend) (Rwanda).
        1997-1999.                      1 omslag
   1070-1071 (archiefschema 41)
        Voormalig Joegoslavië.
        1070. 1995-1996, april, 1 pak.
        1071. 1996, mei - 1997.
        1995-1997.                  1 omslag en 1 pak
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1072   (archiefschema 41)
        Publicaties.
        1982-1997, z.j.                    1 omslag
   1073   (archiefschema 41)
        Werkgroep Waarheidscommissies en Straffeloosheid.
        1996-1997.                      1 omslag
   1074   (archiefschema 41)
        Werkgroep Kinderrechten.
        1996-1997.                      1 omslag
   1075   (archiefschema 41)
        Werkgroep Vrouwenrechten.
        1995-1997.                      1 omslag
   1076   (archiefschema 41)
        Life and Peace Institute te Uppsala (Zweden).
        1996-1997.                      1 omslag
   1077   (archiefschema 41)
        Uitreiking van de Pax Christi Vredesprijs aan pater D. Soares 
        en mevrouw M. Lourdes Cruz uit Oost-Timor.
        1996-1997.                      1 omslag
   1078-1093 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de Raad van Europa te 
        Straatsburg (Frankrijk).
        1078. 1983.
        1079. 1984.
        1080. 1985.
        1081. 1986.
        1082. 1987.
        1083. 1988.
        1084. 1989.
        1085. 1990.
        1086. 1991.
        1087. 1992.
        1088. 1993.
        1089. 1994.
        1090. 1995.
        1091. 1996.
        1092. 1997.
        1093. 1998.
        1983-1998.                     16 omslagen
   1094-1103 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de ECOSOC van de Verenigde 
        Naties te Wenen (Oostenrijk).
        1094. 1983.
        1095. 1984.
        1096. 1985.
        1097. 1986.
        1098. 1987.
        1099. 1988.
        1100. 1989.
        1101. 1990.
        1102. 1991.
        1103. 1992.
        1983-1992.                     10 omslagen
   1104-1105 (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de commissie Mensenrechten van 
        de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland).
        1104. 1997.
        1105. 1998.
        1997-1998.                     2 omslagen
   1106   (archiefschema 41)
        OMCT/SOS Torture te Genève (Zwitserland).
        1986, 1994-1998.                   1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1107   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij de Verenigde Naties te New York, 
        New York (Verenigde Staten van Amerika).
        1997.                         1 omslag
   1108-1115 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1108. CPT te Goiâna, Goiás (Brazilië).
        1109. CONGO.
        1110. CCEE te Sankt Gallen (Zwitserland).
        1111. CIDSE te Brussel (België).
        1112. Fondation pour le progrès de l'homme te Parijs (Frankrijk).
        1113. HCA te Praag (Tsjechië).
        1114. International Alert te Londen (Verenigd Koninkrijk).
        1115. IFOR te Alkmaar.
        1993-1995.                     8 omslagen
   1116-1121 (archiefschema 41)
        Commissies Justitia et Pax. Geordend op onderwerp.
        1116. België te Brussel. 1986-1990.
        1117. Europa. 1985-1991, 1993-1995, 1997.
        1118. Idem. 1996-1998.
        1119. Ierland te Dublin. 1986-1988.
        1120. Nederland te Den Haag. 1985-1987, 1994-1998.
        1121. Pauselijke commissie te Rome. 1986-1990, 1994-1996, 1988.
        1985-1991, 1993-1998.                6 omslagen
   1122-1133 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1122. Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) te Brussel 
           (België). 1994-1997.
        1123. CPT te Goiânia, Goiá (Brazilië). 1996-1998.
        1124. CCEE. 1996-1997.
        1125. CONGO. 1996-1997.
        1126. CIDSE te Brussel. 1997-1998.
        1127. IFOR te Alkmaar. 1996-1998.
        1128. IPB te Genève (Zwitserland). 1996.
        1129. Idem. 1997-1998.
        1130. OIC te Genève. 1993, 1996-1998.
        1131. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE): 
           Office for Democratic Institutions and Human Rights te 
           Warschau (Polen). 1996-1998.
        1132. WCRP te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika). 
           1996-1998.
        1133. Wereldraad van Kerken te Genève. 1996, 1998.
        1993-1998.                     12 omslagen
   1134   (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk.
        1975-1976, 1980-1981, 1983-1987, 1991, 1998.     1 omslag
   1135   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij het United Nations Children's 
        Fund (UNICEF) te Genève (Zwitserland).
        1996-1997.                      1 omslag
   1136-1139 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op landsnaam.
        1136. Columbia. 1995-1997.
        1137. GOS. 1992-1997.
        1138. Kroatië. 1995-1997.
        1139. Zaïre. 1987, 1994-1995, z.j.
        1987, 1992-1997, z.j.                4 omslagen


           Commissies
           21. Commissie Financiën
   1140-1154 (archiefschema 21)
        Stukken betreffende de commissie Financiën.
        1140. 1977-1978.
        1141. 1979.
        1142. 1980.
        1143. 1981.
        1144. 1982.
        1145. 1983.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

        1146. 1984.
        1147. 1985.
        1148. 1986.
        1149. 1987.
        1150. 1988.
        1151. 1989.
        1152. 1990.
        1153. 1991.
        1154. 1992.
        1977-1992.                     15 omslagen
   1155   (archiefschema 41)
        Nationale secties: Zwitserland.
        1980-1986, 1989.                   1 omslag
   1156   (archiefschema 41)
        Seminars gehouden te Kielce (Polen).
        1984-1986.                      1 omslag
        NB: Schimmelsporen.
   1157   (archiefschema 41)
        Nationale secties: Polen.
        1990-1992.                      1 omslag
        NB: Schimmelsporen.
   1158-1161 (archiefschema 41)
        Diverse regio's. Alfabetisch op naam.
        1158. Afrika. 1995-1998, z.j.
        1159. Azië en de Pacific. 1995-1997.
        1160. Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 1995-1997.
        1161. Midden-Europa en de Balkan. 1995-1997.
        1995-1998, z.j.                   4 omslagen


           27. Commissie Zekerheid en Ontwapening
   1162-1182 (archiefschema 27)
        Stukken betreffende de commissie Zekerheid en Ontwapening.
        1162. 1975-1976, 1978.
        1163. 1979.
        1164. 1980.
        1165. 1981.
        1166. 1982.
        1167. 1983.
        1168. 1984.
        1169. 1985.
        1170. 1986.
        1171. 1987.
        1172. 1988.
        1173. 1989.
        1174. 1990.
        1175. 1991.
        1176. 1992.
        1177. 1993.
        1178. 1994.
        1179. 1995.
        1180. 1996.
        1181. 1997.
        1182. 1998.
        1975-1976, 1978-1998.               21 omslagen
        NB: Vanaf 1990 commissie Zekerheid, Demilitarisering en 
        Wapenhandel geheten.
   1183   (archiefschema 41)
        Kernproeven door Frankrijk en de Volksrepubliek China.
        1995.                         1 omslag
   1184   (archiefschema 41)
        Internationale gedragscodes voor wapenhandel.
        1997-1998.                      1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1185   (archiefschema 41)
        Staatsgreep in de USSR.
        1991.                         1 omslag
   1186   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging als ngo bij internationale instellingen.
        1994-1995.                      1 omslag
   1187   (archiefschema 41)
        G. kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel 
        (België), internationaal voorzitter.
        1993.                         1 omslag
   1188   (archiefschema 41)
        Pauselijke Raad voor de Leken: werelddagen van de jeugd.
        1990.                         1 omslag
   1189   (archiefschema 41)
        Serpaj Europa.
        1989-1990.                      1 omslag
   1190   (archiefschema 41)
        Vredesmuseum te Lindau-Bad Schachen (BRD): 10-jarig bestaan.
        1990.                         1 omslag
   1191   (archiefschema 41)
        Nationale secties: Zaïre/Congo.
        1995-1997, z.j.                    1 omslag
   1192   (archiefschema 41)
        World Council for Global Co-operation te Toronto, Ontario 
        (Canada).
        1989.                         1 omslag
   1193   (archiefschema 41)
        Office Catholique d'Information et d'Initiative pour l'Europe 
        (OCIPE) te Straatsburg (Frankrijk).
        1990.                         1 omslag
   1194   (archiefschema 41)
        Midden-Amerika.
        1982-1983.                      1 omslag
   1195   (archiefschema 41)
        Publicaties.
        1984.                         1 omslag
   1196   (archiefschema 41)
        European Centre for Studies, Information and Education on 
        Pacific Issues (ECSIEP) te Zeist.
        1994, 1996.                      1 omslag
   1197   (archiefschema 41)
        Russisch-orthodoxe Kerk.
        1990, 1994-1998.                   1 omslag
   1198   (archiefschema 41)
        Life and Peace Institute te Uppsala (Zweden).
        1998.                         1 omslag
   1199   (archiefschema 41)
        Werkgroep Azië en Pacific.
        1993-1994.                      1 omslag
   1200   (archiefschema 41)
        Gemengde commissie Oost-West en Zekerheid en Ontwapening.
        1989-1990.                      1 omslag
   1201   (archiefschema 41)
        USSR.
        1987-1990.                      1 omslag
   1202-1204 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1202. Breed Overleg Zuidelijk Afrika van katholieke organisaties 
           (BOZA) te Den Haag. 1989.
        1203. BICE te Genève (Zwitserland). 1984, 1986.
        1204. CIIR te Londen (Verenigd Koninkrijk). 1985.
        1205. CODEHUCA te San José (Costa Rica). 1985-1986, 1989.
        1206. CEC te Genève. 1988.
        1207. Congrès des Peuples te Parijs (Frankrijk). 1987.
        1208. CIDSE te Brussel (België). 1982, 1985, z.j.
        1209. Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) te Den Haag. 1988-1990.
        1210. Irish Missionary Union (IMU) te Dublin (Ierland). 1989-1990.
        1211. Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (JEC) te Parijs. 
           1986.
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

        1212. Joint Task Force on Development Issues (JTF) te Brussel. 
           1984-1985.
        1213. Nobelinstituut te Oslo (Noorwegen). 1984-1986, 1990, z.j.
        1214. Vlaamse Vredesuniversiteit te Gent (België). 1985.
        1982, 1984-1990, z.j.               13 omslagen
   1215-1217 (archiefschema 41)
        Nationale secties. Geordend op naam van het land.
        1215. Malta. 1985.
        1216. Schotland. 1987.
        1217. België, Walonië-Brussel. 1984-1985.
        1984-1985, 1987.                  3 omslagen
   1218-1221 (archiefschema 41)
        Diverse landen. Alfabetisch op naam.
        1218. Hongarije. 1988, 1990.
        1219. Nicaragua, 1 stuk. [1990].
        1220. Sri Lanka. 1985-1987.
        1221. Uruguay. 1984-1985.
        1984-1988, 1990.             3 omslagen en 1 stuk
   1222   (archiefschema 41)
        Non-proliferatie van kernwapens.
        1993-1994.                      1 omslag
   1223   (archiefschema 41)
        Landmijnen.
        1994, z.j.                      1 omslag
   1224   (archiefschema 41)
        Werkgroep Wereldwijde Contacten en Ontwikkeling van Secties.
        1987.                         1 omslag
   1225-1232 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1225. Coördinatie Mensenrechten te Antwerpen (België). 1987.
        1226. Franciscaanse commissie Justitia en Pax te Antwerpen. 1985, 1 
           stuk.
        1227. Internationale Universiteit voor de Vrede te Barcelona 
           (Spanje). 1985.
        1228. Mouvement des Intellectuels Catholiques (MIC) te Rose-Hill 
           (Mauritius). 1985, 1 stuk.
        1229. Mouvement International des Etudiants Catholiques (MIEC) te 
           Parijs (Frankrijk). 1986, 1 stuk.
        1230. War Resisters International (WRI) te Londen (Verenigd 
           Koninkrijk) 1985, 1988.
        1231. Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN) te Rotterdam. 
           [1989].
        1232. Wereldraad van Kerken. 1991.
        1985-1989, 1991.            5 omslagen en 3 stukken
   1233   (archiefschema 41)
        G. kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel 
        (België), internationaal voorzitter.
        1998.                         1 omslag
   1234   (archiefschema 41)
        Voormalig Joegoslavië.
        1991-1993.                      1 omslag
        NB: Schimmelsporen.
   1235   (archiefschema 41)
        Vertegenwoordiging bij internationale instellingen.
        1983-1989, 1991-1993.                 1 omslag
   1236   (archiefschema 41)
        Beraadslaging met de Russisch-orthodoxe Kerk gehouden te Moskou 
        (USSR) in 1980.
        1977, 1980.                      1 omslag
   1237   (archiefschema 41)
        Bezoek aan Haïti.
        1983-1984.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1238   (archiefschema 41)
        Viering 40-jarig bestaan.
        1985.                         1 omslag
   1239-1240 (archiefschema 41)
        Geschiedschrijving van de beweging.
        1239. 1975, 1984-1986, 1988.
        1240. 1991-1994.
        1975, 1984-1986, 1988, 1991-1994.          2 omslagen
   1241   (archiefschema 41)
        Oost-West-Zuid conferentie gehouden te Utrecht in 1990.
        1989-1991.                      1 omslag
   1242-1246 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1242. CIDSE te Brussel (België). 1993, 1 stuk.
        1243. El Taller International te Tunis-Belvédère (Tunesië). 1993.
        1244. Letse Vredesbeweging te Riga (Letland). 1993.
        1245. Vredesmuseum te Lindau-Bad Schachen (BRD). 1992-1994.
        1246. WCRP te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika). 
           1993.
        1992-1994.                4 omslagen en 1 stuk
   1247   (archiefschema 41)
        Werkgroep Geloof, Dialoog en Verzoening.
        1993, 1996-1998.                   1 omslag
   1248   (archiefschema 3)
        Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het internationaal 
        secretariaat.
        1981-1983.                      1 omslag
   1249   (archiefschema 3)
        Stukken betreffende het internationaal secretariaat.
        1998.                         1 omslag
   1250-1255 (archiefschema 41)
        Werkgroep Theologie van de Vrede.
        1250. 1984.
        1251. 1985.
        1252. 1986.
        1253. 1987.
        1254. 1988.
        1255. 1992.
        1984-1988, 1992.                  5 omslagen
   1256-1267 (archiefschema 41)
        Internationale groep van vredestheologen. Geordend op 
        onderwerp.
        1256. Correspondentie. Met bijlagen. 1986.
        1257. Australië. 1983-1986, z.j.
        1258. België. 1984-1986, z.j.
        1259. BRD. 1984, z.j.
        1260. DDR. 1984, z.j.
        1261. Verenigd Koninkrijk. 1984-1985.
        1262. Ierland. 1985, 1 stuk.
        1263. Frankrijk. 1983-1985.
        1264. Italië. 1984, z.j.
        1265. Nederland. 1985.
        1266. Verenigde Staten van Amerika. 1983-1984, z.j.
        1267. Zwitserland. [1981], 1984.
        [1981], 1983-1986, z.j.         11 omslagen en 1 stuk
   1268   (archiefschema 41)
        Toespraken bij diverse gelegenheden gehouden door M. kardinaal 
        Feltin, aartsbisschop van Parijs (Frankrijk), internationaal 
        voorzitter.
        1950-1956, 1960, 1963.                1 omslag
   1269   (archiefschema 41)
        Kanunnik B. Lalande te Parijs (Frankrijk), délégué général 
        ecclésiastique.
        1953-1955, 1962.                   1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1270   (archiefschema 41)
        Toespraken gehouden door diverse personen.
        1953-1954, 1956, 1960-1961.              1 omslag
   1271   (archiefschema 41)
        Aard en rol van de beweging.
        1951-1955, 1961, 1963, z.j.              1 omslag
   1272-1274 (archiefschema 41)
        Diverse instellingen. Alfabetisch op naam.
        1272. Commissie Justitia et Pax van de Unie van algemeen oversten 
           van religieuze orden te Rome (Italië). 1991.
        1273. Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale (JOCI) te Brussel 
           (België). 1989.
        1274. Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie te Brussel. 
           1988-1989.
        1988-1989, 1991.                  3 omslagen
   1275   (archiefschema 41)
        Europees Parlement.
        1987, 1989-1991, z.j.                 1 omslag
   1276   (archiefschema 41)
        Internationale werkgroep van de beweging te Rome (Italië).
        1991-1993.                      1 omslag
   1277-1289 (archiefschema 26)
        Stukken betreffende de commissie Oost-West.
        1277. 1983.
        1278. 1984.
        1279. 1985.
        1280. 1986.
        1281. 1987.
        1282. 1988.
        1283. 1989.
        1284. 1990.
        1285. 1991.
        1286. 1992.
        1287. 1993.
        1288. 1994.
        1289. 1995.
        1983-1995.                     13 omslagen
   1290   (archiefschema 26)
        Stukken betreffende de commissie Oost-Europese Contacten.
        1980-1982.                      1 omslag
   1291-1299 (archiefschema 41)
        Stukken betreffende de commissie Kerk en Vrede.
        1291. 1974.
        1292. 1976.
        1293. 1977.
        1294. 1978.
        1295. 1979.
        1296. 1980.
        1297. 1981.
        1298. 1982.
        1299. 1983.
        1974, 1976-1983.                  9 omslagen
   1300-1301 (archiefschema 41)
        Werkgroep Ecologie en Vrede.
        1300. 1993.
        1301. 1994.
        1993-1994.                     2 omslagen
   1302-1309 (archiefschema 41)
        Werkgroep Wereldwijde Contacten en Ontwikkeling van Secties.
        1302. 1983.
        1303. 1984.
        1304. 1986.
        1305. 1987.
        1306. 1988.
        1307. 1989.
        1308. 1990.
        1309. 1991.
        1983-1984, 1986-1991.                8 omslagen


             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal


           22. Commissie Geweldloosheid
   1310-1329 (archiefschema 22)
        Stukken betreffende de commissie Geweldloosheid.
        1310. 1979.
        1311. 1980.
        1312. 1981.
        1313. 1982.
        1314. 1983.
        1315. 1984.
        1316. 1985.
        1317. 1986.
        1318. 1987.
        1319. 1988.
        1320. 1989, 1 stuk.
        1321. 1990.
        1322. 1991.
        1323. 1992.
        1324. 1993.
        1325. 1994.
        1326. 1995.
        1327. 1996.
        1328. 1997.
        1329. 1998.
        1979-1998.                19 omslagen en 1 stuk
   1330   (archiefschema 41)
        Nationale commissie voor Internationale Samenwerking en 
        Duurzame Ontwikkeling (NCDO) te Amsterdam: Europese conferentie 
        over conflictpreventie.
        1997.                         1 omslag
   1331   (archiefschema 41)
        Internationale conferentie over civiele interventie bij 
        conflicten gehouden te Antwerpen (België) in 1994.
        1993-1995.                      1 omslag
   1332-1340 (archiefschema 41)
        Werkgroep Spiritualiteit van de Vrede.
        1332. 1979.
        1333. 1981.
        1334. 1983.
        1335. 1984.
        1336. 1985.
        1337. 1986.
        1338. 1990.
        1339. 1991.
        1340. 1992.
        1979, 1981, 1983-1986, 1990-1992.          9 omslagen
   1341   (archiefschema 41)
        Werkgroep Kerk en Vrede.
        1992.                         1 omslag
   1342-1354 (archiefschema 41)
        Werkgroep voor Vredeseducatie.
        1342. 1978, 1 stuk.
        1343. 1979.
        1344. 1980.
        1345. 1981, 1 stuk.
        1346. 1983.
        1347. 1984.
        1348. 1985.
        1349. 1987.
        1350. 1988.
        1351. 1990.
        1352. 1991.
        1353. 1992.
        1354. 1994.
        1978-1981, 1983-1985, 1987-1988. 1990-1992, 1994.
                           11 omslagen en 2 stukken


             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1355-1359 (archiefschema 24)
        Stukken betreffende de commissie Mensenrechten, Duurzame 
        Ontwikkeling en Ecologie.
        1355. 1993.
        1356. 1994.
        1357. 1995.
        1358. 1996.
        1359. 1997.
        1993-1997.                     5 omslagen
   1360   (archiefschema 41)
        Werkgroep Wereldgemeenschap.
        1980-1981.                      1 omslag
   1361   (archiefschema 41)
        Wereldorde.
        1979-1980.                      1 omslag
   1362-1377 (archiefschema 41)
        Interne communicatie.
        1362. 1978.
        1363. 1979.
        1364. 1980.
        1365. 1981.
        1366. 1982.
        1367. 1983.
        1368. 1984.
        1369. 1985.
        1370. 1986.
        1371. 1987.
        1372. 1988.
        1373. 1989.
        1374. 1990.
        1375. 1991, ontbreekt.
        1376. 1992.
        1377. 1993.
        1978-1993.                     16 omslagen
   1378-1380 (archiefschema 41)
        Externe communicatie.
        1378. 1978-1979.
        1379. 1980-1981.
        1380. 1982-1983.
        1978-1983.                     3 omslagen


           25. Commissie Noord-Zuid
   1381-1392 (archiefschema 25)
        Stukken betreffende de commissie Noord-Zuid.
        1381. 1984.
        1382. 1985.
        1383. 1986.
        1384. 1987.
        1385. 1988.
        1386. 1989.
        1387. 1990.
        1388. 1991, ontbreekt.
        1389. 1992.
        1390. 1993.
        1391. 1994.
        1392. 1995.
        1984-1995.                     12 omslagen
   1393   (archiefschema 41)
        Commissie Noord-Zuid: schuldenlast van landen in de Derde 
        Wereld.
        1986-1989.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1394-1411 (archiefschema 24)
        Stukken betreffende de commissie Mensenrechten.
        1394. 1979.
        1395. 1980.
        1396. 1981.
        1397. 1982.
        1398. 1983.
        1399. 1984.
        1400. 1985.
        1401. 1986.
        1402. 1987.
        1403. 1988.
        1404. 1989.
        1405. 1990.
        1406. 1991.
        1407. 1992.
        1408. 1993.
        1409. 1994.
        1410. 1997.
        1411. 1998, 1 stuk.
        1979-1994, 1997-1998.          17 omslagen en 1 stuk
   1412-1422 (archiefschema 21)
        Stukken betreffende de commissie Financiën.
        1412. 1979.
        1413. 1980.
        1414. 1981.
        1415. 1982.
        1416. 1983.
        1417. 1984.
        1418. 1985.
        1419. 1986.
        1420. 1987.
        1421. 1989.
        1422. 1993.
        1979-1987, 1989, 1993.               11 omslagen


           23. Jeugd- en Zomeractiviteiten, Jongerenforum
   1423-1431 (archiefschema 23)
        Stukken betreffende het Jongerenforum.
        1423. 1990.
        1424. 1991.
        1425. 1992.
        1426. 1993.
        1427. 1994.
        1428. 1995.
        1429. 1996.
        1430. 1997.
        1431. 1998.
        1990-1998.                8 omslagen en 1 stuk
        NB: Voorheen commissie Jeugd- en Zomeractiviteiten.
   1432   (archiefschema 41)
        Werkgroep Vredesgeschiedenis.
        1992.                          1 stuk
   1433   (archiefschema 41)
        Vrienden van Pax Christi: Steuncomité.
        1980-1981, z.j.                    1 omslag
   1434   (archiefschema 41)
        Publieke opinie.
        1988-1989.                      1 omslag
   1435   (archiefschema 1)
        Stuurgroep van de Algemene Internationale Raad.
        1985-1988.                      1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1436-1447 (archiefschema 23)
        Stukken betreffende de commissie Jeugd- en zomeractiviteiten.
        1436. 1978.
        1437. 1979.
        1438. 1980.
        1439. 1981.
        1440. 1982.
        1441. 1983.
        1442. 1984.
        1443. 1985.
        1444. 1986.
        1445. 1987.
        1446. 1988.
        1447. 1989.
        1978-1989.                     12 omslagen
        NB: Deze commissie is in 1990 omgevormd tot het Jongerenforum.
   1448   (archiefschema 41)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen over de 
        oorlog in de Perzische Golf.
        1991.                         1 omslag
   1449   (archiefschema 41)
        Verslag van het zomerseminar over de vredesopvoeding.
        1980.                          1 deel
   1450-1451 (archiefschema 3)
        Stukken betreffende het internationaal secretariaat.
        1450. 1996.
        1451. 1997.
        1996-1997.                     2 omslagen
   1452   (archiefschema 41)
        Commissie Financiën: correspondentie met diverse instellingen 
        in de Verenigde Staten van Amerika over financiële steun.
        1970.                         1 omslag
   1453-1461 (archiefschema 21)
        Stukken betreffende de commissie Financiën.
        1453. 1970.
        1454. 1971.
        1455. 1972.
        1456. 1973, 1 stuk.
        1457. 1974.
        1458. 1975.
        1459. 1976.
        1460. 1977.
        1461. 1978.
        1970-1978.                8 omslagen en 1 stuk
   1462   (archiefschema 41)
        Curatorium van de Vrienden van Pax Christi.
        1982-1983.                      1 omslag
   1463-1470 (archiefschema 2)
        Stukken betreffende het Uitvoerend Comité.
        1463. 1991.
        1464. 1992.
        1465. 1993.
        1466. 1994.
        1467. 1995.
        1468. 1996.
        1469. 1997.
        1470. 1998.
        1991-1998.                     8 omslagen


           2. Uitvoerend Comité
   1471   (archiefschema 1.2)
        Verslagen van vergaderingen van het Uitvoerend Comité.
        1951-1952.                      1 omslag
             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1472-1498 (archiefschema 1)
        Stukken betreffende de Algemene Internationale Raad. Geordend 
        op congresplaats.
        1472. Parijs (Frankrijk). 1953.
        1473. Fribourg (Zwitserland). 1954.
        1474. Parijs. 1958.
        1475. Straatsburg (Frankrijk). 1959.
        1476. Parijs. 1959.
        1477. Rome (Italië). 1960.
        1478. Genève (Zwitserland). 1960.
        1479. Parijs. 1961, februari.
        1480. Idem. 1961, oktober.
        1481. Rome. 1963.
        1482. Parijs. 1965.
        1483. Rome. 1965.
        1484. Huis ter Heide. 1966.
        1485. Freiburg im Breisgau (BRD). 1967.
        1486. Leuven (België). 1968, 1 stuk.
        1487. Maastricht 1968.
        1488. Leuven 1969.
        1489. Wenen (Oostenrijk) 1970.
        1490. Venetië (Italië). 1971.
        1491. Westmalle (België). 1972.
        1492. Luxemburg (Luxemburg). 1973.
        1493. Kevelaer (BRD). 1973.
        1494. Noordwijkerhout. 1974.
        1495. Londen/Colney (Verenigd Koninkrijk). 1975.
        1496. Barcelona (Spanje). 1976.
        1497. Dublin (Ierland). 1977.
        1498. Den Haag. 1978.
        1953-1954, 1958-1961, 1963, 1965-1978.  27 omslagen en 1 stuk
   1499-1511 (archiefschema 1)
        Stukken betreffende de Algemene Interntionale Raad. Geordend op 
        congresplaats.
        1499. Assissi (Italië). 1979.
        1500. Lille (Frankrijk). 1980.
        1501. Wenen (Oostenrijk). 1981.
        1502. Stuttgart (BRD). 1982.
        1503. Fribourg (Zwitserland). 1983.
        1504. West-Wickam, Kent (Verenigd Koninkrijk). 1984.
        1505. Brugge (België). 1985, 1 pak.
        1506. Vicenza (Italië). 1986, 1 pak.
        1507. Chantilly (Frankrijk). 1987, 1 pak.
        1508. Kevelaer (BRD). 1988, 1 pak.
        1509. Wenen (Oostenrijk). 1990.
        1510. Fatima (Portugal). 1992.
        1511. Twickenham/Londen (Verenigd Koninkrijk). 1997.
        1979-1988, 1990, 1992, 1997.      9 omslagen en 4 pakken
   1512   (archiefschema 41)
        VAAK.
        1990.                         1 omslag
   1513   (archiefschema 41)
        Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (ASF) Nederland en België 
        te Haarlem.
        1986-1989, 1991-1992, z.j.              1 omslag
   1514   (archiefschema 41)
        World Conference on Religion and Peace te Genève (Zwitserland).
        1991, 1993.                      1 omslag
   1515   (archiefschema 41)
        Bewapeningseconomie en vredeseconomie.
        1986-1988.                      1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1516   (archiefschema 11)
        Circulaires en doorslagen van brieven aan leden van het 
        Uitvoerend Comité.
        1984-1990.                      1 omslag
   1517   (archiefschema 41)
        Internationaal congres "Techiek en vrede" gehouden te Leuven en 
        Brussel.
        1957-1958.                      1 omslag
   1518   (archiefschema 41)
        J. van 't Hof, internationaal penningmeester.
        1982, 1984-1985, 1987-1988.              1 omslag
   1519   (archiefschema 11)
        Correspondentie met C. ter Maat, lid van het curatorium van de 
        Stuurgroep en adviseur van de commissie Oost-West. Met 
        bijlagen.
        1979-1990.                      1 omslag
   1520   (archiefschema 41)
        Bezoek van een delegatie van het Sovjet Vredescomité te Moskou 
        (USSR).
        1990.                         1 omslag
   1521-1523 (archiefschema 11)
        Correspondentie van zr. M. E. Jegen, congregatie van zusters 
        van OLV van Namen, internationaal vice-voorzitter en 
        vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties te New York, New York 
        (Verenigde Staten van Amerika) met diverse personen en 
        instellingen. Met bijlagen.
        1521. 1984-1990.
        1522. 1991-1994.
        1523. 1995-1997.
        1984-1997.                     3 omslagen
   1524-1527 (archiefschema 41)
        F. kardinaal König, aartsbisschop van Wenen (Oostenrijk), 
        internationaal voorzitter. Met retro acta.
        1524. 1982, 1984.
        1525. 1985.
        1526. 1986-1988.
        1527. 1989-1990.
        1982, 1984-1990.                  4 omslagen
   1528-1530 (archiefschema 41)
        G. kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel 
        (België), internationaal voorzitter. Met retro acta.
        1528. 1988.
        1529. 1990-1992.
        1530. 1994-1997.
        1988, 1990-1992, 1994-1997.             3 omslagen
   1531-1532 (archiefschema 41)
        Mgr. L. Betazzi, bisschop van Ivrea (Italië), internationaal 
        voorzitter. Met post acta.
        1531. 1978, 1980, 1984-1985.
        1532. 1989-1990.
        1978, 1980, 1984-1985, 1989-1990.          2 omslagen
   1533   (archiefschema 41)
        Mgr. H. Ernst, bisschop van Breda, internationaal 
        vice-voorzitter.
        1984-1990.                      1 omslag
   1534-1535 (archiefschema 11)
        Correspondentie van O.J. McTernan OFM te Londen (Verenigd 
        Koninkrijk), speciaal adviseur voor Oost-West relaties, met 
        diverse personen en instellingen. Met bijlagen.
        1534. 1984-1990.
        1535. 1991-1997.
        1984-1997.                     2 omslagen

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

� Archief Pax Christi Internationaal

   1536   (archiefschema 41)
        C.J.M. Vis, internationaal penningmeester, later adviseur voor 
        financiële en juridische aangelegenheden.
        1981-1982, 1984, 1986-1990.              1 omslag
   1537-1554 (archiefschema 41)
        Leden van het Uitvoerend Comité. Alfabetisch op naam.
        1537. E. kardinaal Arns OFM, aartsbisschop van Sâo Paulo, Sâo Paulo 
           (Brazilië). 1983, 1985-1986, 1988-1990.
        1538. T. Declercq te Antwerpen (België). 1992, z.j.
        1539. Mgr. O.O. Dotti OFMCap, bisschop van Vacaria, Rio Grande do 
           Sul (Brazilië). 1997-1998, z.j.
        1540. H. Froehlich te Heidelberg (BRD). 1997.
        1541. O. Hardwicke te Wrecsam/Londen (Verenigd Koninkrijk). 
           1987-1990.
        1542. N. Hilgers te Brussel (België). 1985, 1987-1990.
        1543. B. Kent te Londen (Verenigd Koninkrijk). 1987-1988.
        1544. K. Koppe te Bonn (BRD). 1984-1987.
        1545. K. Kruhonja te Osijek (Kroatië). 1996-1998.
        1546. Mgr. B. Lalande te Parijs (Frankrijk). 1987-1989.
        1547. F. Machado te (onbekend). 1992.
        1548. G. Novello te Rossano (Italië). 1985-1990.
        1549. M. Nussbaumer te Chêne-Bougeries (Zwitserland). 1985-1988, 
           1993.
        1550. Zr. K. Pruitt CSJP (onbekend) te Seattle, Washington 
           (Verenigde Staten van Amerika). 1992-1998.
        1551. A. Samuel te Tassin (Frankrijk). 1991-1992.
        1552. M. Schuurmans te Leiden. 1990, 1992-1995, 1997.
        1553. S. Thompson te Belfast (Verenigd Koninkrijk). 1984-1990.
        1554. C. Werleigh te Port-au-Prince (Haïti). 1992-1997.
        1983-1998, z.j.                  18 omslagen
   1555   (archiefschema 41)
        Pater J. Kerkhofs SJ te Leuven (België), vice-voorzitter van 
        het Curatorium.
        1980, 1982-1988, 1590.                1 omslag
   1556-1563 (archiefschema 11)
        Correspondentie met diverse personen en instellingen. 
        Incidenteel met bijlagen.
        1556. 1984.
        1557. 1985.
        1558. 1986.
        1559. 1987.
        1560. 1988.
        1561. 1989.
        1562. 1990.
        1563. 1991.
        1984-1991.                     8 omslagen
   1564-1571 (archiefschema 31)
        Stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement.
        1564. 1958.
        1565. 1974.
        1566. 1980.
        1567. 1981.
        1568. 1982, 1 omslag.
        1569. 1987, 1 omslag.
        1570. 1988.
        1571. 1992, 1 omslag.
        1958, 1974, 1980-1982, 1987-1988, 1992.5 stukken en 3 omslagen
   1572   (archiefschema 1)
        Stukken betreffende de Algemene Internationale Raad gehouden te 
        Aken (BRD).
        1952.                         1 omslag

             Katholiek Documentatie Centrum - Nijmegen

Persoonlijke instellingen