Huwelijk

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

Binnen de katholieke kerk is het huwelijk een sacrament. Man en vrouw dienen elkaar het huwelijkssacrament toe, waarbij de lokale pastoor of bisschop als getuige optreedt. Door het huwelijkssacrament ontvangen man en vrouw de genade (Bovennatuurlijke hulp van God, die mensen helpt als een goed christen te leven. Door als een goed christen te leven kan iemand het heil, het eeuwige leven bij God, bereiken.), die hen helpt aan de verplichtingen van een Christelijk huwelijk te voldoen. Een katholiek huwelijk kan niet ontbonden worden, bruid en bruidegom zijn namelijk door God met elkaar verbonden en wat door God verbonden is kan door geen mens verbroken worden. Wel kan een huwelijk door een kerkelijke rechtbank ongeldig of nietig verklaard worden, wat wil zeggen dat het huwelijk eenvoudigweg nooit heeft bestaan.

Persoonlijke instellingen