Heiligendagen

Uit Digitaal Katholiek Erfgoedhuis

Ga naar: navigatie, zoeken

In het rooms-katholieke geloof worden gedurende het jaar vele heiligen vereerd. De heiligen worden op verschillende manieren herdacht: door feestdagen, de verering van relieken en bedevaarten. In het dagelijkse leven spelen de verschillende heiligendagen een grote rol. Aan de hand van de verschillende heiligendagen werd vaak het gewone leven ingedeeld. In de landbouw werden aan de hand van heiligendagen regels vastgesteld. Zo ging men er bijvoorbeeld van uit dat het na de ijsheiligen ( 11/15 mei, o.a. Mamertus, Servatius en Pancratius) niet meer zou vriezen. Men legde deze regels vaak vast in gezegdes. Bijvoorbeeld: 'Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt, of: Als de bladeren vallen op Sint Martijn, zal de winter een harde zijn.' Naast heiligen, wiens naamdagen periodes in het jaar markeren, bestaan er patroonheiligen: speciale beschermers van dorpen of doelgroepen. Sint Anna is bijvoorbeeld de heilige voor ongehuwde moeders met een kinderwens terwijl Sint Antonius juist de patroon voor verloren voorwerpen is. De feestdagen van heiligen worden bepaald door hun sterfdag en staan op de zogenaamde heiligenkalender. Op zo'n heiligendag wordt de heilige met zijn bijzondere kwaliteiten herdacht. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft geprobeerd de heiligenverering iets meer te ordenen door misbruiken en overdrijvingen te verwijderen. Sommige heiligen werden zelfs van de kalender afgehaald. Op dit moment is de populairste heilige Sinterklaas, hoewel deze viering los van het rooms-katholicisme is komen te staan. Een andere populaire heilige is St. Maarten.

Persoonlijke instellingen