Thema's

Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis is verdeeld in een gedeelte waarin opdrachten voor het onderwijs worden aangeboden en een gedeelte waar geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden over de geschiedenis van de Nederlandse katholieken in met name de negentiende en twintigste eeuw. In dit laatste gedeelte, Thema's genoemd, kunnen bezoekers zowel informatie als een schat aan bronmateriaal, bestaande uit foto's, teksten en audiovisueel materiaal, vinden. De informatie is ingedeeld aan de hand van de volgende thema's:

- kerkelijk kader
- missie
- maatschappelijk leven
- leven van alledag
- kopstukken
- katholieken en anderen
- kunst
- geschiedenis van het Nederlands katholicisme