Katholieken

Met de term katholieken worden over het algemeen rooms-katholieken aangeduid. Dat is ook in het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis het geval. Aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk, overigens geen officiële benaming, staat de bisschop van Rome, beter bekend als de paus. Rooms-katholieken vormen de meerderheid van de katholieken in Nederland. Naast het rooms-katholicisme zijn er in Nederland ook andere katholieke stromingen, waarvan de bekendste de Oud-katholieke kerk is.