Cursus Geschiedenis Nederlands Katholicisme

Inhoud van de cursus
De Nederlandse geschiedenis is niet te begrijpen zonder kennis van religieuze verhoudingen in verleden en heden. Religiegeschiedenis behoort daarom tot de bagage van iedere historicus. De hoorcolleges richten het zoeklicht op katholieken in Nederland in processen van confessionalisering, (collectieve) identiteitsvorming, modernisering en secularisering sinds de reformatie. De werkcolleges zijn gewijd aan de historiografie, waarin de samenhang tussen geschiedschrijving en (confessionele) identiteit centraal staat.

Selectie audiovisueel bronmateriaal uit het DKE voor het eerste werkcollege
(Let op: niet alle filmfragmenten werken in Firefox! Upgraden naar firefox 3.0 kan helpen)