Media
 

De geschiedenis van de katholieke media begint al aan het einde van de achttiende eeuw: in 1795 werd religieuze bevoorrechting afgeschaft en konden ook katholieken beginnen met het drukken van kranten en tijdschriften. Dit proces zou echter maar moeizaam op gang komen en pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw zich echt op volle snelheid gaan ontwikkelen. In de jaren 1920 werd het fenomeen ‘radio’ populair in Nederland en naast katholieke kranten en tijdschriften verscheen er in 1926 ook een omroep van katholieke signatuur, de KRO. Tijdens het hoogtepunt van de verzuiling tussen 1945 en 1960 waren deze media bijzonder populair onder katholieken, maar tijdens de jaren 1960 nam het enthousiasme voor op het katholicisme gestoelde media snel af. Bekende katholieke kranten als de Volkskrant ontdeden zich van hun roomse signatuur en de KRO maakte ook meer maatschappijkritische programma’s en ‘entertainmentshows’ die op geen enkele wijze met het katholicisme verbonden waren. Tegenwoordig zijn er nog wel enkele katholieke bladen en ook de KRO bestaat bij naam nog, maar de hoogtijdagen van de katholieke media zijn duidelijk voorbij. 

 

Door op onderstaande links te klikken kan je meer lezen over dit onderwerp:

De katholieke pers

De KRO

.