Tussen Pasen en Advent : Sacramentsdag
Meer weten: literatuur, internet

Sacramentsdag is een hoogfeest dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Op deze dag wordt het geschenk van Jezus Christus van het sacrament des altaars (eucharistie) aan de gelovigen herdacht. Het feest ontstond in 1264 en vanaf de late middeleeuwen won dit feest aan populariteit en werd het uiteindelijk een van de populairste feestdagen. Vaak werd een sacramentsprocessie gehouden waarbij de hostie in een monstrans plechtig werd rondgedragen. Tegenwoordig is de viering van sacramentsdag in Nederland bijna geheel verdwenen.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
sacramentsprocessie
Meer weten
Literatuur:

A. Adam, Het liturgisch jaar. Vieren en beleven (Boxtel 1987) 166-171.
Boek waarin het liturgisch jaar wordt besproken. Informatie over de achtergrond en de betekenis van feesten.