Tussen Pasen en Advent : Heiligenverering
Meer weten: literatuur, internet

In het rooms-katholieke geloof worden gedurende het jaar vele heiligen vereerd. De heiligen worden op verschillende manieren herdacht: door feestdagen, de verering van relieken en bedevaarten. In het dagelijkse leven spelen de verschillende heiligendagen een grote rol. Zo bestaan er patroonheiligen: speciale beschermers van dorpen of doelgroepen. Sint Anna is bijvoorbeeld de heilige voor ongehuwde moeders met een kinderwens terwijl Sint Antonius juist de patroon voor verloren voorwerpen is. De feestdagen van heiligen worden bepaald door hun sterfdag en staan op de zogenaamde heiligenkalender. Op zo'n heiligendag wordt de heilige met zijn bijzondere kwaliteiten herdacht. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft geprobeerd de heiligenverering iets meer te ordenen door misbruiken en overdrijvingen te verwijderen. Sommige heiligen werden zelfs van de kalender afgehaald. Op dit moment is de populairste heilige Sinterklaas, hoewel deze viering los van het rooms-katholicisme is komen te staan. Een andere populaire heilige is St. Maarten.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
sint maarten
Meer weten
Literatuur:

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001). Korte artikelen waarin enkele religieuze thema's en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan.

Internet:

Polygoon over Sinterklaas
Polygoon heeft diverse mooie Sinterklaasfilmpjes: bijvoorbeeld over een Sinterklaaswedstrijd in 1968: Zestig sinterklazen Polygoon Hollands Nieuws, 6 december 1968, z/w
- website

Meertens instituut over Sint Maarten
Het Meertens instituut heeft een databank met verschillende Nederlandse volksfeesten, waaronder Sint Maarten. In dit artikel geven ze een geschiedenis van het feest met de gebruiken die daarbij hoorden.
- website