Tussen Pasen en Advent : Bedevaarten
Meer weten: literatuur, internet

Hoewel de gelovige hiertoe niet verplicht was, behoorde het maken van een bedevaart tot een belangrijk onderdeel van een katholiek jaar. Het maken van zo’n tocht is een zeer oud gebruik dat ook bij andere geloven voor komt. Het aantal plaatsen waarheen een bedevaart gemaakt kan worden is talloos. Alleen al in Nederland zijn er zo’n 659 plaatsen. De beroemdste en belangrijkste bedevaartplaatsen bij het rooms-katholieke geloof zijn Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostella. Nederlandse rooms-katholieken gaan naar Kevelaer (Duitsland) of Scherpenheuvel (België). Ook was de Stille Omgang in Amsterdam een tijd lang zeer populair. Tegenwoordig worden er vooral nog bedevaarten gemaakt naar Lourdes.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
stille omgang
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
zieken in Lourdes
Meer weten
Literatuur:

Ch. Caspers en P.J. Margry, Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang (Hilversum 2006)..

Internet:

Het Meertens instituut over bedevaartsplaatsen
Op de volgende pagina staat een overzicht van alle bedevaartplaatsen in Nederland:
- website