Tussen Pasen en Advent : Allerzielen
Meer weten: literatuur, internet

Op 2 november, Allerzielen, bidden de rooms-katholieken voor alle overledenen die nog niet in de hemel zijn. Deze feestdag is pas in de veertiende eeuw in de gehele rooms-katholieke kerk ingevoerd, met name onder invloed van de vele slachtoffers van de pest die er toen waren. Deze doden waren door de grote aantallen lang niet allemaal volgens de gebruikelijke dodenriten begraven.
Tijdens Allerzielen worden met name de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vroeger was het gebruik om aflaten voor de overledenen te verdienen: het portiunculen. Tegenwoordig gaat het bij Allerzielen minder om het redden van een ziel en meer om het herdenken van dierbaren. Dit doen de nabestaanden door onder meer de allerzielenmis bij te wonen en de graven schoon te maken.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
vagevuur
Meer weten
Literatuur:

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van onze feestdagen (1993) 81-82.
Boek dat per maand de verschillende Nederlandse feesten summier bespreekt. Bij elk feest staan ook de weerspreuken die daarbij horen.