Tussen Pasen en Advent : Allerheiligen
Meer weten: literatuur, internet

Allerheiligen is een feestdag waarbij alle heiligen van de rooms-katholieke kerk worden vereerd en herdacht. Het feest ontstond als gedenkdag op 13 mei voor de heilige martelaren, sinds 837 wordt het echter op 1 november gevierd en is het een feestdag voor alle heiligen. Hoewel Allerheiligen voor katholieken een verplichte feestdag was, had de Nederlandse bisschoppenconferentie in de jaren zestig de katholieken van deze plicht vrijgesteld. Het in Engeland en Amerika van Allerheiligen afgeleide feest Halloween wordt tegenwoordig ook in Nederland gevierd, dit heeft echter geen religieuze betekenis meer.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
martelaren van gorcum
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
halloween
Meer weten
Internet:

Katholicisme voor dummies over heiligen:
- website