Paaskring: Witte Donderdag
Meer weten: literatuur, internet

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen, waarop het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen wordt herdacht. Na de avondmis kunnen gelovigen in de kerk blijven om te waken gedurende de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. Kruisbeelden worden op Witte Donderdag na de mis soms nog uit het kerkgebouw verwijderd of onzichtbaar gemaakt met een doek, ter voorbereiding op Goede Vrijdag. Omdat op die dag Jezus gekruisigd was, werd het kruisbeeld daarom opnieuw zichtbaar gemaakt: een symbolische verwijzing naar de herdenking van de kruisiging. Ook werd vanaf Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag de altaarbel vervangen door een ratel en werden de kerklokken niet geluid. In de volksmond heette het dat de klokken waren vertrokken naar Rome. Met Pasen keerden ze dan terug uit Rome.  

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
laatste avondmaal nagespeeld
Meer weten
Literatuur:

A. Adam, Het liturgisch jaar. Vieren en beleven (Boxtel 1987) 66-70.
Boek waarin het liturgisch jaar wordt besproken. Informatie over de achtergrond en de betekenis van feesten.

Internet:

Katholiek Nederland over Witte Donderdag
Op de website katholieknederland.nl is een online encyclopedie te vinden waar katholieke begrippen uitgebreid worden uitgelegd.
- artikel over Witte Donderdag