Paaskring: Pinksteren
Meer weten: literatuur, internet

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Nadat Jezus was teruggekeerd naar de hemel, zonk zijn volgelingen, de apostelen, de moed in de schoenen: ze dachten dat ze zonder Jezus zijn boodschap niet konden verspreiden. Toen stuurde Jezus op Pinksteren de Heilige Geest, de goddelijke inspiratie, die de apostelen de moed gaf het christelijke geloof te verspreiden. Aan de vrije dagen rond Pinksteren hebben zich in de loop der tijd ook allerlei feesten gehecht, die losstaan van de kerkelijke pinksterviering en die buiten worden gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en voorjaarsfeesten. In de twintigste eeuw kreeg Pinksteren religieus gezien een onbelangrijke plaats in de belevingswereld van de gelovigen. Om dit feest meer gewicht te geven zijn er pogingen ondernomen om Pinksteren te koppelen aan de toediening van het sacrament van het vormsel. Toch is dit gebruik nooit geïnstitutionaliseerd en staat het de kerkgemeenschap vrij een andere datum te kiezen.

Ook wordt met Pinksteren de week van de missionaris georganiseerd. Deze week is bedoeld om de missionarissen die in andere landen werkzaam zijn te steunen. Er wordt tijdens deze week geld ingezameld om ze zo financieel bijstand te verlenen.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
poster over pinksteren
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
missionarisweek
Meer weten
Literatuur:

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 172-176.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan.

Internet:

Katholiek Nederland over Pinksterem
Op de website katholieknederland.nl is een online encyclopedie te vinden waar katholieke begrippen uitgebreid worden uitgelegd.
- artikel over Pinksteren