Paaskring: Pasen
Meer weten: literatuur, internet

De belangrijkste feestdag voor de katholieken is Pasen. Men viert dan de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood. De paasdatum is veranderlijk en aan de hand van deze datum worden elk jaar ook alle andere veranderlijke feestdagen vastgesteld (bv. Aswoensdag of Pinksteren). De viering van Pasen bestaat uit twee onderdelen: de Paaswake in de zaterdagnacht en de mis op Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst. Het is een van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering.

In de Middeleeuwen kwam de Paaszondag steeds meer los te staan van de overige Paasdagen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag). Bovendien werd de Paasnachtviering steeds vaker al op zaterdagmorgen gevierd. In 1951 werd hier verandering in aangebracht. De Paaswake werd voortaan weer in de nacht van zaterdag op zondag gevierd. Bij het Paasfeest zijn ook veel gebruiken aanwezig die niet zozeer Christelijk zijn, maar meer te maken hebben met folkloristische feesten die het begin van de lente vieren, zoals het zoeken naar paaseieren.

 

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
paasnachtviering
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
paaseieren eten
Meer weten
Literatuur:

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 142-148.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan.

A. Adam, Het liturgisch jaar. Vieren en beleven (Boxtel 1987) 66-70.
Boek waarin het liturgisch jaar wordt besproken. Informatie over de achtergrond en de betekenis van feesten.

Internet:

Katholicisme voor dummies over het feest van beloken Pasen:
De naam van de zondag na pasen
- website

Katholiek Nederland over Pasen
Op de website katholieknederland.nl is een online encyclopedie te vinden waar katholieke begrippen uitgebreid worden uitgelegd.
- artikel over Pasen