Paaskring: Palmzondag
Meer weten: literatuur, internet

De Veertigdagentijd duurt zes zondagen. Op de vijfde zondag werd tot 1969
Passiezondag gevierd. Op deze dag stond men stil bij de lijdensweg van Jezus Christus. De zesde en laatste zondag heette Palmzondag en was het begin van de Goede Week. De katholieken herdachten op deze zondag de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem.  In de kerk werden palmtakjes gewijd als herinnering aan de begroeting van Jezus Christus in Jeruzalem. Ook  werden er vaak processies gehouden om deze intocht te herdenken. Sinds 1969 zijn de twee feesten samengevoegd en wordt op de zesde zondag Palm- of Passiezondag gevierd.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
meisjes verkleed als bruidjes met palmtakken
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
kinderen met palmpasenstokken
Meer weten
Literatuur:

P.G.J. Post, J.Z.T. Pieper, De Palmzondagviering: een landelijke verkenning (Kampen 1992).  Verslag van een landelijk onderzoek naar de rooms-katholieke palmzondagviering binnen en buiten de kerk.

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 140-142.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan.

Internet:

Katholiek Nederland over palm en passiezondag
De website katholiek Nederland beschikt over een uitgebreide online encyclopedie waarin katholieke termen worden uitgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op de gedachtes achter palm- en passiezondag, de geschiedenis en de gebruiken.
- artikel