Paaskring: Hemelvaart
Meer weten: literatuur, internet

Veertig dagen na Pasen vieren katholieken Hemelvaart, de dag waarop Jezus naar de hemel opsteeg. Op Hemelvaart was er een speciale mis en mensen gingen ’s ochtends vroeg vaak dauwtrappen. In Nederland is Hemelvaartsdag nog steeds een officiële vrije dag. De laatste tijd wordt wel de vraag gesteld of Hemelvaart als vrije dag voor iedereen gehandhaafd moet worden. Steeds minder mensen beleven deze dag namelijk als een religieus feest. Er gaan stemmen op om Hemelvaart en Tweede Pinksterdag te vervangen door een moslim- of een hindoefeest.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
hemelvaart
Meer weten
Literatuur:

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van onze feestdagen (1993) 52-53.
Boek dat per maand de verschillende Nederlandse feesten summier bespreekt.

Internet:

Katholiek Nederland over Hemelvaart
Op de website katholieknederland.nl is een online encyclopedie te vinden waar katholieke begrippen uitgebreid worden uitgelegd.
- artikel over Hemelvaart