Paaskring: Goede Vrijdag
Meer weten: literatuur, internet

De vrijdag voor Pasen is Goede Vrijdag. Op deze dag wordt Jezus Christus’ kruisdood herdacht. ’s Middags om drie uur begint de liturgische plechtigheid, omdat op dat tijdstip Jezus Christus stierf. De inrichting van de kerk is droevig en kaal: de aankleding van het altaar wordt bijvoorbeeld weggehaald. Er vindt in veel kerken een kruisweg plaats langs de veertien staties, afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. ’s Avonds is er soms een kruisverering. Tijdens een kruisceremonie wordt het kruis als nieuw symbool getoond aan de gelovigen. Op Goede Vrijdag en Paaszaterdag vinden er geen eucharistievieringen plaats in de kerk maar kan men wel ter communie gaan. Goede vrijdag is net als Aswoensdag een verplichte vastendag. Op deze dag worden ook vaak passiespelen opgevoerd waarin de lijdensweg van Christus wordt nagespeeld. Eén van de bekendste is in het Limburgse Tegelen. Daarnaast gaan veel mensen naar een uitvoering van de Mattheuspassion.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
laatste avondmaal nagespeeld
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
ratel
Meer weten
Literatuur:

A. Adam, Het liturgisch jaar. Vieren en beleven (Boxtel 1987) 66-70.
Boek waarin het liturgisch jaar wordt besproken. Informatie over de achtergrond en de betekenis van feesten.

Internet:

Katholiek Nederland over de kruiswegstaties.
Voor een kort overzicht van de 14 staties.
- website

Katholiek Nederland over goede vrijdag
Op de website katholieknederland.nl is een online encyclopedie te vinden waar katholieke begrippen uitgebreid worden uitgelegd.
- artikel over Goede Vrijdag