Paaskring: Aswoensdag
Meer weten: literatuur, internet

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag met een boeteviering. In veel kerken wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden: 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholiek, waarbij verwacht wordt dat er geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd en dat men zich sober gedraagt.

In streken waar het gangbaar is om Carnaval te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
askruisje
Meer weten
Literatuur:

A. Adam, Het liturgisch jaar. Vieren en beleven (Boxtel 1987) 99-101.
Boek waarin het liturgisch jaar wordt besproken. Informatie over de achtergrond en de betekenis van feesten.

Internet:

Katholiek Nederland over aswoensdag
De website katholiek Nederland beschikt over een uitgebreide online encyclopedie waarin katholieke termen worden uitgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van aswoensdag en de gebruiken die daarbij horen.
- artikel