Kerstkring: Kerstmis
Meer weten: literatuur, internet

Tijdens Kerstmis vieren christenen de geboorte van Jezus Christus. Dit feest, dat oorspronkelijk niet het belangrijkste christelijke feest was (dat was Pasen), heeft zich in de twintigste eeuw ontwikkeld tot de populairste feestdag. De religieuze context verdwijnt hierbij echter steeds verder naar de achtergrond. Kerstmis begint traditioneel met de nachtmis in de nacht van 24 op 25 december. Hierna gaat men terug naar huis voor een kerstontbijt.

Tijdens Kerstmis is het de gewoonte om het Kerstverhaal te herdenken. Dit gebeurt meestal heel simpel door een kerststal in de huiskamer neer te zetten, maar ook zijn er levende kerststallen te vinden (bijvoorbeeld in de kerk). Deze zogenaamde kerstspelen waren sinds de reformatie in de protestantse streken van Nederland verdwenen en kwamen pas in de twintigste eeuw weer in gebruik. Katholieken begonnen zich toen als bevolkingsgroep duidelijk te profileren en grepen hierbij vaak terug op oude katholieke tradities.

Een kerstboom werd aanvankelijk gezien als iets heidens en pas later in Nederland algemeen geaccepteerd. Bij de protestanten werd hij eind 19de eeuw geïntroduceerd, terwijl de katholieken de boom pas na 1945 in huis haalden.

 

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
het kerst verhaal naspelen
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
kerstboom
Meer weten
Literatuur:

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van onze feestdagen (1993) 88-89.
Boek dat per maand de verschillende Nederlandse feesten summier bespreekt. Bij elk feest staan ook weerspreuken die daarbij horen.

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 223-230.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan.

Internet:

- 'Polygoon viert kerst': diverse kerstfilmpjes van Polygoon, waaronder kerst in Westerbork, kersttradities en een filmpje over de commerciŽle kant van kerstmis:
Polygoon viert kerst