Kerstkring
Meer weten : literatuur, internet

De kerstkring is de eerste periode van het kerkelijk jaar en loopt van advent tot Aswoensdag. Tijdens de kerstkring staat de geboorte van Jezus Christus centraal. Deze periode kent daarom veel feestelijke vieringen.

De belangrijkste vieringen zijn:

- Advent
- Kerstmis
- Drie koningen

Klik op de afbeelding om naar de pagina over advent te gaan
advent
Klik op de afbeelding om naar de pagina over kerstmis te gaankerstmis
Klik op de afbeelding om naar de pagina over driekoningen te gaan
driekoningen
Meer weten
Literatuur:

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van onze feestdagen (1993) 88-89.
Boek dat per maand de verschillende Nederlandse feesten summier bespreekt. Bij elk feest staan ook weerspreuken die daarbij horen.

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 223-230.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan


Internet:

- Katholicisme voor dummies geeft een uitgebreid overzicht, uitleg en achtergrond van katholieke gebruiken. Zo ook over kerstmis en de voorbereiding daarop:
- website