Kerstkring: advent
Meer weten : literatuur, internet

Het begin van het liturgisch jaar is voor de katholieken de Advent. In deze periode, die de vierde zondag vóór kerstmis begint, bereidt men zich voor op de herdenking van de geboorte van Jezus Christus met Kerst. De adventsperiode was vroeger een tijd van boetedoening en daarom werd tijdens Advent net als tussen Carnaval en Pasen gevast. De vasten begon op 11 november, Sint Maarten en daarom werd deze ook wel 'sintmaartensvasten' genoemd.  Deze vorm van boetedoening is aan het eind van de twintigste eeuw vrijwel in onbruik geraakt en nu is Advent vooral een periode van inkeer en gebed.

Advent kent vele rituelen om de periode tot de kerst te markeren. Tijdens de adventsperiode wordt bijvoorbeeld op elke zondag een kaars van de adventskrans aangestoken. Wanneer de vierde kaars brandt, is het bijna kerstmis. Ook bestaan er zogenaamde adventskalenders. Dit is een kalender die bestaat uit de dagen van advent, waarbij op elke dag een nieuw deurtje wordt geopend. Hierachter zat vroeger meestal een gezegde of Bijbelspreuk maar vanaf de jaren zestig kwamen er speciale kalenders voor kinderen met een lekkernij achter elk deurtje.

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
adventskrans
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
adventskalender
Meer weten
Literatuur:

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van onze feestdagen (1993) 88-89.
Boek dat per maand de verschillende Nederlandse feesten summier bespreekt. Bij elk feest staan ook weerspreuken die daarbij horen.

J. de Jager, Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland (Utrecht 2001) 223-230.
Korte artikelen waarin enkele religieuze thema’s en enkele feesten worden besproken. Veel aandacht voor de rituelen die rondom de feesten bestaan


Internet:

- Katholicisme voor dummies geeft een uitgebreid overzicht, uitleg en achtergrond van katholieke gebruiken. Twee pagina's over de achtergrond van de advent:
pagina 1.
pagina 2.