Het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is een initiatief van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en het Katholiek Documentatie Centrum. Het DKE wil een bijdrage leveren aan de kennis over religie en confessionele verhoudingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Daarnaast biedt het DKE verschillende onderwijstoepassingen.
Op alle werken die via het DKE worden openbaar gemaakt rust auteursrecht.