1975- : Verstoorde verhoudingen
Meer weten: literatuur,

pag 1 - 2 - 3 - 4

In 1975 bereikte kardinaal Alfrink de leeftijd van 75 jaar, pensioengerechtigde leeftijd voor bisschoppen. Hij diende daarop zijn ontslag in dat per kerende post door paus Paulus VI werd aanvaard. Dat was hoogst ongebruikelijk, omdat de paus bisschoppen die ontslag vroegen, meestal vroeg nog enige tijd aan te blijven opdat de opvolging in alle rust geregeld kon worden. Dit incident tekende de verstoorde verhoudingen tussen Rome en de Utrechtse kerkprovincie.
           
De paus benoemde kardinaal J. Willebrands tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Willebrands was hoofd van het Romeinse Secretariaat voor de Eenheid en gold als een verzoenende man van het midden. Hij wist de tegenstellingen binnen het bisschoppencollege echter niet te overbruggen. Daarop vroegen de bisschoppen om bemiddeling van de paus. In januari 1980 vond in Rome een bijzondere bisschoppensynode plaats onder leiding van de paus zelf, Johannes Paulus II. Deze benadrukte het hiërarchische kerkelijke bestuursmodel, waarvan Nederlandse katholieken juist in de jaren 1960 afscheid hadden proberen te nemen. De synode bracht geen oplossing voor de interne spanningen. Intussen bleef Rome via nieuwe bisschopsbenoemingen een conservatieve lijn bevorderen. Dit restauratieve beleid riep reacties op van progressief gezinde katholieken, die zich vanaf 1972 hadden georganiseerd in verschillende groepen, en steunbetuigingen van meer behoudende katholieken.

pag 1 - 2 - 3 - 4

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
bisschoppensynode
Meer weten
Literatuur:

W. Goddijn, J. Jacobs en G. van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland 1945-2000 (Baarn 1999) deel IV.

A.H.M. van Schaik, Alfrink. Een biografie (Amsterdam 1997).

R. Auwerda, De kromstaf als wapen. Bisschopsbenoemingen in Nederland (Baarn 1988).